1. Makroøkonomiske udsigter fra vores økonomer

Makroøkonomiske udsigter

Få de makroøkonomiske udsigter fra vores økonomer

05.02.2021

Uge 6 – Fokus på stigende inflation tager til

USA: lnflationsstigning lige om hjørnet

Onsdag offentliggøres der forbrugerpriser for januar. Som udgangspunkt ventes der stigende prisvækst på månedsbasis, om end en stor stigning i forbrugerpriserne i januar sidste år vil holde årsstigningstakten i skak omkring 1,5% i denne omgang (1,4% i december). Kerneinflationen ventes ligeledes rimelig stabil omkring forrige 1,6% y/y.

Men det ændrer ikke på, at der er udsigt til pæne stigninger i de efterfølgende måneder, hvor især basiseffekten af en afdæmpet prisudvikling sidste år slår igennem. Læg dertil de tiltagende tegn på kapacitetsproblemer blandt virksomhederne. Kombineret med et ventet løft i aktiviteten i løbet af året, er der lagt op til, at det vil sætte ekstra pres opad på inflationen inden for få måneder. Men altså nok ikke i denne omgang.


29.01.2021

Uge 5 – Stribe af vigtige nøgletal fra USA og euroområdet

USA: Restriktioner dæmper vigtige januar-nøgletal

Mandag modtager vi ISM’s fremstillingsindeks for januar. Indekset steg uventet kraftigt til hele 60,7 i december, hvilket er tæt på tidligere rekordniveauer. Her var niveauet dog holdt ’kunstigt’ oppe af en stigning i indekset for leveringstider, der formentligt skal tilskrives virusrelaterede forstyrrelser i forsyningskæderne. Der var stadig tale om et solidt udfald, der indikerer, at industrien i denne omgang ser ud til at slippe mere helskindet igennem den generelle økonomiske afmatning. Vi bed også mærke i en kraftig stigning i prisindekset, som indikerer, at kombinationen af lave lagerbeholdninger og udbudsproblemer kan føre til en stigning i kernevarepriserne inden længe. I januar ventes blot en mindre moderation til omkring 60, hvilket er blevet indikeret af en positiv udvikling i diverse regionale fremstillingsbarometre i januar, der dog ikke er steget helt så meget i de forrige måneder. Der vil endnu en gang være et ekstra fokus på prisindeksene.


15.01.2021

Uge 3 – Præsidentskifte i USA og rentemøde i ECB

USA: Præsidentskiftet vil indtage al fokus 

Først og fremmest vil der i den kommende uge være opmærksomhed (på blandt andet finansmarkederne) på det officielle præsidentskifte i USA onsdag og i den sammenhæng risikoen for mulige nye uroligheder i forbindelse med indsættelsesceremonien i Washington. Hvis vi ser bort fra det politiske bliver der tale om en rimelig stille uge med hensyn til de økonomiske begivenheder. Ugen udmærker sig da også ved, at der er børslukket mandag som følge af Martin Luther King Day.


08.01.2021

Uge 2 – Moderation i de hårde nøgletal

USA: Hårde nøgletal ned i gear – øget inflation forude

Fredag offentliggøres der tal for detailsalget i december, som ind til videre har budt på skuffende læsning i 4. kvartal, især efter offentliggørelsen af et stort november-fald, hvor oktober-salget samtidigt blev revideret ned til et fald. Det er således tydeligt, at de stigende smittetal sammen med nedlukninger ramte detailhandlen, herunder især restaurantbesøg (som regnes med i denne opgørelse af salget). Det er blevet indikeret af det såkaldte mobilitetsindeks, som er bøjet lidt yderligere af i december, og der ventes således et nyt om end dog mindre fald på omkring - 0,3% m/m (-1,1% m/m i november). Med til at mildne faldet i salget (som jo opgøres nominelt) er stigende benzinpriser i december, hvorfor der må ventes et lidt større fald i kernedetailsalget (Control Group), som bl.a. ikke indeholder benzin og biler. Således peger salget blot på en lille stigning i privatforbruget for hele 4. kvartal i forhold til 3. kvartal.


