1. Morgenmeldinger

Morgenmeldinger

Læs de seneste udgaver af Morgenmeldinger fra vores økonomer

26.06.2020

I dag offentliggør USA tal for husholdningernes forbrug og indkomster i maj, som ventes at vise det modsatte billede fra måneden før, nemlig et rebound i forbruget og et fald i indkomsterne. 

Maj’s detailsalgstal har således allerede indikeret et løft i forbruget. I april sendte den modsatte udvikling husholdningernes opsparingskvote op i rekordhøjt niveau, som vi så vil se falde i maj – hvor meget den falder kan være lidt afgørende for udsigterne for forbruget fremadrettet. Derudover ventes der et nyt fald i kerneinflationsmålet PCE-Core til 0,9% y/y fra i maj fra 1,0% y/y i april, hvormed inflationsraten er ned i det laveste niveau siden 2010.


25.06.2020

Dagen byder fortrinsvis på nøgletal fra USA, hvor vi modtager tal for ordrerne på varige goder i maj, der kollapsede i de to foregående måneder.

Vi skulle gerne se et rebound i maj, som vil understøtte den globale industricyklus og indikere at virksomhederne er begyndt at investere en smule igen i takt med genåbningerne, om end vi dog stadig venter en betydelig grad af tilbageholdenhed i investeringslysten. Og så skal vi bestemt ikke undervurdere interessen for dagens uge-opgørelse af nye ledige, efter at denne sidst skuffede ved at holde sig tæt på 1,5 mio. nye ansøgere om understøttelse (se figur). Således er der tegn på at tempoet i jobtabene får sværere og sværere ved at falde tilbage. Det var en ubehagelig  påmindelse om, at den negative effekt fra virusudbruddet ikke er overstået endnu samt at en fuld genopretning af arbejdsmarkedet kommer til at tage lang tid.


24.06.2020

Dagens højdepunkt på nøgletalsfronten bliver det tyske Ifo-indeks for juni, hvor der vil blive spejdet efter yderligere signaler om styrken af den  konomiske genopretning. 

I går steg de tyske PMI-tal for anden måned i træk (se nedenfor) og der er da også en bred forventning om, at Ifo-indekset vil stige. Det bliver især interessant at se hvor meget vurderingen af den aktuelle situation retter sig, efter at denne faldt yderligere sidste måned. Vi venter dog primært en bedring i forventningsindekset, som vil illustrere en øget tro på vækst i andet halvår. Indtil videre har virksomhederne haltet noget efter i deres tro på et opsving i forhold til for eksempel aktørerne på de finansielle markeder som opgjort ved det såkaldte ZEW-indeks, jf. figur. Vi venter imidlertid, at optimismen fortsat vil være noget mindre udtalt blandt virksomhederne, og samlet ventes Ifo-indekset kun at stige fra 79,5 til 85,0 i juni, hvor de fortsat relativt svage PMI-niveauer ikke giver grobund for at forvente nogen større fremgang. Vi venter således, at budskabet stadig vil være, at der kun er udsigt til en gradvis og relativ langsom genopretning af den økonomiske aktivitet. Vi får også fransk erhvervstillid for juni, hvor markederne venter en stigning fra 59 til 71 i juni, som dog kun vil være på niveau med da det så værst ud under finanskrisen. Her ser vi dog mulighed for en positiv overraskelse efter at de franske PMI-tal kom ud en del stærkere end ventet i går.


23.06.2020

Det er blevet tid til ’store PMI’-dag, hvor euroområdet, USA og UK kommer med de første foreløbige bud på aktiviteten i juni i henhold til Markits PMI-opgørelser inden for fremstillings- og servicesektoren. 

Generelt ventes signalet om, at den værste del af nedturen er bag os, at fortsætte, men overordnet set ventes indikatorerne for især euroområdet og UK fortsat at befinde sig på meget svage niveauer.


22.06.2020

Vi venter en ny stigning i forbrugertilliden i euroområdet, efter at den lidt overraskende allerede bundede ud og steg måneden før. 

I juni venter vi imidlertid en endnu større stigning, i ov erensstemmelse med en øget optimisme med hensyn til kontrol over Covid19-virusudbredelsen samt genåbningerne af økonomierne kombineret med de medfølgende stimulansinitiativ er. Det har sendt aktiemarkederne i v ejret, og selvom juni har indeholdt en vis opbremsning i denne f remgang er niveauet stadig højere end i maj. Derudover er EUR-periferirentespændene kørt ind, hvilket minimerer risikoen for, at de sydlandske medlemsstater melder om større pres på tilliden. Derudover er inflationen faldet og renterne stadig lave, hvilket fortsat må give anledning til en vis optimisme om forbrugsmulighederne. Arbejdsmarkedet er dog fortsat hårdt ramt, men samlet venter vi en stigning i tilliden fra -18,8 til omkring -15 i juni.


