1. Morgenmeldinger

Morgenmeldinger

Læs de seneste udgaver af Morgenmeldinger fra vores økonomer

29.05.2020

Fokus ventes i dag at være rettet mod de eskalerende spændinger mellem USA og Kina, efter at Trump i går luftede ny utilfredshed og sagde, at han vil afholde en  pressekonference i dag på et uspecificeret tidspunkt, hvor nye indgreb mod Kina vil blive meldt ud.


28.05.2020

I dag modtager vi EU-Kommissionens økonomiske barometer, ESI, vedrørende maj. 

Der ventes en blot en lille stigning i indekset, sådan som vi allerede har set  eksempler på i erhvervstillidsindeks samt forbrugertillidsindeks i Tyskland og Frankrig (jf. nedenfor) samt ikke mindst i allerede offentliggjort forbrugertillid for maj i euroområdet. Det understreger, at der fortsat ikke er udsigt til en hurtig bedring af økonomien. Derudover modtager vi tyske forbrugerpriser for maj, og her ventes et nyt markant fald i  årsinflationen til 0,6% fra 0,9% i april. Dermed fortsætter inflationen altså nedad til det laveste niveau siden 2016, hvor landet kæmpede med at gøre sig fri af inflation omkring nulpunktet.


27.05.2020

Det er lidt blandet, hvad vi modtager af interessante nøgletal i dag. 

Fra USA modtager vi realkreditansøgninger fra sidste uge samt Richmond Fed’s bud på den regionale fremstillingstillid i maj. Her ventes en stigning fra det historiske bundniveau, som blev nået i april, hvilket er på linje med den tendens vi har set i de regionale indeks ind til videre i maj.


26.05.2020

Fra USA byder dagen på Conference Boards forbrugertillidsindeks for maj. 

Her ventes en nogenlunde flad udvikling efter at de to måneders kraftige fald bragte tilliden ned i det laveste niveau siden 2014. Vi har allerede set en vis tendens til stabilisering i andre tilsvarende tillidsmålinger, hvor det fra University of Michigan steg en smule i maj, mens tillidsindekset fra Bloomberg for sin del er fortsat nedad i maj, men dog i et langsommere tempo. På den ene side tynger frygt for de økonomiske konsekvenser, herunder job samt selve smitteudbredelsen. På den anden side ser vi gradvise genåbningstiltag, energipriserne er lave og aktiemarkederne er trukket en tand ekstra opad. Derudover byder USA ind med opgørelsen af salget af nye boliger, hvor der ventes et coronanedluknings-relateret rekordfald på omkring 23% m/m i april. Dertil kommer der opgørelser af boligpriser for marts fra FHFA og S&P Corelogic CS vedrørende marts. Endelig får vi Dallas Fed’s regionale fremstillingsindeks samt en tale fra Fed’s Kashkari.


25.05.2020

Både de amerikanske og britiske markeder er lukkede, hvormed der kan være udsigt til en lidt stille dag, om end nok med en fortsat fokus på de eskalerende spændinger mellem USA og Kina, der har lagt en vis dæmper på risikoappetitten på det seneste.


20.05.2020

Forbrugertilliden i euroområdet faldt i april til det laveste niveau siden finanskrisen, men vores forhåbning er, at dette markerede lavpunktet i denne omgang, som følge af de igangværende gradvise lempelser af de virusrelaterede restriktioner. 

Set i lyset af den aktuelle markante forværring på arbejdsmarkederne samt fortsat stor usikkerhed om de økonomiske udsigter, er det dog formentligt begrænset, hvor meget lysere forbrugerne ser på situationen. Konsensus venter da også modsat os et nyt lille fald i forbrugertilliden fra -22,7 til -23,8, mens vi venter en stigning -19,0, der dog fortsat vil indikere et betydeligt fald i privatforbruget.


19.05.2020

I dag modtager vi det investorbaserede ZEW-indeks fra Tyskland angående maj. 

I april steg det tyske ZEW’s forventningsbarometer lidt uventet tilbage op til niveauet fra februar, mens vurderingen af den aktuelle situation styrtdykkede til det laveste niveau siden 2009. I maj ventes det tyske ZEW-indeks, dog at vise en uændret værdi i forventningsindekset, og dermed fortsat ikke et solidt rebound i økonomien. Det passer fint overens med den lidt tøvende udvikling vi har set på finansmarkederne de seneste par uger, og aktiemarkedet peger endda på, at ZEW kan falde lidt tilbage (se figur). Samtidigt ventes indekset for vurderingen af den aktuelle tilstand blot at stige en smule, men altså forblive i dybt recessionært område. Indeksene kan give et hint om udviklingen i det vigtigere PMI-indeks, som vi modtager på fredag, både for Tyskland og euroområdet samlet set.


