1. Om os
  2. /
  3. Bæredygtighed
  4. /
  5. Bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer. Hvad betyder det egentlig?

94% af Handelsbankens fonde er bæredygtige. Hvad betyder det, hvordan gør vi i praksis, og hvordan kan du som kunde vælge bæredygtigt, når du investerer?
solfangere

Alle snakker om bæredygtighed. Det gør vi også i Handelsbanken, og vi har gjort det længe, for hele vores forretningsmodel bygger på et langsigtet fokus og en ansvarlig tilgang til risiko. De værdier går hånd i hånd med bæredygtighed. De bæredygtige valg handler nemlig om fremtiden. 

Som bank har vi et særligt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. Vi bestemmer, hvilke virksomheder vi investerer vores kunders penge i, og hvem og hvad vi låner penge til. Det er baggrunden for bæredygtig investering og bæredygtig finansiering. Her skal det handle om investering.

Sådan arbejder vi med bæredygtige investeringer

På nordisk plan forvalter Handelsbanken omkring 450 milliarder kroner for vores kunder. Det betyder noget. Derfor har vi også pligt til at gøre os umage med at udvælge de virksomheder, vi investerer i via vores fonde. Det gør vi på tre måder:

en fyrkant och en pil som går in i fyrkanten och pekar inåt fyrkanten

Tilvalg

Vi investerer i virksomheder, som integrerer bæredygtighed i deres forretning og leverer produkter, som er med til at løse de udfordringer, der er formuleret i  FN’s 17 verdensmål.

en fyrkant med en öppen sida och en pil i mitten av fyrkanten som pekar ut ur öppningen

Fravalg

Vi fravælger virksomheder, der aktivt står i vejen for verdensmålene. Derfor investerer vi fx ikke i fossile brændstoffer, våben, tobak, cannabis og kommercielle spil.

två pilar som går runt i en fyrkant

Påvirkning

Når vi investerer i en virksomhed, udøver vi aktivt ejerskab og går i dialog med ledelsen for at påvirke dem til at drive deres virksomhed endnu mere bæredygtigt.

Strenge krav til bæredygtighed

Vi screener vores investeringsunivers op mod en lang række internationale konventioner for ansvarlighed og andre bæredygtighedsparametre, som alle kræver omfattende dokumentation. På lige fod med fundamentale analyser (regnskaber, produkter, markeder, konkurrenter mv.) vurderer vi også hver enkelt virksomhed ud fra tre bæredygtighedsparametre (ESG): 1) Environment (miljø), 2) Social (sociale forhold) og 3) Governance (organisation, ledelse mv.). 

94% af Handelsbankens fonde er lige nu screenet, og de underliggende investeringer bliver løbende vurderet efter disse udvidede krav til bæredygtighed. Hvis du vælger en af disse fonde eller et af Handelsbankens plejeprodukter (Formuepleje, Porteføljepleje, Puljer mv.) betyder det, at du som investor kan være sikker på, at dine penge bidrager til en bæredygtig fremtid.

En investering i morgendagens vindere

Bæredygtige investeringer er en investering i morgendagens vindere og dermed helt sikkert kommet for at blive. På globalt plan er bæredygtige investeringer (med skærpede bæredygtighedskrav i kategori med Handelsbankens tilgang) steget med 27% om året siden 2014, og de udgør i dag ca. 33% af det samlede investeringsvolumen på ca. 90 trillioner USD. Endnu flere investeringer bliver screenet for bæredygtighed på et mindre omfattende niveau. Og kigger vi på afkastet, kan vi også se, at vores bæredygtige fonde genererer nogle af markedets bedste afkast.

Bæredygtighed i Handelsbanken
Dine investeringsmuligheder – både til små og store beløb

Vi arbejder på at blive endnu bedre

VI arbejder hele tiden på at blive endnu bedre til bæredygtighed i Handelsbanken. Vi arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har forpligtet os til FNs Global Compact samt Principles for Responsible Investments (PRI) og Responsible Banking (PRB). Meget af dette arbejde drives ud fra vores svenske hovedkvarter, og du kan læse mere om det i koncernens bæredygtighedsrapport.

Handelsinvest
Også investeringsforeningen Handelsinvest udmærker sig inden for bæredygtighed. 

Asset Management
I Handelsbanken Asset Management er formålet med vores investeringer: 

  • at skabe økonomisk værdi for vores kunder
  • at bidrage til den bæredygtige udvikling 
I vores nyeste Sustainability and Corporate Governance report for 2019 kan du læse, hvordan vi arbejder med disse to emner i vores bestræbelser på at opfylde ovennævnte mål.
the global goals