19.06.2020

Det er en stille dag på nøgletalsfronten, uden nyt fra hverken euroområdet eller USA. 

Vi får dog taler fra diverse Fed-medlemmer, heriblandt Fed-chef Powell. Vi tror ikke, at der kommer de store overraskelser i forhold til den seneste tids signaler, men vi vil dog holde lidt øje med kommentarer omkring en mulig ændring af bankens ’forward guidance’ eventuelt i form af rentekurvekontrol, som sætter loft over, hvor meget de mellemsigtede renter kan stige.


18.06.2020

Dagen byder på tre rentemøder. 

Bank of England (BoE) er den eneste centralbank ud af de tre, som ventes at annoncere nye tiltag. Således er der en udbredt forventning til, at banken udvider sit aktivopkøbsprogram med GBP 100 mia. til GBP 745 mia. Det kommer i kølvandet på, at BoE i marts sænkede renten til 0,1% og annoncerede ekstra opkøb for GBP 200 mia. På maj-rentemødet gjorde BoE ikke noget, men vurderede, at risikoen hældte til den negative side for det illustrative krise-scenarium, der blev lavet i marts. Derudover stemte to medlemmer af rente-komitéen allerede her for en udvidelse af opkøbsprogrammet. Siden da har de økonomiske data ikke budt på positiv læsning, herunder med fald i BNP på 20% i april. Hertil kan lægges, at brexit-forhandlingerne med EU ser ud til at være gået i hårdknude. Der er derudover mulighed for, at BoE vil signalerer at døren holdes åben for yderligere udvidelser af opkøbene senere på året, mens det er mere usikkert, at man ønsker at gå længere ned på renten.


17.06.2020

Det er småt med de helt store market-moving nøgletal i dag, hvor vi dog vil holde øje med udviklingen i bilsalget i euroområdet. 

Der er tale om maj-tal, som dermed vil være en af de første mere ’hårde’ indikationer på effekten af genåbningerne af økonomierne, efter at bilsalget stort set gik i stå under nedlukningerne. Vi får også endelige inflationstal fra euroområdet, men vi venter revisioner fra den foreløbige opgørelse, der viste et fald i inflationen fra 0,4% til 0,1% i maj samt en uændret kerneinflation på 0,9%.


16.06.2020

På nøgletalssiden vil fokus især være på tirsdagens hårde nøgletal fra USA i form af detailsalg og industriproduktion for maj. 

Detailsalget ventes at rette sig i takt med genåbningen af økonomien, herunder som følge af bedring i bilsalget samt i benzinpriserne. Hvis man ser på kernesalget, som blandt andet ekskluderer disse volatile størrelser, ventes der også en stigning på omkring 4% m/m, hvilket dog skal ses i lyset af det historisk store fald i april på over 15% m/m. Forbrugertilliden har da også stabiliseret sig, og diverse alternative salgsopgørelser (såsom Johnson Redbook) har vist tendens til en mindre negativ udvikling, om end de dog fortsat peger på en risiko for, at kernedetailsalget ikke nødvendigvis stiger i maj, jf. figur. Industriproduktionen ventes på samme vis at rette sig i maj. Industrien har ligeledes været hårdt ramt med rekordstore fald, som har sænket produktionsvolumen med over 15% på bare to måneder. Der ventes en stigning på knap 3% m/m i den samlede industriproduktion ( 5% m/m i fremstillingsproduktionen), som indikeret af diverse industribarometre, jf. neden for. Disse er dog noget usikre for tiden, og derfor er opgørelsen af timetallet lagt i fremstillings-industrien nok en bedre indikator, og her så vi en bedring i maj. Således er der formentligt ikke udsigt til et kraftigt rebound i produktionen, men snarere en mere gradvis bedring i takt med økonomiens langsomme genåbning. Derudover skal Fed-chef Powell holde sin halvårlige tale til Senatet. 


15.06.2020

Det er det småt med vigtige økonomiske nøgletal resten af dagen. 

