1. Konjunkturprognose for 1. kvartal

Konjunkturprognose

Cheføkonom Jes Asmussen præsenterer Handelsbankens opdaterede syn på udviklingen i dansk og global økonomi

VARIGHED: 4:17 MIN

Omikron pause - overophedningsrisiko består

KONJUNKTURPROGNOSE | AF JES ASMUSSEN | 26. JANUAR 2022

​​​​​​​I denne konjunkturprognose tager Handelsbanken et nærmere kig på vores forventninger til udviklingen i den globale økonomi samt den økonomiske udvikling på Handelsbankens hjemmemarkeder og herunder Danmark.

Vi præsenterer årets første opdaterede syn på udsigterne for dansk økonomi under overskriften "Omikron pause - overophedningsrisiko består", hvor vi i første omgang jo desværre bliver nødt til at konstatere, at hverken Danmark eller resten af verden er sluppet fri af virussens kløer, hvor den meget smitsomme omikron-variant har spredt sig som en steppebrand, med genindførelsen af restriktioner til følge. Det betyder, at det ellers stærke økonomiske opsving, vi så sidste år, ser ud til at være sat lidt på pause hen over vinteren, hvor højere energipriser samt forstyrrelser i de globale forsyningskæder også bidrager til en mere afdæmpet udvikling i aktiviteten.

Det ændrer dog ikke på det overordnede billede af, at Danmark generelt set har klaret sig bragende flot igennem corona-krisen, hvor økonomien allerede sidste år vendte tilbage til sit før-krise vækstspor samtidigt med, at de offentlige finanser fremstår overordentligt stærke. Til trods for en mere afdæmpet udvikling sidst på året ventes den økonomiske vækst således at have været tæt på 4% i 2021. Den stærke udvikling har også smittet positivt af på arbejdsmarkedet med rekordhøj beskæftigelse, og hvor vi aktuelt oplever den korteste arbejdsløshedskø i 13 år.

Vi er da også optimistiske med hensyn til, at opsvinget kan fortsætte. Dansk økonomi fremstår således ganske modstandsdygtig over for virussen, hvor omikron-varianten også har vist sig at udgøre en mindre trussel mod kapaciteten i sundhedsvæsnet end frygtet. Vi har endvidere en fornuftig vaccineudrulning, husholdningerne har store opsparinger og erhvervstilliden er generelt høj trods fald de seneste måneder. Hertil kommer, at virksomhederne overordnet set ser ud til at være velpolstrede, som giver et godt udgangspunkt for at øge investeringerne for at imødekomme et stigende kapacitetspres. Erfaringerne fra de tidligere virusbølger viser da også, at aktiviteten hurtigt kan blive genoprettet, når restriktionerne lempes yderligere, og smittetrykket aftager igen, som vi forhåbentligt vil se i den kommende tid.

Vi kommer dog ikke udenom, at der også er udfordringer for de økonomiske udsigter. Trods vækstpausen hen over vinteren er der således fortsat tale om et betydeligt pres på de ledige ressourcer i økonomien. Det gælder især på arbejdsmarkedet, hvor virksomhederne har overordentligt svært ved at besætte ledige stillinger, og hvor vi har set begyndende tegn på en accelererende lønvækst. I vores prognose har vi lagt an til en såkaldt blød landing i økonomien, hvor fremgangen sker i et gradvist roligere tempo, med en BNP-vækst i år på 2,3% og til næste år på 1,8%. Specielt den stramme situation på arbejdsmarkedet ses imidlertid at øge sandsynligheden for, at lønningerne kan stige langt mere markant, og hvis presset i økonomien vokser mere end antaget, vil det øge risikoen for en efterfølgende mere hård opbremsning.

Det er også klart, at udviklingen i inflationen er et forhold, der kan påvirke de økonomiske udsigter. Især de kraftigt stigende energipriser, vi så sidste år, rammer husholdningernes købekraft, og hvis energipriserne ikke dæmpes som ventet, kan det føre til en mere begrænset vækst i privatforbruget. Endvidere sender de stigende energipriser også virksomhedernes omkostninger i vejret, som også er yderligere presset af stigende lønninger og stigende inputpriser, bl.a. som følge af mangel på materialer, der i sig selv udgør en begrænsning for produktionen. Vi har da også løftet vores skøn for inflationen i år mærkbart til 2,7%, men vores forventning om, at den vil aftage til under 2% til næste år, kan blive udfordret, hvis virksomhederne i højere grad overvælter de stigende omkostninger til forbrugerne, som vi allerede ser tegn på.

Den aktuelt høje inflation har endvidere også ført til, at vi har bevæget os ind i en periode, hvor de globale centralbanker begynder at træde på bremsen, hvor især den amerikanske centralbank ser ud til at stå over for en signifikant tilbagetrækning af den pengepolitiske stimulans. Det skaber øget usikkerhed både for de økonomiske udsigter, men også for stabiliteten på de finansielle markeder, hvor især renteudviklingen er værd at holde øje med. Hvis renterne stiger mere end ventet, kan det medvirke til at bremse det globale økonomiske opsving, og kan forstærke en allerede påbegyndt opbremsning på boligmarkedet herhjemme. Efter at være steget med mere end 11% sidste år venter vi for indeværende en vækst i huspriserne på omkring 2% i år, aftagende til 1,5% i 2023.

Hertil kommer også usikkerheden fra den aktuelt anspændte situation mellem Rusland og Vesten, risikoen for mere vedvarende problemer med de globale forsyningskæder samt et par spændende valg i blandt andet Frankrig til foråret og USA til efteråret. Det er alle faktorer, der i større eller mindre grad ses at kunne påvirke konjunktursituationen i Danmark over det kommende år, hvor covid-19 forhåbentligt vil spille en mindre og mindre rolle.

Lastbil i snevejr
Konjunkturprognosen i hovedtræk
 • Omikron sætter opsving lidt på pause
 • Danmark har klaret sig bragende flot igennem corona-krisen
 • Korteste arbejdsløshedskø i 13 år
 • Optimistiske med hensyn til at opsvinget kan fortsætte
 • Store opsparinger i husholdningerne og velpolstrede virksomheder
 • Udfordringer fra mangel på ledige ressourcer
 • Håb om blød landing – men overophedning på arbejdsmarkedet er en risiko
 • Inflationen kan vise sig højere i længere tid
 • Strammere pengepolitik kan udfordre stabiliteten på de finansielle markeder
 • Højere renter udgør en risiko for det økonomiske opsving og for boligmarkedet
 • Spændinger mellem Rusland og Vesten bekymrer på den korte bane
Tilmeld dig de finansielle nyhedsbreve og få analyserne som en af de første.
Tilmeld nyhedsbreve