1. Økonomiske prognoser fra cheføkonom Jes Asmussen

Økonomiske prognoser

Få vores økonomers bud på den aktuelle udvikling af den globale økonomi og hvordan de globale økonomiske og politiske strømninger smitter af på den danske økonomi.
27.03.2020

Makroøkonomisk ugefokus

Uge 14 – USA og Europa begynder nedtur – Kina bunder ud.

27.03.2020

På nøgletalsfronten vil vi holde øje med dagens tillidsindikatorer, der ventes at bekræfte, hvor alvorligt økonomierne på begge sider af Atlanten er ramt. 

I USA får vi den endelige opgørelse af forbrugertilliden fra University of Michigan for marts, hvor de sidste svar i højere grad vil dække perioden efter at virusudbruddet for alvor tog fart. Derfor ventes der også en pæn nedjustering fra den foreløbige opgørelse. Vi får også forbrugertillid fra Frankrig og Italien samt erhvervstillid fra sidstnævnte for marts, der ligeledes ventes at være trist læsning. Dagens resterende nøgletal er alle fra før virusudbruddet. Ellers vil fokus i dag være på meldinger om virussets spredning efter USA i går indtog den triste førsteplads med flest smittede i verden samt på afstemningen om den finanspolitiske pakke i Repræsentanternes Hus i USA.

26.03.2020

Fokus i dag vil fortsat være rettet mod de massive hjælpepakker, som er blevet mobiliseret rundt omkring i verden. 

Markederne har de seneste dage taget godt imod de mange tiltag, og udviklingen de kommende dage vil være en lakmustest for om, det har været tilstrækkeligt til at ligge en bund under den værste negative markedsstemning.


25.03.2020

Renteudsigter - Marts

Det er på nuværende tidspunkt svært at forestille sig, at støttepakkerne fremadrettet vil blive lanceret i helt samme tempo, som vi har set de seneste uger, men der vil utvivlsomt fortsat komme flere skræddersyede tiltag. Hvor lang og hvor dyb den igangværende økonomiske krise bliver, er svært at bedømme, så længe vi ikke har set et knæk i kurven for selve virusudbredelsen. Læs mere i den netop publicerede renteudsigt fra vores økonomer.

25.03.2020

I dag er det småt med offentliggørelsen af vigtige nøgletal, blandt andet da det tysk IFO-barometer jo allerede kom i en foreløbig version i sidste uge. Men måske vi får en revidering af dette og muligvis i nedadgående retning.


24.03.2020

I dag er der især fokus på PMI-indeks for marts.

Og vi vil især have fokus rettet mod euroområdets PMI.

23.03.2020

Forbrugertillid efter virusudbruddet er skræmmende læsning

 • Forbrugertilliden faldt kun en smule fra 3,3 til 0,4 i marts
 • Svar indsamlet efter at Danmark lukkede ned viser imidlertid en markant mere negativ udvikling med et fald til -6,5
 • Det er det største månedlige fald siden 1986, og det laveste niveau siden januar 2012
 • Vi frygter, at både hastigheden hvormed forbrugertilliden falder, samt hvor langt ned tilliden kan komme, vil overskygge situationen under finanskrisen. 


Virusudbrud rammer forbrugerne hårdt

Forbrugertilliden faldt fra 3,3 til 0,4 i marts, hvilket umiddelbart ikke virker synderligt bekymrende. Som vi havde påpeget, er en stor del af svarene dog indsamlet før end at Danmark reelt lukkede ned, hvilket først tog fart fra d. 11/3. Heldigvis har Danmarks Statistik været så behjælpelige i denne omgang, at de har offentliggjort to tal for forbrugertilliden. Det ene dækker svar for perioden fra 1.-11. marts, hvor forbrugertilliden blev målt til 1,8. Ser man på de svar, der er indsamlet i perioden fra d. 12.-17. marts er det imidlertid et langt mere skræmmende billede der tegner sig. Her ender forbrugertilliden således på -6,5. Kun 17% af svarene er imidlertid indsamlet i denne sidstnævnte periode, og derfor ender det samlede resultat med det beskedne fald til 0,4. 


