1. Bæredygtighedsmål

Bæredygtighedsmål

Det er vores mål at være CO2-neutral senest i 2040

Vores klimamål

Vores klimamål er, at vores virksomhed hurtigst muligt, og senest i 2040, skal være CO2-neutral. Vores klimamål inkluderer udlån, leasing og investeringer samt den udledning, som banken selv genererer fra fx vores eget energiforbrug og forretningsrejser. EU's mål er at være CO2-neutral inden 2050, men vi har besluttet det mere ambitiøse mål 2040. Vi er overbeviste om, at en hurtig, koordineret omstilling, der sigter mod at begrænse den globale opvarmning til så tæt på 1,5°C som muligt, vil være det bedste for vores kunder, for det samfund vi driver bank i, og dermed også for os.

Hvor vi er i dag

Handelsbankens egne aktiviteter har været CO2-neutrale siden 2017, og vi klimakompenserer for de CO2-udslip, vi ikke kan undgå. Vi arbejder utrætteligt for at reducere disse udslip og har siden 2013 opnået et fald på 70%. Vi gennemgår og reviderer løbende mål, delmål og strategier, så de tager hensyn til den seneste forskning og viden på området og rapporter fra FN's klimapanel (IPCC).

Hvad betyder CO2-neutral? 

CO2-neutralitet – eller netto-nuludledning af drivhusgasser til atmosfæren – betyder, at de udledninger, som sker, er i balance med den økologiske cyklus eller kan fjernes gennem teknologiske løsninger. Dermed vil udledninger ikke længere bidrage til drivhusgaseffekten.

Vores mål inden for finansiering, investering og rådgivning

Handelsbanken-koncernen har opstillet fire konkrete og ambitiøse bæredygtighedsmål baseret på blandt andet FN's principper for ansvarlig bankvirksomhed og Parisaftalen. 

Udover klimamålet er vores mål:

Ansvarlig finansiering

I 2025 skal mindst 20 procent af Handelsbankens udlån defineres som grønne eller indeholde vilkår, der bidrager til en målbar bæredygtig udvikling hos låntager.

Ansvarlig investering

Handelsbanken Fonder vil arbejde med investeringsporteføljer tilpasset Parisaftalen og maksimere fondenes bidrag til FN’s Verdensmål. Målet er, at vores porteføljer senest i 2040 er CO2-neutrale.

Ansvarlig rådgivning

Senest i 2023 vil Handelsbanken, gennem udvikling af rådgivningsværktøjer og uddannelse, skabe bedre forudsætninger for højere afkast af kvinders opsparing. På denne måde ønsker vi at reducere den velstandskløft, der i dag findes mellem mænd og kvinder.

Sådan planlægger vi at nå vores bæredygtighedsmål

    Styring og transparens

    Handelsbanken vil regelmæssigt rapportere til direktionen og bestyrelsen om fremskridt angående tilpasningen af bankens drift til principperne og opfyldelsen af bankens mål.