18.05.2020

I dag er det småt med vigtige økonomiske nøgletal. 

Fra USA modtager vi dog NAHB’s byggetillidsindeks for maj, og her ventes blot en lille stigning til 35 fra 30 i april, hvor et styrtdyk bragte tillidsmålingen ned i det laveste niveau siden 2012. Dog har aktiviteten i realkreditansøgninger i forbindelse med boligkøb vist en vis bedring de seneste tre uger (se figur), hjulpet af lavere renter og en stor efterspørgsel efter boliger inden coronavirussen ramte. Således kan bedringen i NAHB muligvis byde på en positiv overraskelse i forhold til forventningen. Derudover har vi et par centralbankstaler fra Storbritannien og USA.


15.05.2020

I USA ventes detailsalget ramt af et rekordstort fald i april på over 10% m/m, hvilket især skyldes effekten af corona-nedlukningen af  økonomien.

Denne effekt var allerede tydelig i marts, hvor salget viste et rekordfald på 8,7% m/m. Det bliver primært trukket ned af fald i salget af biler samt benzin, mens kernesalget (den såkaldte kontrolgruppe) ventes at falde mindre dramatisk med omkring 4-5% m/m. Som i marts er der dog en risiko for, at tallene endda underdriver faldet i salget, idet det er blevet rapporteret, at de virksomheder, der blev hårdest ramt, havde sværest ved at indberette til opgørelsen. Både chok-fald i forbrugertilliden samt ikke mindst i ”SpendTrend”-indekset fra First Data Merchant Services Corp. har vist vejen ned, jf. figur. Forbrugertilliden fra University of Michigans ventes i maj at falde endnu en tand til nyt laveste niveau siden 2011. Det ses især påvirket nedlukningens konsekvenser er blevet meget tydelige, i form af bl.a. de seneste grimme tal for fald i beskæftigelsen. På den anden side ventes bedringen på finansmarkederne samt stadig lave energipriser at bremse det værste, hvorfor faldet ikke ventes så stort denne gang. Industriproduktionen ventes på linje med detailsalget at byde på et fald i størrelsesordenen -10% m/m i april. Produktionen viste allerede store svagheder i marts med et fald 5,4% m/m, som markerede det største fald i statistikkens levetid siden 1946. Faldene er både en effekt af udbudsforstyrrelser samt deciderede nedlukninger, som især i første omgang har ramt bilindustrien. I april ventes nedlukningseffekten at blive endnu mere markant, og diverse industribarometre har peget kollapset ud, herunder ISM’s fremstillingsindeks (se figur). Der er naturligvis en del usikkerhed omkring opgørelsen, som også vil være præget af problemer med indberetninger (fra lukkede virksomheder). Vi får  derudover New York Fed’s regionale fremstillingsindeks (Empire) for maj, hvor der ventes en vis stabilisering, oven på den historiske bundskraberværdi i april. Det er dog fortsat ensbetydende med, at virksomhederne bedømmer, at aktiviteten er i stærk tilbagegang i maj.


14.05.2020

Der er udsigt til en stille dag på nøgletalsfronten i dag, hvor vi må ’nøjes’ med de ugentlige tal for antallet af nye ledige og forbrugertillid fra USA. 

Markedet venter en yderligere opbremsning i antallet af fyringer, men med en forventning om fortsat tæt på 2,5 mio. nye ledige er det stadig svært at få armene alt for højt op. Bloombergs forbrugertillid er nu faldet de seneste 7 uger i træk, og nåede i forrige uge ned på det laveste niveau siden 2014. Vi vil dog bestemt ikke blive overraskede over et nyt fald i dag. Herudover er der et par centralbanktaler på programmet fra hhv. ECB’s vice præsident Guindos samt Kashkari og Bostic fra Fed.


13.05.2020

Det er småt med de helt store nøgletal fra USA og euroområdet i dag, hvor USA byder ind med den ugentlige opgørelse antallet af ansøgninger om realkreditlån samt producentpriserne for april.

Sidstnævnte ventes at bekræfte indtrykket af aftagende inflationspres (se nedenfor), om end forstyrrelser i forsyningskæderne kan have holdt hånden noget under kerneproducentpriserne – hvor bl.a. energipriser ikke indgår. Der er dog også en tale fra Fed-chef Powell på programmet i eftermiddag. Fra euroområdet får vi industriproduktionstal for marts, men da vi allerede har fået nationale opgørelser fra de største eurolande vil et historisk stort fald i produktionen i omegnen af 14% m/m ikke komme som den store overraskelse.


12.05.2020

I dag vil fokus især være på USD hvor der offentliggøres forbrugerpriser og NFIB-indeks. 

