En bank uden budgetter

Handelsbankens historie går 150 år tilbage og indeholder både krise- og succeshistorier. Siden 1970’erne har banken været drevet på sin helt egen måde.
-

150 års historie

Handelsbanken har både haft kriser og stor succes igennem bankens 150 års historie. Siden 1970’erne har Handelsbanken været drevet på sin helt egen måde. Budgetter og salgsdrevne bonusordninger blev afskaffet – og beslutningsmandatet blev lagt ud til filialerne. I samme omgang skulle banken balancere mellem at skabe bedre lønsomhed og have mere tilfredse kunder end sammenlignelige banker. I dag er Handelsbankens kunder blandt de mest tilfredse i branchen, og banken er en af verdens stærkeste banker.   

Etableret i 1871

Handelsbankens historie startede i 1871, hvor banken åbnede sin første filial ved Kornhamnstorg i Stockholm. Allerede efter få år opnåede banken en stærk position i den svenske hovedstad. I 1873 blev den børsnoteret, og det følgende år åbnede den første filial for privatkunder.

Radikale forandringer

Bankmarkedet i Sverige var i starten af det 20. århundrede præget af flere fusioner og overtagelser, og antallet af banker blev reduceret med mere end halvdelen. I 1919 fusionerede Stockholms Handelsbank med Bank AB Södra Sverige og fik ved sammenlægningen navnet Svenska Handelsbanken – i daglig tale Handelsbanken.

I 1969, næsten 100 år efter banken blev grundlagt, løb Handelsbanken i Sverige ind i en økonomisk krise, og som en konsekvens af dette trak ledelsen i banken sig tilbage. Hvis de økonomiske problemer skulle løses, måtte der ske noget radikalt.

Fra centralisering til decentralisering

Og det gjorde der. Professor i økonomi og tidligere administrerende direktør i den svenske bank Sundvallsbanken, Jan Wallander, blev ny chef for Handelsbanken. Han ville drive banken på en helt ny måde. Fremover skulle beslutningerne træffes så tæt på kunden som muligt - ikke af centrale afdelinger på hovedkontoret – og hver filial fik nu det fulde ansvar for sine egne kunder, økonomi og markedsføring.

De centrale afdelinger blev samtidig mindre. Frem for at diktere og kontrollere filialernes arbejde, skulle stabsafdelingerne fungere som ressourceenheder og sparringspartnere for filialerne. Al budgetlægning blev afskaffet. For Jan Wallander var budgetter et unødvendigt onde. De tog for lang tid at lægge og holdt sjældent i sidste ende.

Ét mål og to midler

Handelsbanken fik ét mål og to midler. Målet var at have en højere lønsomhed end gennemsnittet af bankerne på hjemmemarkedet. Midlerne var mere tilfredse bankkunder og lavere omkostninger end konkurrenterne.

Fra at have en lavere lønsomhed end de øvrige banker i 1960’erne, kunne banken i 1971 levere et overskud, der lå på linje med de øvrige banker. Siden 1972 og frem til i dag har banken hvert år nået sit økonomiske mål om en højere lønsomhed end gennemsnittet på hjemmemarkedet, kundetilfredsheden ligger helt i top i Norden, og Handelsbanken er Europas mest omkostningseffektive bank.

En stærk kultur på tværs af grænser

Med de gode resultater udviklede værdierne sig til en stærk kultur i Handelsbanken. Og som en af Sveriges største banker udviklede tankerne om ekspansion i udlandet sig.

I dag har Handelsbanken hjemmemarked i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og støtter herigennem kundernes internationale bankforretninger. 

Ideerne om decentral ledelse, lønsomhed frem for volumen, lave omkostninger og tilfredse kunder kom også til at blive en del af forretningen uden for Sveriges grænser. Også her fungerer hver filial som en lokal bank, der har fuld beføjelse til at betjene kunder, opbygge relationer og tage alle vigtige beslutninger lokalt. 

I Danmark begyndte bankens historie i 1991, hvor Finanstilsynet gav os tilladelse til at drive bank. Året efter åbnede vi dørene for de første erhvervskunder. I 1996 åbnede den første filial i Amaliegade i København. Til oktober 2021 er det 25 år siden.


Sådan er vi

Ikon med platser på flera ställen

Lokalt kendskab og ansvar

Alle beslutninger tages i filialerne. Vores rådgivere har et nært kendskab til det område, filialen dækker, og kan tage beslutningerne sammen med dig som kunde. Vi er tilgængelige, når og hvor det passer dig - i filialen, hjemme hos dig, online eller på telefonen.

Tilfredse kunder

I Handelsbanken er vores kunders tilfredshed vores første prioritet. Vores kunder har i mange år været blandt de absolut mest tilfredse. Det inspirerer os til at gøre os endnu mere umage. 
Handshake

Solid bank

Vi har en ansvarlig tilgang til risiko og et langsigtet fokus som en del af vores måde at drive bank på. Det er essentielt for os, at du som kunde får tryghed, stabilitet og sikkerhed i forhold til dine bankforretninger i dag og i morgen.