Bæredygtighed - VindmølleBæredygtighed - Vindmølle

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en integreret del af vores DNA. Vi anerkender vores ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet.

En bæredygtig model

I Handelsbanken anerkender vi den indflydelse, vi har på samfund, miljø og de finansielle markeder. 

Langsigtede kunderelationer, lav risikotolerance, omkostningsbevidsthed og lokalt nærvær er fundamentet i Handelsbanken. På den måde har bæredygtighed længe været en naturlig del af den måde, vi driver forretning på. Vores ansvarlige tilgang til risiko, langsigtede fokus og finansielle styrke bidrager til, at vi ikke bliver en byrde for samfundet i krisetider, men tværtimod er en del af løsningen. Det er især gennem vores ansvarlige investeringer, finansiering og rådgivning, at vi kan bidrage til en bæredygtig omstilling af samfundet, samtidig med at vi naturligvis fokuserer på vores direkte påvirkning på miljø og klima.

Vi har som bank et stort ansvar, og det har vi forpligtet os til at leve op til. Uanset om vi møder vores kunder i en filial eller digitalt, skal det være nemt at træffe bæredygtige valg.

Handelsbanken bliver nu til Jyske Bank, som vi deler bæredygtighedsværdier med.

Bæredygtighed i Jyske BankÅbner i nyt vindue

Ansvarlige investeringer

Vi agerer ansvarligt og langsigtet. Alt hvad vi gør er i tråd med et overordnet mål om at understøtte en bæredygtig udvikling i samfundet.

Nordic Finance and the Good Society

I Handelsbanken ønsker vi at være en del af løsningen for en bæredygtig fremtid. Derfor støtter vi et 4-årigt forskningsprojekt om bæredygtighed i den finansielle sektor. Projektet er drevet af Center for Corporate Governance på CBS.