Årsregnskab fra Handelsbanken Danmark

Handelsbanken i Danmark har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2020. Et højt aktivitetsniveau har medført god fremgang i provisionsnetto, mens rentenetto har været påvirket af fortsat marginalpres og lavere efterspørgsel på erhvervsudlån. I et år præget af COVID-19 har banken kun beskedne nedskrivninger, men øgede omkostninger til primært anti-hvidvask-initiativer og digitalisering betyder dog, at årets resultat ligger 9% lavere end 2019.


Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken i Danmark, kommenterer:

”I et højst ekstraordinært år har vi leveret en moderat indtægtsstigning, primært båret af et øget provisionsnetto fra vores formueforretning. Det kan vi godt være tilfredse med. Til gengæld falder rentenetto, delvis fordi vi endnu ikke har set den fulde virkning af de negative renter på privatindlån, men også pga. et faldende erhvervsudlån, der er påvirket af COVID-19-situationen og følger trenden i markedet. Boniteten i vores udlånsportefølje er fortsat god med en samlet nettonedskrivning på kun 23 millioner kroner for året.”

Bankens indtægter var i 2020 1% højere end i 2019, positivt påvirket af en stigning i provisionsnetto på 5%, men negativt påvirket af rentenetto, der faldt 3%. Stigningen i provisionsnetto skyldtes primært stærk performance og høj aktivitet på formueområdet, men øvrige forretningsområder bidrog også til fremgangen. Faldet i rentenetto var drevet af et fortsat pres på rentemarginalerne, som indførelsen af negative renter på privatindlån endnu ikke har kunnet udligne.

I 2020 faldt bankmarkedets samlede erhvervsudlån mærkbart, grundet hjælpepakker og generel mindre investeringslyst under COVID-19. Dette afspejles også i Handelsbankens erhvervsudlån, som faldt med 4% i forhold til 2019 og dermed ligeledes påvirkede rentenetto negativt. Privatudlån faldt med 1%, og banken oplevede øget efterspørgsel efter realkreditlån formidlet via Totalkredit, hvilket afspejler sig positivt i provisionsnetto. Det samlede indlån steg med 12% og er dels et udtryk for færre forbrugsmuligheder, dels for at danskerne og de danske virksomheder sparer op og er forsigtige i krisetid.

Omkostningerne steg med 5% i forhold til 2019. Stigningen skyldtes øgede investeringer i digitalisering og anti-hvidvask-foranstaltninger, overenskomstmæssige lønstigninger og ekstraordinære hensættelser iht. ferieloven samt omkostninger i forbindelse med sammenlægningen af filialer i efteråret, hvor banken reducerede antallet af filialer fra 55 til 43.

Før nedskrivninger var resultatet dermed 6% lavere end i 2019. COVID-19-pandemien forårsagede væsentlige nedskrivninger i første kvartal, mens der resten af året ikke var anledning til yderligere nettonedskrivning, og tilbageførsler resulterede i nettonedskrivninger på samlet 23 millioner kr. for året. Resultatet efter nedskrivninger faldt med 9% i forhold til samme periode 2019.

Lars Moesgaard slutter:

”Når jeg kigger tilbage på 2020, er jeg glad for at kunne konstatere, at vi har formået at holde banken åben med samme høje serviceniveau som altid, selvom mange kundemøder har været afholdt digitalt eller på telefonen, og vi i perioder har måttet holde dørene til vores filialer lukkede – og glad for, at vores kunder har kvitteret med høj kundetilfredshed. Det har kun kunnet lade sig gøre gennem en ekstraordinær indsats fra vores medarbejdere. Samlet set synes jeg, at vi i er kommet fornuftigt ud af et særdeles vanskeligt år, og jeg forventer et 2021, som stadig er præget af pandemien, men hvor forholdene for både erhvervsliv og privatkunder igen begynder at normaliseres.”

Hovedpunkter for 2020 i forhold 2019
<ul style="">
 • Det samlede udlån faldt med 2% til 76,0 milliarder kroner (77,8)
 • Det samlede indlån steg med 12% til 39,7 milliarder kroner (35,6)
 • Rentenetto faldt med 3% til 1145 millioner kroner (1175)
 • Provisionsnetto steg med 5% til 444 millioner kroner (421)
 • De samlede indtægter steg med 1% til 1682 millioner kroner (1671)
 • Omkostningerne steg med 5% til 1025 millioner kroner (974)
 • Resultatet før nedskrivninger faldt med 6% til 657 millioner kroner (697)
 • Resultatet efter nedskrivninger faldt med 9% til 645 millioner kroner (711)
 • Egenkapitalforrentningen var på 9,8% (12,0)
 • Download regnskab  


  Handelsbankens koncernresultat

  Se regnskaber fra Handelsbanken koncernen Åbner i nyt vindue

  Pressekontakt

  Kommunikationschef Me Sophie Christensen,
  Kommunikationsafdelingen,

  Download pressefoto af administrerende direktør Lars Moesgaard

  (Publiceret den 3. februar 2021)