Forbrugerpriserne er for april, og her ventes store fald i priserne, især trukket (endnu en måned) af lavere energipriser. Men der ventes også et pænt fald i kerneforbrugerpriserne i denne omgang. Her ventes den årlige inflationsrate at falde til 1,7% y/y fra 2,1% y/y i marts. Der har dog været lidt blandede indikationer på inflationsudviklingen, hvor husholdningernes og finansmarkedernes inflationsforventninger har peget i forskellige retninger. Og der har da sikkert kunne opleves segmenter med prispres som følge af udbudsforstyrrelser i forbindelse med corona-krisen. Ser vi nogle måneder frem, venter vi dog en mere entydig pil nedad for inflationsudviklingen som følge af et mere fundamentalt aftagende efterspørgselspres. Dette ventes også afspejlet i NFIB’s indeks for april. Indekset har ind til videre peget på fortsat positive forventninger til salgspriser og lønvækst til trods for et pænt fald i marts. Men dette ventes at ændre sig drastisk i april-opgørelsen. Således har de mindre virksomheder ind til videre ikke vist de store tegn på corona-effekt endnu i denne tillidsmåling. Men hovedindekset for den generelle stemning blandt virksomhederne ventes i april at falde markant til det laveste niveau siden 2009. Det skyldes at den økonomiske aktivitet for alvor blev ramt af nedlukningen i april, hvilket vi også har set tegn på i ISM-indeksene samt forbrugertilliden. Derudover har vi tre kalendersatte Fed-taler i dag.


11.05.2020

Der er få internationale nøgletal i dag, hvor Italiens industriproduktion er det eneste i kalenderen. 

Her ventes et dyk på 20% m/m i en påmindelse om, hvor hårdt økonomien er ramt.


07.05.2020

Dagen byder på industriproduktionstal fra Tyskland og Frankrig for marts, hvor der ventes rekordfald, til trods for at nedlukningerne af økonomierne kun varede en del af måneden. 

Konsensus venter det største fald på mere end 13% m/m i Frankrig, som da også var tidligst ude med restriktioner, mens der i Tyskland ventes et fald på 7,4% m/m til trods for, at nedlukningen kun gjaldt fra d. 22/3. Vi vil dog ikke blive overraskede hvis faldet i Tyskland viser sig større, understreget af kollapset i Ifo-indekset allerede i marts, jf. figur. Vi får PMI for byggesektoren i Tyskland, hvor vi kan få indblik i hvor hårdt denne del af økonomien er ramt.


06.05.2020

Det er småting der er på plakaten i dag blandt de økonomiske nøgletal. 

I euroområdet kan det blive lidt interessant at se, hvor stort faldet i detailsalget i marts blev. Markederne venter et rekordfald på 12% m/m, hvor nedlukningen af økonomierne i især 2. halvdel af måneden ses at være årsagen. Faldet er allerede blevet indikeret af tal for Tyskland, Frankrig og Spanien (se figur), hvor især de to sidstnævnte trak ned, mens det tyske fald var mindre end frygtet - ligesom vi så herhjemme. Faldet, der ventes, er endda større end hvad styrtdykket i forbrugertilliden har indikeret. Vi venter et fald på 10% m/m, men der er dog nok ingen tvivl om, at Italien vil gøre sit for at trække ned i det gennemsnitlige salg i euroområdet i marts. Vi vil samtidigt understrege, at marts muligvis var begunstiget af en vis opgang i køb relateret til hamstring, herunder af fødevarer samt internet baserede køb generelt. Vi venter således, at april godt kan gå hen og blive endnu mere negativ læsning. Derudover modtager vi revideret Service-PMI for april. 

05.05.2020

På nøgletalsfronten vil fokus være rettet mod det amerikanske ISM-indeks for servicesektoren, der i hvert fald indtil videre ikke har været ramt i samme grad som vi har set i andre lande. 

I marts faldt indekset ganske vist pænt, men kun til en værdi på 52,5, som dermed stadig pegede på aktivitetsfremgang. Det billede ventes imidlertid ifølge konsensus at ændre sig markant, med et historisk stort fald (i statistikkens levetid siden 1998) til bare 37,8 i april som vil tangere bundeniveauet fra finanskrisen, der blev nået i november 2008. Vi har allerede set tegn på det store fald i det tilsvarende PMI-indeks fra Markit (se figur), som endda skuffede ved at vise et noget større fald end ventet i april, og euroområdets opgørelser fra servicesektoren har endvidere også vist endnu mere horrible tal. Forbrugertilliden har dog trods store fald i april ikke peget på helt så grel en nedtur, men vi mener nu nok alligevel, at der er en vis risiko på nedsiden for den ellers ret så pessimistiske  markedsforventning. Herudover er der også tre Fed-taler på programmer.

