Bæredygtige investeringer

solfangere

Sådan arbejder vi med bæredygtige investeringer

På nordisk plan forvalter Handelsbanken mange milliarder kroner for vores kunder. Når vi udvælger de virksomheder, vi investerer i via vores fonde, gør vi det på tre måder:

en fyrkant och en pil som går in i fyrkanten och pekar inåt fyrkanten

Tilvalg

Vi investerer i virksomheder, som integrerer bæredygtighed i deres forretning og leverer produkter, som er med til at løse de udfordringer, der er formuleret i  FN’s 17 Verdensmål.

en fyrkant med en öppen sida och en pil i mitten av fyrkanten som pekar ut ur öppningen

Fravalg

Vi fravælger virksomheder, der aktivt står i vejen for verdensmålene. Derfor investerer vi fx ikke i fossile brændstoffer, våben, tobak, cannabis og kommercielle spil.

två pilar som går runt i en fyrkant

Påvirkning

Når vi investerer i en virksomhed, udøver vi aktivt ejerskab og går i dialog med ledelsen for at påvirke dem til at drive deres virksomhed endnu mere bæredygtigt.

Strenge krav til bæredygtighed

Vi screener vores investeringsunivers op mod en lang række internationale konventioner for ansvarlighed og andre bæredygtighedsparametre, som alle kræver omfattende dokumentation. På lige fod med fundamentale analyser (regnskaber, produkter, markeder, konkurrenter mv.) vurderer vi også hver enkelt virksomhed ud fra tre bæredygtighedsparametre (ESG): 1) Environment (miljø), 2) Social (sociale forhold) og 3) Governance (god selskabsledelse). 

Vi stræber efter at gøre det nemt og transparent at sammenligne finansielle produkter og tjenester ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Du finder vores politikker og processer på området her:

Bæredygtighed i Handelsbanken
Dine investeringsmuligheder – både til små og store beløb

Handelsinvest

Også investeringsforeningen Handelsinvest udmærker sig inden for bæredygtighed. 


CO2-udledning fra investeringer

Sort røg foran solnedgang

Rapport for 2021

2021 er første år, hvor Handelsbanken Danmark rapporterer CO2-udledningen fra vores samlede investeringer. Rapporten giver os en indikation af de væsentligste CO2-udledningskilder fra vores investeringer og vil kunne anvendes som en målestok for vores fremtidige arbejde mod at mindske CO2-udledningen.

  • CO2-udledningen fra Handelsbanken Danmarks samlede investeringer er opgjort til i alt 97.759 ton
  • Den gennemsnitlige CO2-udledning pr. investeret mio. kr. er opgjort til 4,7 ton