Vi modtager imidlertid det regionale fremstillingsindeks, Empire-indekset, fra New York Fed i USA. Indekset ventes at stige endnu en måned, men fortsat befinde sig på relativt pessimistiske niveauer i historisk perspektiv. Dermed er det også tydeligt, at selvom vi derfor får signal om stigende produktion (vi får tal for maj i morgen) er der ikke tegn på et hurtigt rebound i økonomien.


12.06.2020

Mens der fortsat nok vil være stor fokus på en mulig anden bølge af virusudbrud i USA, der har medvirket til at reducere risikoappetitten ret markant (se pdf), får vi dog også i dag den foreløbige opgørelse af forbrugertilliden fra University of Michigan (UoM), der overraskede positivt i maj med en lille stigning. 

I juni ventes der en ny beskeden stigning fra 72,3 til 75,0, hvor genåbningen af økonomien, signalerne om en stabilisering på arbejdsmarkedet, rekordlave realkreditrenter samt ikke mindst de store stigninger på aktiemarkederne ses at trække op. Ledigheden er dog fortsat tæt ved historisk høj, som i vores øjne dæmper muligheden for et større rebound i tilliden, selv om den mere generøse arbejdsløshedsunderstøttelse formentligt har medvirket til at reducere faldet i indkomsterne. Skulle vi se en større stigning end ventet, er det dog også værd at bemærke, at UoM’s forbrugertillid op til nu er faldet væsentligt mere end andre tilsvarende opgørelser, hvormed en stærkere stigning i UoM blot vil bringe den på niveau med disse. Vi vil også holde øje med om de sociale uroligheder i USA kan have haft en indflydelse, om end det er tvivlsomt om gadeurolighederne har nået at have haft en indflydelse på de foreløbige svar i fredagens opgørelse.


11.06.2020

I dag vil der i USA især være fokus på opgørelsen af antallet af nye ledige på overførselsindkomst i sidste uge. 

Her ventes en fortsat langsommere stigning i antallet af nye ledige. Men den ventede stigning på lige over 1,5 mio. personer er dog fortsat en pæn stigning i præ-coronavirus perspektiv. Bedringen ser dog fortsat ud til at halte efter beskæftigelsestallene fra BLS, men det kan skyldes at øgede arbejdsløshedsstøttebeløb har fået flere til at søge end normalt.


10.06.2020

Dagens hovedbegivenhed bliver rentemødet i den amerikanske centralbank (Fed).

Som udgangspunkt ventes der ikke vedtaget nogen nye tiltag. For det første er tilstanden på finansmarkederne blevet stabiliseret. For det andet er renterne lave herunder også for virksomheder og husholdninger, hvor bl.a. realkreditrenterne er faldet igen til nye rekordlave niveauer. Fed’s opkøbstempo er stilnet lidt af siden ugerne, hvor Covid-19 pandemien for alvor fik fat (se figur). Således vil Fed’s fokus sandsynligvis fortsat især være på udrulningen af diverse nød-lånefaciliteter, hvor der ind til videre har været sparsom aktivitet i forhold til målet om at ’booste’ udlånet til ikkefinansielle virksomheder og husholdninger med op til USD 2.300 mia. i fase to af pandemiplanen. Der kan dog være fokus på, om Fed fortsat diskuterer en mulig omlægning af værktøjerne for at opnå en bedre styring af renterne og rentekurven. På det forrige rentemøde i april diskuterede rente-komitéen flere muligheder, herunder eksplicit rentekurve-kontrol (som i Japan), styrket forward guidance samt øgede aktivopkøb. Der var imidlertid ingen umiddelbare konklusioner, men det fremgik dog, at der synes at være enighed om ikke at sætte de korte renter ned under 0%. Det er da heller ikke ud til at være en akut udfordring. En højere grad af styring af den lange ende af rentekurven kan dog være ønskelig, især hvis markederne pludselig ser en tendens til, at Fed sænker paraderne og mindsker lempelsesstøtten, som risikerer at udløse en ny ”taper tantrum” med stærkt stigende lange renter til følge, som vi så det i 2013. Endelig bliver det interessant at se Fed’s opdaterede makroøkonomiske prognose, efter at den blev sat på hold i marts pga. pandemiens uforudseelighed på  daværende tidspunkt. At inflationen fortsat er under pres nedad i kølvandet på corona-krisen ventes synliggjort onsdag. Her ventes den årlige forbrugerprisinflation at vise et nyt fald til 0,2% fra forrige 0,3%. Det vil dog ikke være et lige så dramatisk som i de foregående to måneder, hvor energipriserne især trak ned. Derudover ventes kerneinflationen også at falde en tand til 1,3% y/y i maj fra 1,4% i april, hvormed inflationen er nede på et nyt laveste niveau siden 2011. De seneste tre måneders udvikling kan ses som første-runde effekten i kølvandet på krisen. Den seneste stabilisering oven på det store chok giver en vis mulighed for en korrektion op i inflationen de efterfølgende måneder. Således har husholdningernes samt virksomhedernes vurdering af prisudviklingen vist tegn på stabilisering. I 2. halvår bliver det spændende at se, i hvilken udstrækning der etablerer sig et mere varigt tryk nedad på prisudviklingen, i fald at de massive jobtab viser sig at have mere permanent karakter.


09.06.2020

Det er igen en dag uden de helt store nøgletal på programmet. 

Den alternative JOLTSarbejdsmarkedsrapport fra USA for april er således allerede ’gammelt nyt’ efter forrige uges overraskende positive beskæftigelsestal for maj. Fra USA får vi også NFIB-indekset, der måler stemningen blandt de mindre virksomheder. Her burde vi se en vis positiv effekt i maj af genåbningen af økonomien, efter styrtdykket i indekset de foregående to måneder. Om stigningen vil være stor nok til at følge op på den positive overraskelse fra arbejdsmarkedsrapporten i fredags er dog tvivlsomt, da krav om social distancering formentligt fortsat er en hæmsko for mange mindre virksomheder.


08.06.2020

Der er ikke de helt store internationale nøgletal på programmet i dag, men vi får dog euroområdets første undersøgelsesbaserede indikator for juni i form af det investorbaserede Sentix-indeks. 

Barometeret har skuffet en smule de sidste par måneder, men vi venter en mere tydelig stigning fra -41,8 til omkring -30 i juni, baseret på en tiltagende optimisme i kølvandet på genåbningen af økonomierne. Endvidere er aktiemarkederne steget og kreditspændene snævret ind, hvormed de finansielle betingelser generelt er blevet bedret. Fremgangen ventes dog i vid udstrækning at være trukket af fortsatte stigninger i forventningsindekset, mens det er lidt mere tvivlsomt om vurderingen af den aktuelle økonomiske situation også begynder at pege lidt opad igen. Vi får også tal for industriproduktionen i april fra Tyskland. Produktionen faldt allerede markant i marts, men der ventes et endnu større fald på 15% m/m i april, i takt med at den fulde effekt af nedlukningen af økonomien slår igennem. Endelig skal ECB-chef Lagarde også til høring i Europaparlamentet, hvor vi dog ikke venter at budskabet fra torsdagens rentemøde (se nedenfor) har ændret sig mærkbart.


04.06.2020

I dag har vi rentemøde i ECB, som ventes at skrue op for sit PEPP-opkøbsprogram med EUR 500 mia. til EUR1250 mia. i alt. 

Ved det nuværende opkøbstempo vil programmet være opbrugt til oktober, og ECB har udtalt, at programmet vil løbe mindst ind til coronakrise-fasen er ovre, hvilket må antages at vare noget længere. Derudover har Styrelsesrådsmedlemmerne betonet fleksibiliteten i programmet på det seneste. Argumentet for at skrue op for PEPP kan derudover baseres på ECB sandsynlige store nedskrivninger af sine vækst og inflationsestimater i forhold til marts. ECB-chef Lagarde påpegede forleden, at  vækstudsigterne nu bevæger sig i retning af bankens tidligere worst-case scenarium med en vækst på mellem -8% og -12%, så forvent svage estimater. Til sammenligning lød EU’s seneste vækstestimat fra den 6. maj på -7,7%, og konsensus og Handelsbanken er endda mere negative (se figur). Derudover er der debatten omkring rammebetingelserne for ECB’s nye virus-opkøbsprogram PEPP. De seneste udtalelser fra diverse medlemmer af Styrelsesrådet afslører et vist pres for at opbløde fordelingsnøglen af opkøbene efter den såkaldte Capital Key. ECB’s cheføkonom Lane har dog senest fastholdt at kapitalnøglen er ”benchmark” for programmet, men kunne ikke afvise en ændring i fald, der er behov for at styrke programmets effektivitet (transmissionsmekanisme). Derudover modtager vi detailsalgstal for april, som forventes at være nedslående læsning. Således ventes salget at dykke i nyt rekordtempo med omkring 18% m/m efter et fald på 11,2% m/m i marts. April-tallene vil indeholde en mere fuld effekt af nedlukningerne af økonomierne, som holdt forbrugerne ude af butikkerne. Helt så galt ser det imidlertid ikke ud til at gå, efter at de tyske salgstal viste et mindre fald end ventet april på 5,4% m/m mod et fald på 4% m/m i marts – der var ventet et fald på hele 12% m/m. Til gengæld fald det franske privatforbrug mere end ventet med 20,2% m/m i april. Alt i alt venter vi et fald på omkring 13% m/m baseret på de nationale tal (se figur). Til gengæld regner vi med, at salgsdykket rammer bunden i april, da forbrugertilliden steg i maj som følge af begyndende genåbninger af økonomierne.


03.06.2020

Fra USA får vi den alternative jobrapport fra ADP for maj, der formentlig kan give en forsmag på hvad der er i vente i fredagens officielle arbejdsmarkedsrapport. 

Der ventes et fald i den private ADP- beskæftigelse på 9 mio., som vil indikere en fortsat negativ udvikling, om end en opbremsning fra blødningen måneden før, hvor mere end 20 mio. jobs blev rapporteret tabt. Forventningen til fredagens arbejdsmarkedsrapport er i skrivende stund et fald i beskæftigelsen på 8 mio. Herudover får vi også ISM’s indeks uden for fremstillingssektoren, hvor der ventes en lille stigning fra 41,8 til 44, i april, nogenlunde på linje med fremganganen ISM’s fremstillingsindeks. Bedringen tilskrives især de påbegyndte genåbninger af økonomien, og bliver bestyrket af den stigning vi allerede har set i PMI-serviceindekset i maj samt i forbrugertillidsindeksene. Et fald i indekset for leveringstider fra meget høje niveauer ses dog ligesom for fremstillingssektoren at begrænse fremgangen i maj, og indekset ses da også fortsat at indikere recessionstilstand i økonomien. Endelig vil vi også holde øje med om den ugentlige opgørelse af antallet af ansøgninger om realkreditlån til huskøb fortsætter med at signalere en stabilisering af aktiviteten på boligmarkedet.


02.06.2020

  • I dag er det småt med vigtige økonomiske nøgletal, hvor vi får lidt PMI-fremstillingsindeks for Norge og Schweiz angående maj samt USA-tal for bilsalget i maj.
  • Ellers er det en meget interessant uge vi er kommet lidt senere ind i som følge af pinsen herhjemme. Hovedbegivenhederne ventes at blive torsdagens rentemøde i ECB samt fredagens arbejdsmarkedsrapport for maj, hvor der ventes nye grimme jobtal (se figur). Derudover modtager vi ISM’s serviceindeks for maj onsdag, og euroområdet byder ind med detailsalgstal for april torsdag samt ledighedstal for april torsdag, og fredag får vi tyske fabriksordre ligeledes for april. 
  • Derudover vil ugen sandsynligvis indeholde et fortsat fokus på spændingerne mellem USA og Kina samt på urolighederne i USA efter George Floyd (en ubevæbnet sort mand) død i politiets varetægt. Det har medført massive demonstrationer i især storbyerne.

29.05.2020

Fokus ventes i dag at være rettet mod de eskalerende spændinger mellem USA og Kina, efter at Trump i går luftede ny utilfredshed og sagde, at han vil afholde en  pressekonference i dag på et uspecificeret tidspunkt, hvor nye indgreb mod Kina vil blive meldt ud.


28.05.2020

I dag modtager vi EU-Kommissionens økonomiske barometer, ESI, vedrørende maj. 

Der ventes en blot en lille stigning i indekset, sådan som vi allerede har set  eksempler på i erhvervstillidsindeks samt forbrugertillidsindeks i Tyskland og Frankrig (jf. nedenfor) samt ikke mindst i allerede offentliggjort forbrugertillid for maj i euroområdet. Det understreger, at der fortsat ikke er udsigt til en hurtig bedring af økonomien. Derudover modtager vi tyske forbrugerpriser for maj, og her ventes et nyt markant fald i  årsinflationen til 0,6% fra 0,9% i april. Dermed fortsætter inflationen altså nedad til det laveste niveau siden 2016, hvor landet kæmpede med at gøre sig fri af inflation omkring nulpunktet.


27.05.2020

Det er lidt blandet, hvad vi modtager af interessante nøgletal i dag. 

Fra USA modtager vi realkreditansøgninger fra sidste uge samt Richmond Fed’s bud på den regionale fremstillingstillid i maj. Her ventes en stigning fra det historiske bundniveau, som blev nået i april, hvilket er på linje med den tendens vi har set i de regionale indeks ind til videre i maj.