04.05.2020

I dag modtager vi Sentix’s investorbaserede konjunkturbarometer for euroområdet, som kommer med sit tidlige bud på maj. 

Indekset har overrasket på den negative side de sidste to måneder, hvor det er faldet i rekordtempo, hvilket har bragt indekset ned tæt på det laveste niveau vi så tilbage i 2009. I maj ventes indekset imidlertid at stige ganske pænt, men dog ikke mere end at der fortsat er tale om en udbredt negativ vurdering af den  økonomiske situation. Forventningerne om en stigning baseres især på den bedring vi trods alt har set i risikoaversionen på finansmarkederne i løbet af april, hvor aktiemarkederne er trukket opad, og de finansielle betingelser generelt er lettet en smule. Det skyldes især krisetiltagene foretaget af centralbanker og politikere kombineret med gradvise bedringstegn i covid-19-smitteudbredelsen samt små tegn på forsigtig genåbning af økonomierne. Det bør især trække op i den del af barometeret som ser frem mod de kommende 6 måneder, mens den aktuelle vurdering fortsat bør være temmelig negativ. Vi venter en stigning i det samlede indeks til omkring -25 fra forrige -42,9.

01.05.2020

Dagen i dag vil nok være præget af, at flere europæiske markeder holder lukket som følge af 1. maj, om end fejringen af denne nok forløber en del mere stille end normalt. 

Det er således også lidt mere småt med nøgletal, men det amerikanske ISM-indeks for fremstillingssektoren for april vil nok tiltrække sig nogen opmærksomhed. Som udgangspunkt er der nok ikke den store tvivl om at den aktuelle krise i modsætning til hvad vi normalt ser går hårdest ud over servicesektoren, men svagere  efterspørgsel, restriktionerne på arbejdskraften og svigtende forsyningskæder betyder imidlertid, at industrisektoren også tynges i betydeligt omfang. Vi har allerede set det største månedlige dyk i industriproduktionen siden anden verdenskrig i USA i marts og med olieprisens kollaps og den markante afmatning i den globale økonomi ventes ISM-indekset også at afspejle dybden af krisen. Vi har allerede set historiske fald i de regionale aktivitetsindeks som indikerer et fald i ISM ned på niveauerne set under finanskrisen, jf. figur. Herudover får vi også tal for bilsalget i april, som ventes at vise et yderligere markant fald til det laveste niveau nogensinde opgjort i data der går tilbage til 1976.

30.04.2020

I dag har vi rentemøde i ECB, og her er det vigtigt at understrege, at ECB i øjeblikket er i krisebekæmpende tilstand, hvilket betyder, at centralbanken ikke nødvendigvis er begrænset til at træffe og annoncere vigtige beslutninger på de ordinære rentemøder. 


Således har ECB foretaget vigtige nye beslutninger siden sidste rentemøde i marts, herunder især indførelsen af PEPP-programmet (Pandemic Emergency Purchase Programme). Vi er dog ikke sikre på om ECB allerede skal/vil annoncere en udvidelse af PEPP på nuværende tidspunkt, idet ECB nok ønsker, at EU-ledernes skal finde en fælles og hurtig løsning på finansieringen af diverse krisepakker, især hvad angår de mest gældsplagede lande. Men det er sandsynligvis også et spørgsmål om tid og investorernes tålmodighed.


29.04.2020

Der er rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed) i dag. 

Der ventes dog som udgangspunkt ingen nye tiltag annonceret på mødet, idet vi allerede har set markante indgreb med en sænkning af renten til 0% samt ukonventionelle tiltag i form af indsprøjtninger af kort USD-likviditet samt voldsomme QE-opkøb på op til USD 75 mia. om dagen – langt større end under finanskrisen – som ser ud til indtil videre at have stabiliseret udviklingen på finansmarkederne, jf. figur. Signalet fra Fed vil dog givet være, at man er parat til at gøre mere hvis det skulle vise sig nødvendigt, men Fed’s fokus ventes nu at være på stimulanstiltag, som kan hjælpe til at støtte økonomien i samspil med krisepakker fra finansministeriet. Vi får også de foreløbige BNP-tal for 1. kvartal, hvor de første effekter af virusudbruddet formentligt vil kunne ses, med en ventet annualiseret BNP-vækst i omegnen af -3,7% q/q. Den fulde negative effekt af nedlukningen af økonomien ventes dog først i dette kvartal, hvor vækstfaldet med stor sandsynlighed vil sætte historisk rekord. At boligmarkedet også er ramt ventes endvidere synligt i et stort fald i det verserende salg af boliger i marts.