1. Morgenmeldinger

Morgenmeldinger

Læs de seneste udgaver af Morgenmeldinger fra vores økonomer

26.10.2020

Dagens højdepunkt på nøgletalsfronten bliver det tyske Ifo-indeks for oktober, hvor vi kan få yderligere signaler om påvirkningen fra virusudbruddet i Europa. 

Overordnet set har Tyskland indtil videre været relativt mindre hårdt ramt af det nye virusudbrud, og det tyske PMI-indeks faldt da også kun marginalt i oktober, holdt oppe af en fortsat imponerende styrke i fremstillingssektoren. Den større servicesektor faldt dog ifølge PMI-opgørelsen tilbage i kontraktivt territorium, som indikerer, at Tyskland ikke er immun over for det stigende smittetryk og nye restriktioner. Der ventes dog også kun et relativt beskedent fald i Ifo-indekset fra 93,4 til 93,0 i oktober, trukket af et fald i forventningsindekset. Det vil imidlertid være den første tilbagegang i indekset siden april og med de aktuelle udsigter for virusudbruddet og indførelsen af restriktioner er der med stor sandsynlighed ikke tale om det sidste fald i denne omgang.

Fra USA får vi tal for salget af nye huse i september, hvor der fortsat ventes fremgang om end i et lidt langsommere tempo efter at salget i august nåede op på det højeste niveau siden 2006. Chicago fed’s nationale aktivitetsindeks for september ventes at pege på et fortsat opsving om end i et langsommere tempo mens den regionale aktivitetsindikator for fremstillingssektoren fra Dallas Fed ventes at have været uændret i oktober.

Vi får tal for det danske detailsalg i september, som efter en imponerende genopretning efter genåbningen af økonomien er faldet med i omegnen af -1% m/m i både juli og august. Niveauet for detailsalget er dog stadig mere end 4% højere end før nedlukningen ramte økonomien i marts. Baseret på de svage niveauer for forbrugertilliden er det imidlertid stadig vores vurdering, at det høje niveau for detailsalget ikke er holdbart. Vi venter således en yderligere normalisering af detailsalget i september med et nyt fald i omegnen af -1,5% m/m. 


23.10.2020

I dag er det store PMI-dag, hvor vi modtager Markits erhvervsbarometre for oktober fra blandt andet euroområdet, USA og UK. 

Vi følger typisk PMI nærmest i euroområdet, og her er det vores forventning, at vi ser et nyt fald i PMI-målingen. Således ventes det samlede PMI-Composite indeks at falde lidt tilbage til et niveau lige under 50 efter blot at have præsteret målinger på over 50 de forrige tre måneder. Det vil give næring til frygten for, at økonomien i euroområdet, efter en midlertidig positiv genåbningseffekt, nu nærmer sig et såkaldt ”double-dip” med risiko for ny omgang negative vækstrater. Det er utvivlsom især de på ny stigende Covid-19-smittetal kombineret med nye restriktioner der ligger bag den negative udvikling. I den forbindelse ventes især servicesektoren hårdest ramt endnu en gang, hvilket vi især har set eksempel på i Frankrig, hvorfor målingen her da også fortsat ventes mere negativ end i eksempelvis Tyskland. Til gengæld er der en risiko for, at en ellers positiv udvikling i fremstillingssektoren i Tyskland de seneste måneder kommer til en brat afslutning i oktober. Tilsvarende ventes den britiske PMI-måling endnu hårdere ramt af de seneste smittestigninger og medfølgende restriktioner, og der ventes her et fald i Composite-PMI til 54 fra forrige 56,5. I den mere positive ende ventes PMI-indeksene i USA at udvikle sig mere sidelæns i oktober omkring et indeksniveau på 54, og vi har således endnu ikke for alvor konstateret en top i PMI-opsvinget over sommeren. Således har opsvinget også vist sig stærkere i 3. kvartal end tidligere ventet, og på trods af usikkerhed om præsidentvalg og stimulanspakke og stigende smitteudvikling, har det ikke formået at slå tilliden omkuld endnu. Smitteudviklingen har dog heller ikke været lige så skræmmende som i Europa, selvom USA ser ud til at have taget hul på noget der kan ligne starten på en 3. smittebølge. Om noget hælder vi dog til, at vi kan se fald i dagens målinger fra USA.


22.10.2020

Omdrejningspunktet for de finansielle markeder vil formentligt igen i dag blive forhandlingerne om en ny finanspolitisk pakke i USA, som endnu ikke har givet anledning til en aftale.

Der er dog et par lidt mere interessante nøgletal på programmet i forhold til de foregående dage. Her vil vi især holde øje med udviklingen i antallet af nye ledige i USA, hvor bedringen de seneste uger er bremset op. Der ventes dog et lille fald i dagens tal, men den ugentlige strøm af nye arbejdsløse ligger fortsat et godt stykke over den værste periode under finanskrisen. Med smittetrykket på vej i vejret igen er der også sandsynlighed for et lille fald i Bloombergs ugentlige forbrugertillid. Salget af eksisterende huse ventes at at bekræfte indtrykket af at boligmarkedet indtil videre har været en solid støtte til økonomien. Stigningen i antallet af verserende bolighandler peger således på en stigning i salget fra 6,0 til i omegnen af 6,5 mio. huse (annualiseret) i september - det højeste siden foråret 2006. Den seneste tids faldende trend i antallet af ansøgninger om realkreditlån til huskøb indikerer dog, at vi måske er ved at være tæt på toppen. Endelig får vi også en regional aktivitetsindikator for fremstillingssektoren fra Kansas Fed, hvor konsensus venter et uændret niveau i oktober. 


