Processer og politikker for bæredygtige investeringer

Svensk skov og flod

EU har taget en førende rolle i kampen mod klimaændringer og har udviklet en handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst. Et vigtigt trin i denne ambitiøse plan er Disclosure-forordningen, hvis første dele trådte i kraft den 10. marts 2021. Målet er at gøre det lettere for kunderne at sammenligne finansielle produkter og tjenester ud fra et bæredygtighedsperspektiv – og i sidste ende at gøre bæredygtige investeringer mere attraktive. Det betyder bl.a., at vi som bank skal være endnu mere transparente om vores processer i forhold til bæredygtige investeringer og fx gøre det tydeligt, hvilke investeringsprodukter, vi vurderer er bæredygtige og hvorfor.

Se vores politikker og processer på området nedenfor.

Erklæring om hensyntagen til negative påvirkninger på bæredygtighedsfaktorer 
Når vi i Handelsbanken yder investeringsrådgivning til vores kunder eller tager investeringsbeslutninger på kundernes vegne tager vi hensyn til de finansielle produkters væsentligste negative bæredygtighedspåvirkninger. I vores politik for integration af bæredygtighed er det beskrevet, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsrådgivning og -beslutninger og tager hensyn til væsentlige negative bæredygtighedspåvirkninger.
Politik for integration af bæredygtighedsrisici og hensyn til væsentlige negative bæredygtighedspåvirkninger (pdf)
Resumé af aflønningspolitik (pdf)

Bæredygtighed i vores investeringsprodukter

Ifølge Disclosure-forordningen inddeles finansielle produkter i tre forskellige kategorier:
  • Mørkegrønne produkter: Produkter med bæredygtige investeringer som formål
  • Lysegrønne produkter: Produkter, der fremmer miljørelaterede eller sociale egenskaber
  • Alle andre finansielle produkter
I bæredygtighedsprospekterne nedenfor kan du læse, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i vores fire hovedprodukter inden for investering.
Puljer (pdf)
Investeringsaftaler (pdf)
Formuepleje (pdf)
Porteføljepleje (pdf)
Vi bygger de fleste af vores investeringsprodukter op omkring fonde fra Handelsinvest. Læs mere om Handelsinvests arbejde med bæredygtige investeringer.
I arbejdet med vores bæredygtige investeringer udvælger vi nøje de virksomheder, vi investerer i via vores fonde. Det gør vi på tre måder - via tilvalg, fravalg og påvirkning. Læs mere her: