1. Konjunkturprognose for 3. kvartal

Konjunkturprognose

Cheføkonom Jes Asmussen præsenterer Handelsbankens opdaterede syn på udviklingen i dansk og global økonomi

VARIGHED: 3:46 MIN

Fuld fart på genopretningen - med faldgruber

KONJUNKTURPROGNOSE | AF JES ASMUSSEN | 25. AUGUST 2021

I denne konjunkturprognose tager Handelsbanken et nærmere kig på vores forventninger til udviklingen i den globale økonomi samt den økonomiske udvikling på Handelsbankens hjemmemarkeder og herunder Danmark.

Efter vinterens nedlukning befinder Danmark sig nu heldigvis igen i et stærkt økonomisk opsving. Især et stærkt privatforbrug sikrede således, at økonomien allerede i 2. kvartal var tilbage på niveauet fra før coronakrisen ramte – en udvikling som for et år siden nok virkede som en noget mere fjerntliggende drøm.

Den fart, som aktiviteten er vendt tilbage med, i takt med at samfundet åbner op igen, understreger også, at det i denne omgang ikke har været betydelige ubalancer, der har drevet den økonomiske nedtur, som vi ellers har set i forbindelse med tidligere kriser. Efter finanskrisen tog det for eksempel mere end seks år at indhente alt det tabte, mens det i denne omgang altså er sket på kun lidt over et år.

Økonomien er dog stadig et stykke vej fra at være der, hvor den ville have været, hvis ikke pandemien havde ramt, men hvis alt går efter planen, ser det ud til, at vores velstand vil være tilbage på sin før-krise sti, allerede inden året er gået. Umiddelbart ser de økonomiske udsigter relativt positive ud, hvor især privatforbruget ventes at medvirke til fortsat solid vækst. Det er især en normalisering af forbruget af tjenester (såsom  hoteller, restauranter og oplevelser) som endnu ikke er fuldt genoprettet, der ses at trække væksten, som så til gengæld kan koste lidt på forbruget af varer.

Kombinationen af det aktuelt stærke opsving samt, at faldet i den økonomiske aktivitet i årets første måneder ikke blev så stort som ventet, betyder, at vi har justeret vores skøn for BNP-væksten markant i vejret, hvor vi nu venter, at økonomien vil vokse et godt stykke over 3% i år. Til gengæld vurderer vi også, at vi har passeret den stærkeste del af opsvinget, og skruer derfor samtidigt ned for væksttallene næste år, om end til stadig solide 2,8%. En ventet fortsat økonomisk genopretning på vores eksportmarkeder – ikke mindst for tjenester – ventes også at bidrage til væksten, ligesom virksomhedernes investeringer også bør tage mere fart igen.

Vi kan dog ikke komme uden om, at der også er faldgruber for den økonomiske genopretning. Det er naturligvis glædeligt, at opsvinget har sat gang i arbejdsmarkedet, og at ledigheden næsten er tilbage på niveauet fra før krisen, men måske er tingene begyndt at løbe for stærkt? Vi ser således betydelige kapacitetsproblemer for virksomhederne - ikke kun herhjemme, men også globalt - med mangel på både arbejdskraft og materialer, som ikke kun skubber priserne og lønningerne i vejret, men som også generelt kan hæmme potentialet for vækst.

Vi er fortsat tilbageholdende med at sige, at vi har en decideret overophedning af økonomien og håber, at mange af de nuværende problemer vil vise sig af midlertidig karakter, men det er dog en udvikling, der er værd at overvåge nøje – ikke mindst inden for den måske mere tydeligt overophedede byggesektor. Forhåbentligt kan en ventet mere afdæmpet udvikling på boligmarkedet være med til at tage presset af sektoren, som ellers kan være i fare for en noget hårdere opbremsning på et senere tidspunkt.

Herudover må vi desværre også konstatere, at selv om vi herhjemme indtil videre har virussen nogenlunde under kontrol, samt at en betydelig del af befolkningen er vaccineret, så er det bestemt ikke tilfældet på globalt plan. Hvor vi i foråret nok havde et håb om, at vi gik et relativt coronafrit efterår i møde, så har spredningen af den såkaldte deltavariant hen over sommeren kastet skygger hen over de globale økonomiske udsigter. Det er naturligvis svært at komme med håndfaste prognoser baseret på udviklingen i den uberegnelige virus, men med den fortsat langsomme vaccineudrulning i store dele af verden, er det dog blevet mere tydeligt, at vi både som forbrugere og virksomheder skal indstille os på, at vi skal lære at leve med covid-19 i længere tid.

Som udgangspunkt venter vi dog ikke, at vil se nye omfattende nedlukninger af dansk økonomi, hvormed et eventuelt negativt træk på økonomien også bør være væsentligt mindre end under tidligere virusbølger. Det er dog noget, der kan påvirke udviklingen på finansmarkederne, svække væksten på Danmarks eksportmarkeder samt øge kapacitetsproblemerne, hvis nedlukningerne i for eksempel Asien fortsætter i længere tid.

Konjunkturprognosen i hovedtræk
  • Dansk økonomi er tilbage på sporet efter vinterens nedlukning
  • Umiddelbart er udsigterne lovende – privatforbruget skal sikre solid vækst
  • BNP-vækst på over 3% og økonomien tilbage på før-krise sti i år
  • Den stærkeste del af opsvinget er dog bag os
  • Faldgruber forude fra mangel på arbejdskraft og materialer
  • Især byggeriet er i fare for overophedning – afkøling på boligmarkedet kan hjælpe
  • Deltavariantens spredning kaster skygger ind over de globale økonomiske udsigter

Du finder den globale konjunkturprognose i pdf-format herunder. Bemærk at rapporten er på engelsk.

tankskibe

Macro Research

Se vores internationale økonomers analyser af den aktuelle økonomiske udvikling.

Nyhedsbreve

Følg med i den finansielle udvikling. Tilmeld dig nyhedsbrevene fra vores økonomer og aktiestrateger.