21.10.2020

Der er fortsat lavvande i kalenderen i dag, når det kommer til større økonomiske nøgletal, hvor fokus nok i høj grad vil være rettet mod forhandlingerne om en ny finanspolitisk pakke i USA. 

Der er dog en lang stribe af taler fra medlemmer af både Fed og ECB, som formentligt også blive overvåget af markederne for signaler om muligheden for yderligere pengepolitisk stimulans i den aktuelle noget bekymrende situation, med accelererende virusudbrud og tiltagende restriktioner, der tapper økonomierne for momentum. Det samme vil være tilfældet i forbindelse med aftenens offentliggørelse af den amerikanske centralbanks såkaldte Beige Book, der giver et anekdotisk baseret overblik over tilstanden i amerikansk økonomi som oplæg til rentemødet i Fed d. 5/11. Vi venter at læse om en fortsat om end langsommere genopretning i fremstillingssektoren samt vedholdende svagheder i den diskretionære forbrugerservicesektor.


20.10.2020

I dag er det småt med vigtige økonomiske nøgletal, og fokus er nok især på USA og dagens af Demokraternes Pelosi satte deadline for at fortsætte forhandlingerne om en ny stor stimulanspakke med republikanerne på den her side af præsidentvalget. 

Hun har således krævet at der skal være fremgang at spore for at fortsætte efter tirsdagen. Derudover byder dagen på en række Fed-taler fra USA, hvorfra der også offentliggøres tal for nystartede boligbyggerier for september. Disse ventes at byde på fremgang i  overensstemmelse med den gode stemning der aktuelt råder i byggeriet. I august blev byggeaktiviteten nok midlertidigt sat lidt tilbage som følge af en tropisk storm som ramte Sydstaterne.


Herhjemme offentliggør Det Økonomiske Råd offentliggør i dag deres efterårsrapport om udsigterne for dansk økonomi. Her bliver det interessant at se, om deres syn på økonomien har ændret sig, samt hvordan det ser ud i forhold til vores seneste prognose fra 7. oktober.


09.10.2020

Det er småting der er på kalenderen i dag. Mest interessant bliver muligvis franske og britiske tal for industriproduktionen i august. 

Begge steder ventes der fortsat positiv vækst, men at tempoet i fremgangen fortsat er på retur. Vi får derudover norsk forbrugerprisinflation, hvor der ventes en lille moderation i den årlige underliggende inflationsrate til stadig høje 3,6% i september.

Herhjemme får vi handelstal for august. Vareeksporten faldt i juli efter to måneder med fremgang, som i første omgang muligvis kunne være en påmindelse om de udfordringer som COVID-19 medfører for genopretningen af dansk økonomi. Umiddelbart peger den øgede aktivitet vi trods alt har set på vores eksportmarkeder i retning af yderligere fremgang i vareeksporten, om end med en risiko for, at mange virksomheder rundt omkring i verden har fokus på at nedbringe lagre, som betyder, at de ikke måske ikke efterspørger lige så mange varer til deres produktion som normalt. Vi venter dog en stigning i vareeksporten i omegnen af 1% i august, men ser samtidigt, at den seneste tids stigende smittetilfælde på flere af vores eksportmarkeder ikke er fordrende for den videre udvikling. Vi venter også et lille rebound i vareimporten i august, der ligeledes faldt i juli, således at overskuddet på handelsbalancen holder sig tæt ved uændret i omegnen af DKK 7 mia.


08.10.2020

I dag offentliggør ECB sit referat af september-rentemødet. 

På rentemødet fik især ECB-chef Lagardes udtalelse om, at ECB vil have en forsigtig tilgang i vurderingen af EUR’s effekt på inflationen stor opmærksomhed. Lagarde supplerede med, at man dog vil være ”meget opmærksom på den (EUR)”, men understregede samtidigt, at man i centralbanken ikke har et mål for EUR. Således fremstod ECB ikke meget oprørt over den seneste styrkelse af EUR, og det dæmpede spekulationer om snarlige nye lempelsestiltag. I referatet vil fokus således især være på en uddybelse af Styrelsesrådets syn på EUR og  inflationsudviklingen. Derudover byder dagen på et par ECB-taler fra tyske Schnabel samt spanske De Cos.

07.10.2020

Vi offentliggør i dag vores nye økonomiske prognose for dansk økonomi under overskriften: ”Det V-formede opsving fortoner sig”. Du kan finde rapporten ved at klikke her

Vi er også på banen med vores Globale Makrorapport under overskriften: ”When the dust settles”, hvor du bl.a. kan læse om vores forventninger til udviklingen på Handelsbankens andre hjemmemarkeder – den finder du ved at klikke her. 