Det kan blive værre end under finanskrisen

Da situationen kun er blevet værre efter d. 17/3, med nye store fald på aktiemarkederne, flere restriktioner for befolkningen og også en tendens til at renterne i Danmark er begyndt at stige, vælger vi at se tallet for forbrugertilliden på -6,5 som værende mere retvisende for den aktuelle stemning blandt forbrugerne, trods Danmarks Statistiks besked om, at den relativt lille stikprøve på kun 17% af svarene gør tallet mere usikkert. Med udgangspunkt i værdien på -6,5, er der tale om det største månedlige fald i forbrugertilliden siden 1986. Trods faldet er forbrugertilliden dog fortsat højere end både under den europæiske gældskrise og finanskrisen, men det billede vil givet ændre sig i næste måned, hvis virusudbruddet stadig ikke er kommet under kontrol. I den forbindelse er det måske værd at huske på udviklingen i forbindelse med bolig- og finanskrisen tilbage i midt-00'erne, hvor forbrugertilliden faldt med i alt 22,7 point fra november 2007 til oktober 2008, hvor tilliden bundede ud på -16,6. Vi frygter for indeværende, at både hastigheden hvormed forbrugertilliden falder, samt hvor langt ned tilliden kan komme, vil overskygge situationen under finanskrisen. 


23.03.2020

Efter sidste uges fyrværkeri af indgreb og tiltag fra verdens centralbanker og regeringer må vi nok forvente, at der kan være udsigt til en lidt mindre hektisk uge på den front.

Det betyder dog bestemt ikke, at vi udelukker, at der kan komme yderligere meldinger om støtte til økonomierne, men det er dog tvivlsomt om vi vil se helt det samme bombardement fra myndighedernes side.

20.03.2020

Makroøkonomisk ugefokus - Uge 13 

Covid-19 rammer tillidsbarometrene. Coronakrisetiltag fortsat i fokus.


20.03.2020

Forbrugertillid i historisk fald?

 • Forbrugertilliden ventes at være faldet fra 3,3 til -4,0 i marts (mandag)
 • Detailsalget ses at være aftaget med 0,5% m/m i februar - men det er 'gamle' tal (torsdag)


Virusudbrud rammer forbrugerne hårdt (mandag)

Mandag får vi forbrugertillidstal fra Danmark, hvor vi venter en markant negativ effekt fra virusudbruddet og især fra de tiltag, der er blevet gennemført for at begrænse spredningen af smitten. Det er dog værd at bemærke, at dataindsamlingen foregår i de to første uger af måneden, og derfor vil en del af svarene være fra før Danmark reelt lukkede ned, hvilket først for alvor tog fart fra d. 11/3. Nedturen på aktiemarkederne og den ekstreme situation for husholdningerne betyder dog, at vi venter et fald i forbrugertilliden fra 3,3 til -4,0 i marts, hvilket ville være det største månedlige fald siden 1987. Trods det ventede store fald vil forbrugertilliden imidlertid fortsat være højere end både under den europæiske gældskrise og finanskrisen, men det billede tror vi kan ændre sig i næste måned, hvis virusudbruddet stadig ikke er kommet under kontrol. I den forbindelse er det måske værd at huske på udviklingen i forbindelse med bolig- og finanskrisen, hvor forbrugertilliden faldt med i alt 22,7 point fra november 2007 til oktober 2008, hvor tilliden bundede ud på -16,6.


Detailsalg er 'gamle' tal (torsdag)

Torsdag får vi tal for udviklingen i detailsalget i februar, men da der er tale om tal fra før virusudbruddet for alvor lukkede Danmark ned, er det ikke noget, der vil tiltrække sig den store opmærksomhed. For hvad det er værd, venter vi et fald i detailsalget på 0,5% m/m, især trukket ned af svigtende tøjsalg som følge af det ualmindeligt varme vejr. De kommende måneder vil dog formentligt byde på væsentligt mere dyster læsning, jf. figur.


23.03.2020

Efter sidste uges fyrværkeri af indgreb og tiltag fra verdens centralbanker og regeringer må vi nok forvente, at der kan være udsigt til en lidt mindre hektisk uge på den front.

Det betyder dog bestemt ikke, at vi udelukker, at der kan komme yderligere meldinger om støtte til økonomierne, men det er dog tvivlsomt om vi vil se helt det samme bombardement fra myndighedernes side.

19.03.2020

Vanen tro vil fokus især være på coronavirus-udviklingen samt udviklingen i diverse myndighedstiltag verden over

I den forbindelse har vi et rentemøde i Schweiz, hvor der dog ikke ventes nogen renteændring. Norges Bank var også planlagt til at holde rentemøde, men det blev aflyst efter kriserentenedsættelsen på 0,5%-point i sidste uge.

18.03.2020

I aften er det ordinære rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed) taget af bordet og endnu et døgn med udsving på finansmarkederne

 • Det ordinære rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed) taget af bordet. 
 • Endnu et udsvingsrigt døgn på finansmarkederne. Aktiemarkederne lagde negativt ud i Europa.  
 • USA finansminister Mnuchin præsenterede sammen med Trump en finanspolitisk ”fase 3”-pakke på USD 1.200 mia. 
 • Tyskland: Det investorbaserede ZEW-forventningsindeks til den økonomiske aktivitet seks måneder frem styrtdykkede langt mere end ventet i marts-målingen.