04.06.2020

USA: Fed-rentemøde i fokus

I næste uge er den økonomiske hovedbegivenhed umiddelbart rentemødet i den amerikanske centralbank (Fed) onsdag aften. Som udgangspunkt ventes der ikke vedtaget nogen nye tiltag. For det første er tilstanden på finansmarkederne blevet stabiliseret. For det andet er renterne lave herunder også for virksomheder og husholdninger, hvor bl.a. realkreditrenterne er faldet igen til nye rekordlave niveauer (se figur). Fed’s opkøbstempo er stilnet lidt af siden ugerne, hvor Covid-19 pandemien for alvor fik fat. Således vil Fed’s fokus sandsynligvis fortsat især være på udrulningen af diverse nød-lånefaciliteter, hvor der ind til videre har været sparsom aktivitet i forhold til målet om at ’booste’ udlånet til ikke-finansielle virksomheder og husholdninger med op til USD 2.300 mia. i fase to af pandemi-planen. Der kan dog være fokus på, om Fed fortsat diskuterer en mulig omlægning af værktøjerne for at opnå en bedre styring af renterne og rentekurven. På det forrige rentemøde i april diskuterede rentekomitéen flere muligheder, herunder eksplicit rentekurve-kontrol (som i Japan), styrket forward guidance samt øgede aktiv-opkøb. Der var imidlertid ingen umiddelbare konklusioner, men det fremgik dog, at der synes at være enighed om ikke at sætte de korte renter ned under 0%. Det ser da heller ikke ud til at være en akut udfordring. En højere grad af styring af den lange ende af rentekurven kan dog være ønskelig, især hvis markederne pludselig ser en tendens til, at Fed sænker paraderne og mindsker lempelsesstøtten, som risikerer at udløse en ny ”taper tantrum” med stærkt stigende lange renter til følge, som vi så det i 2013. Endelig bliver det interessant om Fed genoptager sine makroøkonomiske prognoser, efter at de blev sat på hold i marts pga. pandemiens uforudseelighed på daværende tidspunkt. 


15.05.2020

USA: PMI-indeks fortsat underdrejet i maj

Torsdag offentliggøres der PMI-indeks for maj i USA. Indekset er faldet markant til et rekord lavt niveau (siden 2009) i april. I maj ventes der blot en lille bedring i Composite-indekset til omkring 31 i maj fra 27 i april. Således vurderes den økonomiske aktivitet fortsat at være i dyb recession i maj, og man skal her også huske på at USA stak ud ved at foretage en senere coronavirus-relateret nedlukning senere end i eksempelvis Europa. Den mindre bedring der ventes, skønnes fortrinsvist trukket af en stigning i servicetilliden (som også faldt mest i april), hvilket nok skyldes de forsigtige tiltag mod en genåbning der trods alt nåede at ske i indsamlingsperioden i maj. Dog har forbrugertillidsmålinger ikke peget på en bedring i tilliden blandt husholdningerne, hvorfor man kan risikerer en skuffelse (se figur). På den anden side ventes fremstillingsindustrien ikke ventes at opleve den store bedring i PMI-indekset i maj. Man skal derudover stadig huske på, at PMI nok har en tendens til at være lidt for positiv i forhold til den reelle udvikling i aktiviteten, hvilket skyldes at de virksomheder der har været hårdest ramt sandsynligvis ikke har bidraget til målingen. PMI ventes således at pege på, at det værste tilbagefald i aktiviteten knapt er lagt bag os i maj, og det tyder fortsat ikke godt for BNP-væksten i 2. kvartal.


17.04.2020

Corona: Genåbningsstrategier i fokus

De seneste uger har budt på en vis stabilisering i smitteudbredelsen (uden for Kina), og det har betydet en fortsat bedring i betingelserne på finansmarkederne, om end med en vis nylig udfladningstendens (se pdf).


27.03.2020

Makroøkonomisk ugefokus

Uge 14 – USA og Europa begynder nedtur – Kina bunder ud.