Mens fokus i dag nok primært vil være på Trumps udmelding i går, om at han har sat en stopper for forhandlingerne om en ny finanspolitisk stimulanspakke, vil der dog nok også blive skævet lidt til referatet af Fed’s seneste rentemøde den 16. september. Her fremlagde Fed et lidt mere optimistisk syn på genopretningen af økonomien, samtidigt med at de signalerede, at renten ventes at blive holdt i ro indtil i hvert fald 2023. Overordnet blev tonen på mødet dog opfattet som på den svagt høgeagtige side. Referatet bliver især interessant med hensyn til indikationer på debatten og opbakningen i rentekomitéen, FOMC, til implementeringen af bankens nye gennemsnitlige inflationsmålsætning, herunder bl.a. hvad det reelt indebærer, samt hvordan man har tænkt sig at gøre den troværdig. Derudover har vi et par muligvis interessante Fed-taler. Fed’s Williams skal tale om det nye koncept med et fleksibelt gennemsnitsinflationsmål, og Evans skal tale om økonomi og pengepolitik. Det eneste nøgletal vi får er opgørelsen af realkreditansøgninger for sidste uge.


06.10.2020

I dag har vi først og fremmest nogle interessante centralbank-taler, idet både Fed-chef Powell og ECB’s cheføkonom Lane skal tale ved den såkaldte NABE-konference. 

ECB-chef Lagarde leverer derudover en tidligere optaget tale, som ikke vil blive fulgt op af en spørgsmål/svar-seance. 

Men vi har da også lidt nøgletal af interesse. I USA modtager vi den alternative arbejdsmarkedsrapport JOLT, hvor man typisk især følger udviklingen i antallet af jobopslag. Rapporten er for august. Efter konstante og overraskende store stigninger i opslagene siden bunden i april, ventes den imidlertid at vise et fald i august og dermed tegn på, at ansættelseslysten ikke når helt tilbage til niveauet fra februar umiddelbart før coronakrisen for alvor ramte. Vi har allerede set tegn på, at bedringen på arbejdsmarkedet klinger af i både BLS’s arbejdsmarkedsrapport (se figur), men også i de mere timelige uge-opgørelser over nye ledige.

I euroområdet offentliggør Tyskland fabriksordreindgang for august. Grundlæggende er der udsigt til en vis bedring i aktiviteten i. Det sker efter at genopretningen over sommeren viste en lidt hurtigere moderation i juli end ventet, hvilket øgede frygten for, at produktionsgenrejsningen var gået i stå, efter at man ”blot” havde indhentet lidt over halvdelen af det tabte i coronakrise-foråret. På den ene side har vi modtaget robuste tegn for fremstillingsindustrien i PMI-indekset for både ordrer og produktion. Men til gengæld har den seneste opgørelse af nyregistreringer af køretøjer skuffet med et stort fald i august, hvilket kan bremse den tunge bilindustri i Tyskland. Der ventes imidlertid let øgede stigninger i både ordreindgang og produktion (som vi får tal for i morgen) i august.


05.10.2020

Der vil nok fortsat være en del opmærksomhed omkring Donald Trumps sygdomsforløb, som der siden i fredags er indløbet lidt inkonsistente meldinger omkring. 

En del af forklaringen bag de lidt misledende informationer kan være, at Trump gennem sine læger har ønsket at berolige befolkningen, hvilket dog betyder, at det kan være svært at vurdere præsidentens egentlige tilstand. Hans medicinske stab insisterede dog igen i går på, at Trump klarer sig godt, og at han muligvis kan blive udskrevet fra hospitalet allerede i dag. 

På nøgletalsfronten er det dog det amerikanske ISM-sevice indeks, der er blandt dagens højdepunkter. Her ventes der for anden måned i træk et lille fald fra 56,9 til 56,2 i september. Det vil stadig pege på pæn aktivitetsfremgang, men også bekræfte, at tempoet i bedringen er begyndt at klinge af efter en tilsyneladende top i juli.

Fra euroområdet får vi de endelige opgørelser over PMI fra servicesektoren, som ventes at bekræfte det skuffende negative udfald fra de foreløbige tal, der viste fornyet tilbagegang i aktiviteten. Vi får også det investorbaserede Sentix-indeks, der er den første indikator for oktober. Indekset er steget pænt siden bunden i april, men har dog endnu ikke fuldt ud indhentet det tabte, og vi venter et fald fra -8 til -10 i oktober - det første i 6 måneder - som bl.a. indikeret af en noget svagere udvikling på aktiemarkederne den seneste tid. Vi får også detailsalgstal for euroområdet, som efter en skuffende udvikling i juli ventes at have pilen haft opad igen med en stigning på mere end 2% m/m i august, som indikeret af de positive nationale opgørelser vi allerede har fået fra bl.a. Tyskland, Frankrig og Spanien.


02.10.2020

I dag offentliggør USA arbejdsmarkedsrapporten angående september. 