17.03.2020

Nedsmeltning på de globale aktiemarkeder fortsatte

Nedsmeltning på de globale aktiemarkeder fortsatte i går trods de seneste dramatiske indgreb fra flere centralbanker rundt omkring i verden. Bl.a. Fed’s tiltag forleden så ud til at blive tolket som et signal om, at situationen er ekstremt alvorligt snarere end som noget der kan vende udviklingen.  


13.03.2020

Recessionen er nu en stor og reel trussel, ifølge cheføkonom Jes Asmussen

 • Det ser nu ud til at være uundgåeligt, at COVID-19-udbruddet vil have en betydelig negativ indvirkning på den globale og danske BNP-vækst. 
 • De drakoniske foranstaltninger truffet af regeringerne i deres forsøg på at dæmpe alvoren af ​​virusspredningen, sammenbruddet af de finansielle markeder, eskaleringen i oliepriskrigen og den meget sandsynlige negative effekt på privatforbruget og investeringer, tyder alle på, at recession nu er en stor og reel trussel.  
 • Naturligvis vil virussens spredning og varighed såvel som den politiske reaktion bestemme omfanget af nedgangen. 
 • Men et sandsynligt scenario er, at Danmark vil have næsten nulvækst i år og bruttoledigheden vil stige op mod 5 procent ved udgangen af ​​året.   

10.03.2020

Eksporten i (midlertidigt) come-back og inflationen stiger lidt

 • Efter en lidt svag periode overrasker vareeksporten positivt med en stigning på 5,3% m/m i januar
 • Forbrugerpriserne stiger med 0,6% m/m i februar, hvilket var lidt mere end ventet
 • Den årlige stigning i forbrugerpriserne er dog fortsat afdæmpet - trækker marginalt i vejret fra 0,7% til 0,8% i februar
Stærkt comeback til vare-eksporten vil ikke vare ved
Eksporten af varer overraskede positivt i januar, hvor det blev til en stigning på hele 5,3% m/m. Fremgangen kommer efter en lidt mere sløj periode hen mod slutningen af sidste år, men ligger sig i kølvandet på andre signaler om en vis bedring i den globale økonomi hen over årsskiftet. Spørgsmålet er imidlertid hvor meget vi kan bruge den information til, da situationen jo må siges at have ændret sig markant siden da. Spredningen af Coronavirusset uden for Kina betyder således, at de positive signaler fra januar formentligt på ingen måde er retvisende for den aktuelle tilstand på Danmarks eksportmarkeder. Så selv om vi kan glæde os over den brede fremgang i vareeksporten i januar, så venter vi at tallene vil udvikle sig i en langt mere negativ retning i den kommende tid, i takt med at effekterne af virusudbruddet og tiltagene for at inddæmme det begynder at spille ind på den globale efterspørgsel. 


Fortsat afdæmpet inflation
Forbrugerpriserne steg med 0,6% m/m i februar, hvilket var en tand mere end vores forventning om en stigning på 0,5%. Den lidt større end ventede stigning skyldes primært, at tøjpriserne steg mere end ventet. Vi havde således regnet med, at den milde vinter ville betyde, at den sæsonbestemte stigning i tøjpriserne i kølvandet på januar-udsalget ville være mindre end normalt, men det viste sig altså ikke at være tilfældet. Som ventet var højere fødevarepriser samt den årlige regulering af huslejerne også med til at trække priserne op over måneden, mens lavere energipriser trak i den anden retning. Udviklingen betyder, at årsinflationen trak en smule i vejret fra 0,7% til 0,8%. Et mindre fald i årsstigningstakten på tøj, samt en lidt større regulering opad af huslejerne i forhold til sidste år er de primær årsager til den lidt højere inflation, mens udviklingen i energipriserne modsat holder inflationen nede. Overordnet set fremstår prispresset i dansk økonomi imidlertid fortsat afdæmpet. Givet virusudbruddet og de negative efterspørgselseffekter det kan have inden for forskellige områder som for eksempel rejser, restaurationsbesøg og hotelovernatninger, er det også svært at se, at inflationen skal stige mærkbart herfra. Højere afgifter på cigaretter vil trække noget op fra april, men modsat betyder det seneste kollaps i olieprisen - hvis fastholdt - at energipriserne vil dæmpe inflationen yderligere. Vi har indtil videre ventet at inflationen ville stige til i omegnen af 1,3% i år, men i lyset af den seneste tids udvikling virker det meget sandsynligt, at det udfald kan blive væsentligt lavere.