1. Bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer

solfangere

Sådan arbejder vi med bæredygtige investeringer

På nordisk plan forvalter Handelsbanken mange milliarder kroner for vores kunder. Når vi udvælger de virksomheder, vi investerer i via vores fonde, gør vi det på tre måder:

Tilvalg

Vi investerer i virksomheder, som integrerer bæredygtighed i deres forretning og leverer produkter, som er med til at løse de udfordringer, der er formuleret i  FN’s 17 Verdensmål.

Fravalg

Vi fravælger virksomheder, der aktivt står i vejen for verdensmålene. Derfor investerer vi fx ikke i fossile brændstoffer, våben, tobak, cannabis og kommercielle spil.

Påvirkning

Når vi investerer i en virksomhed, udøver vi aktivt ejerskab og går i dialog med ledelsen for at påvirke dem til at drive deres virksomhed endnu mere bæredygtigt.

Strenge krav til bæredygtighed

Vi screener vores investeringsunivers op mod en lang række internationale konventioner for ansvarlighed og andre bæredygtighedsparametre, som alle kræver omfattende dokumentation. På lige fod med fundamentale analyser (regnskaber, produkter, markeder, konkurrenter mv.) vurderer vi også hver enkelt virksomhed ud fra tre bæredygtighedsparametre (ESG): 1) Environment (miljø), 2) Social (sociale forhold) og 3) Governance (organisation, ledelse mv.). 

Vi stræber efter at gøre det nemt og transparent at sammenligne finansielle produkter og tjenester ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Du finder vores politikker og processer på området her:

Bæredygtighed i Handelsbanken
Dine investeringsmuligheder – både til små og store beløb

Vi arbejder på at blive endnu bedre

Vi arbejder aktivt med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har forpligtet os til FNs Global Compact samt Principles for Responsible Investments (PRI) og Responsible Banking (PRB). Meget af dette arbejde drives ud fra vores svenske hovedkvarter, og du kan læse mere om det i koncernens bæredygtighedsrapport.

Handelsinvest
Også investeringsforeningen Handelsinvest udmærker sig inden for bæredygtighed. 

Asset Management
I Handelsbanken Asset Management er formålet med vores investeringer: 

  • at skabe økonomisk værdi for vores kunder
  • at bidrage til den bæredygtige udvikling 
I vores Sustainability and Corporate Governance report kan du læse, hvordan vi arbejder med disse to emner i vores bestræbelser på at opfylde ovennævnte mål.
the global goals