Her venter konsensus, at tempoet i beskæftigelsesfremgangen sætter sig en tand ekstra til lige under 900.000 personer efter stigningen på 1.371 mio. i august. Det kan dog i vid udtrækning tilskrives et fald i beskæftigelsen inden for offentlige stillinger i forbindelse med, at effekten af den årlige folketælling falder ud. Der ventes dog også en nedgang inden for service-jobs, mens den mindre industribeskæftigelse ventes at stige en yderligere i september. Derudover skønnes arbejdsløshedsraten at falde lidt langsommere til 8,2% i september fra forrige 8,4%, hvilket antyder, at raten er ved at falde til ro på et stadig temmelig højt niveau og væsentligt højere end de 3,0% i februar. Det er bl.a. blevet antydet af forbrugertilliden, hvor Conference Boards måling af husholdningernes vurdering af tilstanden på arbejdsmarkedet er bremset lidt op, og dermed ikke peger på fortsat bedring, i hvert fald ikke i samme tempo som tidligere.


01.10.2020

I dag får vi ISM’s fremstillingsindeks i USA. Indekset er steget de seneste fire måneder oven på coronakrise-dykket i foråret, hvilket i august bragte indekset op i det højeste niveau siden slutningen af 2018, som naturligvis skal ses i lyset af en vis genopretning oven på den markant negative corona-effekt. I september ventes stigningerne dog at være bragt til ende, og der ventes et lille fald i ISM-indekset til omkring 55. Godt nok har fremstillingsindeks fra både Markit (PMI) samt regionale centralbanker peget på muligheden for en lille stigning i september, men disse ser dog ud til at have haltet lidt efter stigningen, vi allerede har set i ISM. Vi vurderer derfor, at ISMindekset i højere grad vil tage retning efter den seneste tids forringelse i de generelle finansielle betingelser (se figur). Der er dog en lille ubekendt, idet lagrene er kørt temmelig langt ned i forhold til ordreniveauet, hvilket fortsat kan holde liv i muligheden for ekstra aktivitetsfremgang, givet at virksomhederne ønsker at fylde lagrene lidt op igen. Det er vi dog skeptiske over for givet den usikre tid med tiltagende Corona-smitte. Ydermere får vi opgørelsen af personligt forbrug som ventes at vise blot en lille stigning i august, samtidigt med at kerneforbrugsdeflatoren (PCE-Core) vurderes at vise en ny pæn stigning til 1,5% y/y op fra 1,3% y/y i juli. Endelig får vi de ugentlige tal for nye ledige på overførselsindkomst i sidste uge, hvor der senest blot er sket meget små fald omkring niveauet på lige under 900.000 nye ledige personer de seneste uger.


30.09.2020

Dagen byder fra USA på opgørelsen af verserende boligsalg onsdag. 

Her ventes endnu en stigning i august, som antydet af realkreditansøgninger i forbindelse med boligkøb (figur). Dog ventes tempoet i stigninger at sætte sig endnu en tand, men der er dog fortsat tale om robust salg tæt på det højeste niveau i 15 år. Derudover får vi ADP’s opgørelse af den private beskæftigelse i september, og det interessante er har at antallet af nye jobs ventes at stige endnu for anden måned i streg. Dermed antyder det en vis stabilisering i indhentningen af de tabte jobs fra coronakrise-foråret. Beskæftigelsesfremgangen har ellers mistet luft over sommeren. ADP blive ofte benytte som strømpil for BLS-arbejdsmarkedsrapporten, som vi får fredag. Ydermere har vi et par Fed-taler.


29.09.2020

Dagens primære fokus vil formentligt være aftenens præsidentdebat i USA, hvor Donald Trump og Joe Biden skal konfrontere hinanden ansigt til ansigt for første gang ud af i alt tre debatter inden valget d. 3. november. 

Selv om Biden indtil videre fører relativt komfortabelt i meningsmålingerne, så har opfattelsen af kandidaternes præstation ved netop den første debat historisk haft en vis og varig betydning for det videre forløb i kampagnen, som formentligt ikke er blevet mindre i denne omgang, som følge af at Covid-19 har begrænset mulighederne for at føre en mere personlig valgkamp. Det er således første gang, at vælgerne ser Biden på en scene siden demokraternes konvent for lidt over en måned siden. For Bidens vedkommende handler debatten formentligt om at undgå at reagere for kraftigt på, hvad vi må formode bliver voldsomme angreb fra Trumps side, herunder muligvis anklager om Bidens brug af præstationsfremmende midler i forbindelse med hans offentlige optrædener. Endnu vigtigere for Biden bliver det dog nok at få visket Trumps forsøg på at tegne ham som søvnig og senil af sig. Sidstnævnte kan muligvis have den bagside for Trump, at det kan have sænket barren for Bidens optræden i mange vælgeres syn, men skulle Biden snuble i ordene, eller bare minde en smule om den karikatur, som Trump har tegnet af ham, er der dog risiko for, at det kan skade hans kampagne. Modsat står Trump over for New York Times nylige afsløring af hans selvangivelser over de seneste to årtier. De viser, at han ikke har betalt skat i 10 ud af 15 år før han blev præsident, og at han kun betalte USD 750 i skat i både 2016 og 2017, som kan skade hans tiltrækning blandt visse dele af hans stemmeskare. Herudover vil Trumps håndtering af pandemien formentligt også være i søgelyset ligesom Trumps afvisning i sidste uge om at forpligte sig til en fredfuld overdragelse af magten, i tilfælde af at han taber, nok heller ikke kan undgås at blive berørt. Alt i alt er der udsigt til en formentligt dramatisk debat, hvor usikkerheden om udfaldet af præsidentvalget og ikke mindst risikoen for at Trump ikke frivilligt vil forlade Det Hvide Hus, allerede har fået investorerne til at beskytte sig mod en mulig forhøjet volatilitet, hvor aktiver fra valutaer, guld, aktier og renter nu reflekterer et usædvanligt potentiale for store bevægelser omkring og efter valgdagen. Udsigten til debatten betyder, at dagens nøgletal i form af en ventet stigning i Conference Boards forbrugertillid i september samt en udvidelse af handelsunderskuddet i august nok vil spille anden violin.


