1. Makroøkonomiske udsigter fra vores økonomer

Makroøkonomiske udsigter

Få de makroøkonomiske udsigter fra vores økonomer

04.06.2020

USA: Fed-rentemøde i fokus

I næste uge er den økonomiske hovedbegivenhed umiddelbart rentemødet i den amerikanske centralbank (Fed) onsdag aften. Som udgangspunkt ventes der ikke vedtaget nogen nye tiltag. For det første er tilstanden på finansmarkederne blevet stabiliseret. For det andet er renterne lave herunder også for virksomheder og husholdninger, hvor bl.a. realkreditrenterne er faldet igen til nye rekordlave niveauer (se figur). Fed’s opkøbstempo er stilnet lidt af siden ugerne, hvor Covid-19 pandemien for alvor fik fat. Således vil Fed’s fokus sandsynligvis fortsat især være på udrulningen af diverse nød-lånefaciliteter, hvor der ind til videre har været sparsom aktivitet i forhold til målet om at ’booste’ udlånet til ikke-finansielle virksomheder og husholdninger med op til USD 2.300 mia. i fase to af pandemi-planen. Der kan dog være fokus på, om Fed fortsat diskuterer en mulig omlægning af værktøjerne for at opnå en bedre styring af renterne og rentekurven. På det forrige rentemøde i april diskuterede rentekomitéen flere muligheder, herunder eksplicit rentekurve-kontrol (som i Japan), styrket forward guidance samt øgede aktiv-opkøb. Der var imidlertid ingen umiddelbare konklusioner, men det fremgik dog, at der synes at være enighed om ikke at sætte de korte renter ned under 0%. Det ser da heller ikke ud til at være en akut udfordring. En højere grad af styring af den lange ende af rentekurven kan dog være ønskelig, især hvis markederne pludselig ser en tendens til, at Fed sænker paraderne og mindsker lempelsesstøtten, som risikerer at udløse en ny ”taper tantrum” med stærkt stigende lange renter til følge, som vi så det i 2013. Endelig bliver det interessant om Fed genoptager sine makroøkonomiske prognoser, efter at de blev sat på hold i marts pga. pandemiens uforudseelighed på daværende tidspunkt. 


15.05.2020

USA: PMI-indeks fortsat underdrejet i maj

Torsdag offentliggøres der PMI-indeks for maj i USA. Indekset er faldet markant til et rekord lavt niveau (siden 2009) i april. I maj ventes der blot en lille bedring i Composite-indekset til omkring 31 i maj fra 27 i april. Således vurderes den økonomiske aktivitet fortsat at være i dyb recession i maj, og man skal her også huske på at USA stak ud ved at foretage en senere coronavirus-relateret nedlukning senere end i eksempelvis Europa. Den mindre bedring der ventes, skønnes fortrinsvist trukket af en stigning i servicetilliden (som også faldt mest i april), hvilket nok skyldes de forsigtige tiltag mod en genåbning der trods alt nåede at ske i indsamlingsperioden i maj. Dog har forbrugertillidsmålinger ikke peget på en bedring i tilliden blandt husholdningerne, hvorfor man kan risikerer en skuffelse (se figur). På den anden side ventes fremstillingsindustrien ikke ventes at opleve den store bedring i PMI-indekset i maj. Man skal derudover stadig huske på, at PMI nok har en tendens til at være lidt for positiv i forhold til den reelle udvikling i aktiviteten, hvilket skyldes at de virksomheder der har været hårdest ramt sandsynligvis ikke har bidraget til målingen. PMI ventes således at pege på, at det værste tilbagefald i aktiviteten knapt er lagt bag os i maj, og det tyder fortsat ikke godt for BNP-væksten i 2. kvartal.


17.04.2020

Corona: Genåbningsstrategier i fokus

De seneste uger har budt på en vis stabilisering i smitteudbredelsen (uden for Kina), og det har betydet en fortsat bedring i betingelserne på finansmarkederne, om end med en vis nylig udfladningstendens (se pdf).


27.03.2020

Makroøkonomisk ugefokus

Uge 14 – USA og Europa begynder nedtur – Kina bunder ud.