1. Om os
 2. /
 3. Presse
 4. /
 5. Pressemeddelelse 05022020 Årssregnskab

Årsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

Handelsbanken i Danmark har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2019. Forretningen udviklede sig stabilt i 2019 med øgede volumener på både privat- og erhvervsområdet. Presset på rentemarginalerne resulterede i et fald på 4% på indtægter såvel som resultat. Egenkapitalen blev forrentet med 12%.

Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark, kommenterer:

”Vores underliggende forretning udviklede sig positivt i 2019 med god efterspørgsel, øgede forretningsvolumener på både privat- og erhvervsområdet og en fortsat høj kundetilfredshed i begge segmenter. Gennem hele året fortsatte vi med at investere i digitale processer og systemer, som skal gå hånd i hånd med den proaktive, personlige rådgivning og gøre det enklere at være både kunde og medarbejder i banken”.

På privatområdet steg indlån med 12% og udlån med 3%, og boligfinansieringsområdet var gennem hele året præget af høj aktivitet. Banken havde en tilgang på 18% af nye private banking-kunder, og interessen for investeringsrådgivning hos kunderne var generelt stor. På erhvervsområdet lå indlån på niveau med 2018, mens udlån steg med 4% som følge af højere aktivitet hos eksisterende kunder såvel som tilgang af nye kunder. Generelt var kreditkvaliteten fortsat solid i den samlede udlånsportefølje.
På indtægtssiden blev det øgede pres på rentemarginalerne delvist opvejet af en stigning i provisionsnetto på 5%, et resultat af høj aktivitet på alle forretningsområder, herunder bolig og investering. Samlet set faldt indtægterne med 4% i forhold til 2018, hvilket bevirkede et tilsvarende fald i resultatet.

Omkostningerne faldt med 4% i forhold til 2018, hvor der var ekstraordinære engangsposter. Også i 2019 investerede Handelsbanken betragteligt i digitale processer for at imødekomme regulatoriske krav, støtte rådgivernes arbejde og tilbyde endnu bedre kundeoplevelser.

Lars Moesgaard udtaler: ”Jeg glæder mig over, at vores underliggende forretning voksede stabilt gennem hele året, og at aktivitetsniveauet var højt på tværs af Handelsbankens forretningsområder og filialer. Vi ser frem til i 2020 fortsat at levere høj tilgængelighed og kvalitet i vores rådgivning og services til eksisterende og nye kunder”.

Hovedpunkter for 2019 i forhold til 2018

 • Det samlede udlån steg med 3% til 77,8 milliarder kroner (75,5)
 • Det samlede indlån steg med 5% til 35,6 milliarder kroner (34,0)
 • Rentenetto faldt med 6% til 1.175 millioner kroner (1.244)
 • Provisionsnetto steg med 5% til 363 millioner kroner (347)
 • De samlede indtægter faldt med 4% til 1.613 millioner kroner (1.674)
 • Omkostningerne faldt med 4% til 958 millioner kroner (994)
 • Resultatet faldt med 4% til 711 millioner kroner (739)
 • Egenkapitalforrentning på 12,0% (12,7)
 • Fortsat nogle af Danmarks allermest tilfredse kunder (EPSI)

Download regnskab

Handelsbankens koncernresultat

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen, Kommunikationsafdelingen, info.danmark@handelsbanken.dk