28.09.2020

Mandagen er temmelig stille i forholdt interessante økonomiske nøgletal, og den mest interessant kalendersatte begivenhed ser umiddelbart ud til at blive når ECB-chef Lagarde i en ordinær høring i Europa-Parlamentet. 

Derudover byder dagen også på tale fra ECB tyske Schnabel. Derudover er det i dag den sidste kalendersatte dato for brexit-forhandlingerne i Bruxelles, idet der herefter oprindeligt var planlagt at en aftale var nået klar til vedtagelse på det kommende EU-topmøde. 

Ellers er det en uge hvor fokus på forhånd er rettet mod USA i slutningen af ugen hvor vi torsdag modtaget ISM’s fremstillingsindeks for september samt fredag arbejdsmarkedsrapporten ligeledes for september. Derudover får vi i morgen Conference Board’s forbrugertillidsopgørelse for september. Euroområdet byder ind med ESI-barometer for september i morgen, arbejdsløshed i august på torsdag samt forbrugerprisinflation for september fredag. 


25.09.2020

I USA byder dagen på opgørelsen over ordrer på varige goder for august. 

I juli fortsatte ordreindgangen uventet kraftigt i vejret, hvilket især igen blev drevet af en stor stigning i bil-ordrerne. Kerneordreindgangen har dog vist en noget langsommere indhentning, men faldet under første del af corona-krisen var da også mindre. I august ventes stigningen også at blive af en endnu mere beskeden størrelse, sådan som indikeret af diverse ordre-indeks i blandt andet ISM-opgørelsen. 

Euroområdet offentliggør tal for pengemængde- og kreditvækst i august. Mens pengemængdevæksten fortsat er braget i vejret med tocifrede vækstrater er opgangen i den private kreditvækst senest faldet lidt tilbage via en vis moderation i opgangen blandt ikke-finansielle virksomheder. 

Herhjemme får vi friske tal for detailsalget i august, som efter en imponerende genopretning efter genåbningen af økonomien viste tegn på en vis opbremsning i juli med et fald på 1,0% m/m. Niveauet for detailsalget er dog stadig mere end 5% højere end før nedlukningerne ramte økonomien i marts. Vi mener imidlertid fortsat ikke, at der er tale om et nyt eleveret niveau for detailsalget. Forbrugertilliden har da også signaleret en høj grad af forsigtighed blandt forbrugerne, og dermed også, at det høje niveau for detailsalget formentligt ikke er holdbart. På den baggrund venter vi at ’normaliseringsprocessen’ i detailsalget fortsætter i august, med et fald på ca. 2% m/m.


24.09.2020

I USA får vi anden del af Fed-chef Powell og finansminister Mnuchins høring i Kongressen, hvor vi dog ikke venter store ændringer i forhold til tirsdagens budskab. 

Her understregede Powell usikkerheden om styrken af det økonomiske opsving og vigtigheden af støtte fra finanspolitikken, hvor udsigten til en ny støttepakke før valget pt. ikke ser særligt sandsynligt ud. Der er også to Fed-taler fra hhv. Bostic og Evans på programmet. Herudover får vi tal for antallet af nye ledige, der ventes at fortsætte den faldende (om end mere langsomme) trend, som fortsat vil pege på en noget mere behersket bedring på arbejdsmarkedet. Konsensus venter et fald i salget af nye huse i august, efter at det måneden før steg til det højeste niveau siden 2006. Tallet er dog notorisk volatilt, og vi vil på baggrund af styrken i antallet af ansøgninger om realkreditlån til huskøb ikke udelukke muligheden for en positiv overraskelse. Den seneste tids uro på aktiemarkederne kan måske trække lidt ned i den ugentlige opgørelse af forbrugertilliden fra Bloomberg og indikatoren for fremstillingssektoren fra Kansas Fed ses at bekræfte indtrykket af fortsat om end mere afdæmpet fremgang.


23.09.2020

I euroområdet offentliggør Markit de foreløbige PMI-indeks for september. 

Som udgangspunkt ventes det sammensatte PMI-indeks at fortsætte en nogenlunde stabil udvikling omkring 52,0, dog med mulighed for en lille stigning. Det er blevet antydet af udviklingen på finansmarkederne, herunder de finansielle forhold (se figur), samt af de allerede offentliggjorte investorbaserede barometre (Sentix og ZEW) for september. For fremstillingsindustrien har nøgletallene været positive med forsat bedring i produktionen, samtidigt med at udlandets efterspørgsel har bedret sig. Vi har da også set PMI-fremstillingsindeks som er fortsat opad i blandt andet Kina og USA. Vi ser derfor mulighed for en stigning her. Service-PMI ventes dog mere stabil, hvor den seneste moderation i detailsalgsvækst samt stigende tempo i arbejdsløshedsudviklingen vil lægge låg over udviklingen. Om noget hælder vi mod at kunne se et lille fald her.


