Årsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi har i 2018 set en positiv forretningsmæssig udvikling med god efterspørgsel og øgede forretningsvolumener på både privatområdet og erhvervsområdet. Den samlede udlånsvækst var på 4 procent, mens indlånsvæksten var på 7 procent. Resultatet steg med 33 procent som følge af en solid kreditkvalitet.

Vores provisionsnetto steg med 4 procent, men vores samlede indtægtsudvikling er påvirket af fortsat faldende udlånsmarginaler. Omkostningsudviklingen på 10 procent skyldes, at vi investerer mere i at møde regulatoriske krav, digitalisere bankens processer og skabe endnu bedre digitale kundeoplevelser. Desuden har vi i 4. kvartal ekstraordinære engangsposter, dels på personaleområdet og dels til sektorens nye clearingsystem.

Vi oplever generelt et højt aktivitetsniveau på privatområdet med en udlånsvækst på 5 procent og en udvikling i indlån på 9 procent. Især har vi oplevet efterspørgsel på private banking, bolig- og investeringsrådgivning. På erhvervsområdet har vi fortsat en god tilgang af nye kunder, der efterspørger skræddersyede løsninger og stærke kompetencer på det internationale område.

Udlånsvæksten på erhverv var på 1 procent, mens indlånsvæksten var på 5 procent.Vores fokus er uændret på at skabe en positiv, langsigtet udvikling af banken, der er drevet af tilfredse kunder. Det betyder også, at kunderne anbefaler banken til andre kunder, som er på udkig efter en stabil bank med stærk lokal beslutningskraft, tæt på kunden. Derfor er vi glade for, at vores kundetilfredshed også i 2018 var på et meget højt niveau, og at vores privatkunder for 7. år i træk var de mest tilfredse ifølge EPSIs årlige, uvildige undersøgelse.

Hovedpunkter for 2018 i forhold til 2017

  • Stabil udvikling og øgede forretningsvolumener
  • Det samlede udlån steg med 4 procent til 75,5 milliarder kroner (72,8)
  • Provisionsnetto steg med 4 procent til 347 millioner kroner (335)
  • De samlede indtægter faldt med 4 procent til 1.674 millioner kroner (1.742)
  • Omkostninger steg med 10 procent til 994 millioner kroner (907)
  • Resultatet steg med 33 procent til 739 millioner kroner (555)
  • Danmarks mest tilfredse privatkunder for syvende år i træk (EPSI)

Download regnskabet

Handelsbankens koncernresultat

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen,
Kommunikationsafdelingen,

(Publiceret den 6. februar 2019)