1. Konjunkturudsigt for 2. kvartal

Konjunkturudsigt

Cheføkonom Jes Asmussen præsenterer Handelsbankens opdaterede syn på udviklingen i dansk og global økonomi

VARIGHED: 04:51 MIN

Mørke skyer samler sig

KONJUNKTURUDSIGT | AF JES ASMUSSEN | 18. MAJ 2022

Der hersker vist ikke den store tvivl om, at dansk økonomi inden for en meget kort periode har været igennem store og markante udsving. Siden pandemien ramte os for bare lidt over to år siden, har vi således bevæget os fra dyb krise til et bragende opsving med risiko for overophedning til nu at stå over for, hvad der med al sandsynlighed tegner sig til at blive en større økonomisk opbremsning. Vi præsenterer således også vores nyeste prognose for dansk økonomi under overskriften ’Mørke skyer samler sig’, hvor faktorer som bl.a. den tragiske krig i Ukraine, den høje inflation samt hastigt stigende renter tegner et noget mere dystert billede af den økonomiske fremtid.

Dansk økonomi står relativt godt rustet

I første omgang kan vi dog glæde os over, at dansk økonomi kom bragende flot igennem coronakrisen, hvor en stærk slutspurt sidste år bragte den økonomiske vækst op på næsten 5%, som er den højeste vækstrate i 28 år. Opsvinget har også været tydeligt på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen igen og igen har slået rekorder, og husholdningerne er endvidere generelt kommet velpolstrede igennem krisen. Det betyder også, at dansk økonomi alt andet lige ser ud til at stå relativt godt rustet, men det vil efter vores vurdering ikke forhindre, at vi vil blive ramt af de negative vinde, der lige nu blæser ind over økonomien fra flere fronter.

Højeste inflationsniveau herhjemme siden 1984

Allerede før krigen i Ukraine brød ud, oplevede vi betydelige kapacitetsproblemer og stigende inflation, og dette er kun blevet yderligere forværret i kølvandet på den russiske invasion, der bl.a. har trukket råvarepriserne mærkbart i vejret, og hvor de aktuelle nedlukninger i Kina også er med til forstærke problemerne for de globale forsyningskæder. Inflationen herhjemme nåede i april da også op i det højeste niveau siden 1984, og virksomhederne ser nu i stadigt stigende grad ud til overvælte deres stigende omkostninger til forbrugerne, som vi nu venter vil fastholde inflationen på et højere niveau i længere tid. Vi har således opjusteret vores skøn for inflationen i år til over 6%, og selv om den ses at falde noget tilbage næste år, skal vi formentligt vende os til, at inflationen vil være højere, end hvad vi har været vant til gennem de seneste mange år.

Den europæiske centralbank ventes at hæve renten 

Den høje inflation er naturligvis ikke kun et dansk fænomen, og verdens centralbanker er nu gået i gang med at stramme pengepolitikken for at undgå, at den løber løbsk. De har dog ventet alt for længe med at reagere, og det betyder også, at de lige nu har meget travlt med at få sat renten op. Den europæiske centralbank ventes nu at hæve renten fire gange i år, som også betyder, at den lange periode med negative indlånsrenter i Nationalbanken vil blive afsluttet i løbet af 3. kvartal. Det har også sat sig spor på obligationsmarkederne med kraftigt stigende renter til følge.  Det har også ramt de danske boligrenter herhjemme, som ikke kan undgå at påvirke det danske boligmarked, efter at dette har spurtet afsted under coronakrisen. Vi venter således, at huspriserne vil falde over de kommende år, og vi vil bestemt ikke udelukke ret så markante prisfald i de dyreste områder som for eksempel lejlighedsmarkedet i København, der også vil blive ramt af boligskattereformen, som træder i kraft i 2024. 

Giftig cocktail for husholdningerne – privatforbruget vil falde

Dermed står vi også med en giftig cocktail for husholdningerne i form af en kraftig udhulning af købekraften, højere renter og faldende boligpriser. Mens virksomhederne indtil videre fastholder en vis grad af optimisme, så er forbrugertilliden da også faldet til det laveste niveau siden kartoffelkuren, og vi venter nu, at privatforbruget vil falde over de kommende kvartaler. Den øgede usikkerhed betyder også, at virksomhedernes investeringslyst vil aftage, og væksten på vores større eksportmarkeder ses også at bremse op.

Venter en (mild) recession i dansk økonomi og stigende ledighed

Alt i alt betyder det, at vi nu venter, at dansk økonomi vil blive ramt af recession i år, om end vi som udgangspunkt venter en mild en af slagsen. Derfor kan det måske virke lidt paradoksalt, at vi har opjusteret vores skøn for BNP-væksten i år til over 3,5%, men det skyldes udelukkende det høje niveau ved indgangen til året, og når vi står ved udgangen af 2022, ventes BNP blot at være på stort set samme niveau som ved udgangen af året før. De negative effekter vil til gengæld være endnu tydeligere til næste år, hvor vi venter stigende ledighed og en økonomisk vækst på kun 0,5%, hvor dansk økonomi også ses at blive ramt af en ventet markant opbremsning i verdensøkonomien. Vi skal da også understrege, at risiciene efter vores vurdering lige nu mest peger nedad, men dette og meget mere kan du læse om i den vedhæftede konjunkturudsigt.

Global Macro Forecast - May 2022 (pdf 2.4 MB)
-
Hovedtræk i den danske konjunkturudsigt
  • Fra dyb krise til risiko for overophedning til ny økonomisk afmatning
  • Stærkt udgangspunkt i form af høj beskæftigelse og velpolstrede husholdninger
  • Krig i Ukraine, høj inflation og stigende renter tegner et dystert billede
  • Inflationen er steget til det højeste niveau siden 1984
  • Høj inflation i længere tid – virksomhederne overvælter omkostninger
  • Centralbankerne strammer pengepolitikken markant
  • Æraen med negativ rente er ved at være slut
  • Kraftigt stigende boligrenter vil ramme boligmarkedet – dyre områder mest udsat
  • Giftig cocktail for husholdningerne – privatforbruget vil falde
  • Vi venter nu en (mild) recession i dansk økonomi, og ledigheden vil stige
Tilmeld dig de finansielle nyhedsbreve og få analyserne som en af de første.
Tilmeld nyhedsbreve