22.09.2020

I USA vil fokus være rettet mod Fed-chef Powell og finansminister Mnuchins høring i Kongressen, hvor de givet vil blive grillet med hensyn til behovet for yderligere stimulans. 

Fed formåede ikke at imponere med deres nye gennemsnitlige inflationsmål i forbindelse med rentemødet i sidste uge, hvor der ikke blev givet signaler om at nye lempelser på vej. Powell ventes at understrege, at både beskæftigelsen og aktiviteten trods bedring stadig befinder sig langt under før-krise niveau og at der stadig hersker stor usikkerhed om opsvinget. Powell vil formentligt også igen påpege, at pengepolitisk stimulans alene ikke vil være nok til at fastholde opsvinget og at mere finanspolitisk støtte er nødvendigt, hvor dødvandet i Kongressen om en ny finanspolitisk pakke udgør en trussel for vækstudsigterne. Herudover får vi tal for salget af eksisterende huse i august, hvor der ventes yderligere fremgang, om end i et noget langsommere tempo end rekordstigningen måneden før. Endelig ventes den regionale aktivitetsindikator for fremstillingssektoren fra Richmond Fed at være faldet en anelse, og dermed bekræfte indtrykket af fortsat fremgang om end i et noget langsommere tempo.


21.09.2020

Det er en meget stille dag på nøgletalsfronten, hvor vi på den internationale front kun får Chicago Fed’s nationale aktivitetsindikator for amerikansk økonomi for august måned. 

Indikatoren er basalt set en sammenvejning af en stribe økonomiske data, og har sjældent den store effekt på de finansielle markeder. Resten af ugen bliver den mest interessante dag onsdag, hvor vi får foreløbige PMI-tal fra de større økonomier, og så er der rentemøde i Sverige tirsdag samt i Schweiz og Norge torsdag samt Fed-chef Powells høringer i Kongressen. 

Fra Danmark får vi i dag tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i juli. Efter at være faldet med omkring 85.000 i foråret så vi de første tegn på bedring i juni, hvor beskæftigelsen steg med 11.000 personer, og vi venter at se yderligere fremgang i juli, om end der stadig vil være lang vej til at indhente det tabte.

Herudover kan der være fokus på valg i Italien, hvor 7 ud af landets 20 regioner skal vælge nye ledere samt en national afstemning om hvorvidt  parlamentets størrelse skal reduceres. Udfaldene risikerer at svække den nuværende regeringskoalition og øge den politiske uro – exit polls fra afstemningerne ventes at komme ved tre-tiden i dag. Virusudbruddet i UK kan også tiltrække sig opmærksomhed, efter at sundhedsminister Hancock i går udtalte, at nationale restriktioner kan blive genindført, hvis ikke befolkningen lever op til de gældende forsamlingsrestriktioner, om end han afviste rygter om, at regeringen overvejer en to-ugers national nedlukning i oktober. Nye lokale restriktioner vil dog med stor sandsynlighed blive genindført for London, hvilket borgmester Khan ventes at anbefale i dag.


18.09.2020

Fra USA modtager vi i dag University of Michigans tidlige estimat for forbrugertilliden i september. 

Umiddelbart ventes der blot et lille løft, og målingen vil dermed fortsat være tæt på de lave bundniveauer, der blev nået i foråret. Der har ellers været flere positive input såsom nye rekord-niveauer opnået på aktiemarkederne, stadig tæt på rekordlave realkreditrenter, højere boligpriser samt en vis bedring i beskæftigelsen. Men det er nok netop den fortsat manglende heling på arbejdsmarkedet, i kombination med uvished om hvad fremtiden byder - herunder på coronavirus-fronten - der grundlæggende tynger stemningen i husholdningerne. Til dette kan lægges tiltagende politisk uro kombineret med fortsatte gadeuroligheder. De seneste ugers forbrugertillidsmålinger fra Bloomberg har dog indikeret muligheden for en lille stigning i Michigan-tillidsindekset. Ved siden af nøgletallene har vi en Fed-tale, hvor fra James Bullard, som skal tale om Covidudfordringerne.


17.09.2020

Bank of Englands (BoE) afholder rentemøde i dag, hvor vi ikke venter ændringer i hverken renter eller opkøbsprogram. På mødet i august blev det slået fast, at man ikke vil stramme pengepolitikken for tidligt, mens man samtidigt forsikrede om, at en inflation over 2%’s målet ikke vil blive tolereret. 

BoE ser dermed ikke ud til at være på vej med en strategiændring á la Fed’s gennemsnitsinflations-betragtning. Fokus er således henvist til hvilken tone BoE vælger at slå an på mødet. På den ene side er opsvinget over sommeren kommet hurtigere og måske også stærkere end ventet, især inden for detailsalg og på boligmarkedet. Over for dette står, at smittespredningen igen er stigende, de meget usikre udsigter for brexit-forhandlingerne (som det bestemt bliver interessant at høre om banken hare en kommentar til) samt at regeringens støttepakker, herunder især på arbejdsmarkedet, står til at udløbe. Derfor virker det fornuftigt, at BoE afventer mere ”stabile” signaler for økonomien samt iagttager udviklingen i Coronavirus og brexit-forhandlingerne. De negative risici ser dog pt. ud til at være mest fremherskende, og markederne hælder da også til, at yderligere pengepolitiske lempelser i form af negative renter (jf. figur) og yderligere QE-opkøb bliver nødvendige i 2021. Vi er dog lidt skeptiske med hensyn til muligheden for negative renter, givet BoE’s udtrykte bekymring om konsekvensen for bankerne og disses potentielt svækkede udlånstilbøjelighed.


