Nøgletalskommentar

Af cheføkonom Jes Asmussen

Pessimismen vil ingen ende tage - forbrugertillid i nyt historisk lavpunkt

-

NØGLETALSKOMMENTAR | 22.06.2022

  • Forbrugertilliden faldt fra -22,4 til -24,8 i juni - en ny bundrekord i data der går tilbage til midten af 1970'erne 
  • Stigende priser og renter samt måske også udsigten til faldende boligpriser er en trist cocktail for forbrugerne
  • Det virker uundgåeligt, at privatforbruget vil falde, som vil trække dansk økonomi i recession

Forbrugertilliden falder til nyt historisk bundniveau

Pessimismen i de danske husholdninger tog yderligere til i juni, hvor det blev til et nyt fald i forbrugertilliden fra -22,4 til -24,8. Det er anden måned i træk at forbrugertilliden slår historisk bundrekord, og billedet er dermed fortsat, at forbrugerens sortsyn aldrig nogensinde har været større i den periode, der er blevet indsamlet data til forbrugertilliden som går helt tilbage til midten af 1970'erne. Det er da også for indeværende svært at få øje på faktorer, der burde give anledning til et løft i stemningen. Inflationen steg i maj til det højeste niveau siden 1983, det har aldrig været dyrere at tanke benzin, renterne er trukket markant yderligere i vejret, og den seneste tid har igen været præget af nye store fald på aktiemarkederne. Endvidere er der formentligt også en tiltagende bekymring om udviklingen på boligmarkedet, som ligeledes må formodes at bidrage til forbrugernes pessimisme. 

Et positivt element er dog det indtil videre fortsat solide arbejdsmarked, som vi også fik bekræftet i en ny – om end noget mindre – fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 4.000 personer i april. Vi har dog udviklet en model for forbrugertilliden, som lidt interessant peger på, at udviklingen i arbejdsløsheden for indeværende faktisk ikke er statistisk signifikant – altså at den ikke har den store forklaringskraft for udviklingen i forbrugertilliden. Det skyldes muligvis, at det i højere grad er følelsen af fremtidig jobsikkerhed, der spiller ind på stemningen, snarere end den aktuelle tilstand på arbejdsmarkedet. Dagens friske forbrugertillidsopgørelse peger da også på, at der er en stigende andel af forbrugerne, der venter, at arbejdsløsheden vil stige over det kommende år. 

Faldet i tilliden i juni var primært drevet af et fald i vurderingen af dansk økonomis og forbrugernes egen aktuelle tilstand, mens der dog også var en stigning i overvægten af forbrugerne, der vurderer deres egen økonomi som dårligere, når vi ser et år frem i tiden. Vurderingen af, om det er fordelagtigt at købe større forbrugsgoder faldt endvidere også igen, og ligger dermed også fortsat på et niveau, vi ikke har set siden finanskrisen. 

Det er vores vurdering, at den aktuelle triste cocktail for forbrugerne i form af en kraftig udhuling af købekraften og formuerne, højere renter og formentligt snarligt også faldende boligpriser vil føre til et fald i privatforbruget over de kommende kvartaler. Det er en af de primære årsag til vores forventning om, at dansk økonomi er på vej i recession. På lidt længere sigt venter vi, at privatforbruget vil forblive afdæmpet, og risiciene ses for indeværende primært at pege nedad.


Midt i markedet

-