16.09.2020

Dagens højdepunkt bliver udmeldingen fra rentemødet i den amerikanske centralbank (Fed). Her vil opmærksomheden kredse om en mulig konkretisering af Fed’s ændrede inflationsmålsætning, som Fed-chef Powell annoncerede i sin tale ved det årlige centralbankssymposium i Jackson Hole. 

Ifølge den reviderede strategi vil Fed nu indrette pengepolitikken efter at opnå en inflation på 2% i gennemsnit over tid, mens bankens mandat om fuld beskæftigelse vil fokusere på en bredere vifte af indikatorer end bare arbejdsløshedsraten, hvilket effektivt afslutter Fed’s lange periode med fokus på den såkaldte Phillips kurve, der indtil nu har medført forebyggende renteforhøjelser som svar på faldende ledighed. Overordnet set indikerer dette skift, at Fed bør tilføre mere stimulans end tidligere, hvilket finansmarkederne også regner med, men det er dog langt fra sikkert, at vi vil se større lempelser allerede i aften, som bl.a. indikeret af flere Fed-medlemmer efter Powells tale i Jackson Hole. Det bliver dog spændende at se hvilke ændringer, der er foretaget i den medfølgende pressemeddelelse for at afspejle de nye mål, og i den efterfølgende pressekonference med Powell vil der givet blive lyttet efter yderligere detaljer om, hvad den nye strategi indebærer. Alt i alt forventer vi, at der formentligt kun vil være begrænsede ændringer i både pressemeddelelsen samt i bankens opdaterede økonomiske prognoser, som muligvis kan skuffe markederne noget. Dog kan vi måske se en vis form for forstærket forward guidance i form af en understregelse af, at renterne ikke vil blive hævet før end det nye 2% inflationsmål er blevet opnået, samtidigt med at de nye økonomiske skøn – som nu også vil inkludere 2023 – viser, at dette tidligt vil blive opnået i 2024. Før Fed-mødet får vi friske tal for detailsalget for august, som generelt har overrasket positivt oven på de store fald i det tidlige forår, men som allerede i juli viste tegn på, at opsvinget bremsede op. I august ventes kernesalget (som bl.a. ekskluderer biler, benzin og byggematerialer) at bremse yderligere op med en stigning på omkring 0,3% m/m, som også indikeret af forbrugertilliden jf. figur.. Vi får også NAHB-byggetillidsindekset som i august steg til det højeste niveau siden 1998, understøttet af lave realkreditrenter samt et lavt udbud af boliger til salg. Vi tvivler imidlertid på om det kan fortsætte i samme tempo, givet den trods alt usikre situation på arbejdsmarkedet kombineret med stadig højere salgspriser. Derfor venter vi, at NAHB er tæt på et toppunkt, med en uændret værdi på 78 i september.


15.09.2020

Fra USA modtager vi opgørelsen af industriproduktionen for august. Produktionen er steget de seneste tre måneder, hvilket har betydet, at den har indhentet knapt halvdelen af det tabte efter coronakrisen for alvor ramte i marts. 

Der ventes også en stigning i august, men med endnu en nedgang i vækstraten, hvilket vil understrege, at industriopsvinget ser ud til fortsat at miste tempo. Vi har dog modtaget fortsatte signaler om øget aktivitet fra fremstillingsindeksene (herunder ISM), og så har produktionen ikke helt fulgt med den bedring, vi har set konturerne af i den indenlandske efterspørgsel. Det skyldes formentligt, at industrien har trukket på lagrene kombineret med afdæmpet udenlandsk efterspørgsel. At væksten i produktionen bremsede yderligere op i august er tydeligst blevet antydet af antallet af arbejdstimer i fremstillingssektoren i august. Med hensyn til de seneste tendenser i industrien modtager vi også det første regionale fremstillingsbarometer fra New York Fed (Empire). I august viste det en vis moderation oven på de forrige tre måneders rebound. Således faldt Empire-indekset (sammenvægtet på underkomponenter på samme måde som ISM) lidt tilbage, og i september ventes indekset at fortsætte en stabil udvikling afspejlende en moderat fremgang i aktiviteten.


14.09.2020

Ugen ser umiddelbart nyhedsfattig ud med hensyn til vigtige økonomiske nøgletal fra euroområdet, men i dag modtager vi dog den aggregerede opgørelse af industriproduktionen i juli. 

Vi har allerede modtaget nationale data fra de fire store kernelande, og de peger på at bedringen i produktionen bremsede yderligere op i juli. Således venter vi en stigning på omkring 5% m/m ned fra en vækst på 9,1% m/m i juni. Dermed ser genrejsningen i produktionen ud til at miste yderligere kraft. Med det ventede niveau er produktionen i juli 8% lavere end i februar, og man har indhentet omkring 75% af det tabte i corona-krise månederne. Ser vi på PMI’s stemningsbarometer for fremstillingsindustrien steg dette markant tidligt på sommeren, men faldt lidt tilbage i august. Her viste PMI-fremstillingsindekset en værdi på 51,7, hvilket er foreneligt med det historiske gennemsnit, og dermed blot peger på en beskeden vækst. Det underbygger udsigten til, at vi nu har gennemgået den nemme del af indhentningen, men at vi nu står over for en sværere fase med at lukke resten af hullet fra den tabte aktivitet i foråret. Derudover offentliggør Frankrigs centralbank sit industribarometer for august, hvor der blot vente en lille stigning oven på det seneste rebound til det højeste niveau siden maj 2019.


11.09.2020

I dag er der især fokus på USA’s offentliggørelse af forbrugerpriserne for august.

Her ventes en ny stigning i den årlige inflationstakt til 1,2% fra 1,0% i juli, hvor især højere energipriser ses at trække op, hvorfor kerneinflationen ventes at udvise en mere stabil udvikling omkring forrige 1,6%. Den seneste stigning i inflationen har vist sig hurtigere end ventet, men ses fortsat blot at afspejle den øgede efterspørgsel oven på cornavirusset-dykket i foråret. Således er det svært at forestille sig, at den indeværende stigning fortsætter, idet den markant forhøjede arbejdsløshed vil lægge en dæmper på løn- og prisudviklingen i lang tid fremover. Det er blandt andet udtrykt i forbrugertillidsmålingen for husholdningernes forventninger til fremtidig indkomst. På den anden side venter virksomhederne øget prispres, hvor ISM-målingerne viser, at udviklingen i de betalte priser nu vurderes at være tilbage oppe på niveauet for slut-2018. Men det er tvivlsomt i hvilket omfang virksomhederne lykkes med at sende de højere priser videre til forbrugerne.


10.09.2020

Dagens højdepunkt bliver rentemødet i ECB, hvor vi dog som udgangspunkt ikke venter nogen ændringer i den aktuelle pengepolitik og dermed, at der hverken pilles ved renterne eller bankens aktuelle obligationsopkøbsprogram. 

Fokus vil således i stedet rette sig mod vurderingen den økonomiske situation, hvor vi bl.a. får en frisk prognose fra bankens økono-miske stab. Trods den seneste tids mere afdæmpede signaler om styrken af opsvinget (som ventes bekræftet i industriproduktionstal fra Frankrig og Italien), den stærke EUR samt den seneste opblussen af COVID-19 forlød det i går fra kilder tæt på beslutningsprocessen, at flere centralbanksmedlemmer føler sig mere sikre på deres forventninger til genopretnin-gen af økonomien. Ifølge kilderne vil bankens økonomiske skøn dog kun vise små ændringer i forhold til juni-prognosen, om end BNP-væksten for i år muligvis vil blive hævet. Kilderne udtalte også, at yderligere pengepolitisk støtte ud over det aktuelle pandemiopkøbsprogram (PEPP) på EUR 1,35tn ikke virker berettiget for indeværende, om end det billede dog stadig kan ændre sig, hvor den næste runde økonomiske forecasts i december vil være afgørende for den beslutning. Hvis dette står for troende står ECB-chef Lagarde formentligt over for en lidt vanskelig opgave for ikke at skuffe markederne, hvor vi allerede i går så stigende renter og en stærkere EUR på baggrund af de mere høgeagtige signaler. Den seneste tid har der således været tendens til stigende forventninger om yderligere pengepolitisk stimulans fra ECB’s side – ikke mindst efter at ECB’s cheføkonom Lane i sidste uge advarede om styrken af EUR - hvor rentemarkederne nu fuldt ud indpriser en rentenedsættelse på 10 bp inden for det kommende år, samt en generel forventning om en forhøjelse af PEPP til december. På den baggrund venter vi da også, at Lagarde vil forsøge at fastholde en vis dueagtig tone, med en understregelse af, at der stadig er risici på nedsiden, og at banken er parate til at handle skulle det vise sig nødvendigt, men at der stadig er behov for mere data for at bedømme COVID-19’s effekter på både inflationen og økonomien. Vi må dog vente og se, om hun på samme måde som sin forgænger har ordet i sin magt og dermed formår at tilfredsstille mar-kederne, selv om der måske ikke kommer klare signaler om, at yderligere stimulans er på vej.


09.09.2020

Det er virkelig småt med vigtige økonomiske begivenheder på kalenderen i dag. 

Mest interessant modtager vi JOLT-rapporten fra USA angående juli. Rapporten opgør blandt andet antallet af jobopslag blandt virksomhederne. Her ventes et lidt mere afdæmpet billede, med blot en lille stigning til 6,0 mio. opslag i juli fra forrige 5,9 mio. og dermed slet ikke samme rebound som indikeret af NFIB – jf. neden for (se figur). Derudover modtager vi opgørelsen af realkreditansøgninger for sidste uge. Her har antallet af ansøgninger i forbindelse med boligkøb stabiliseret sig på et højt niveau over præ-coronavirus-niveauet de seneste uger. Det har fået hjælp fra stadig nye bundniveauer i realkreditrenterne.