1. konjunkturprognose

Seneste konjunkturprognose ifølge Jes Asmussen


20.01.2021

Ny konjunkturprognose: Håbet vender tilbage

Under overskriften "Hope Returns", tager vi et nærmere kig på vores forventninger til udviklingen i den globale økonomi samt den økonomiske udvikling på Handelsbankens hjemmemarkeder, herunder Danmark. 

I konjunkturudsigten ser vi i en temaartikel også nærmere på, om vi skal være bekymrede for truslen fra de såkaldte 'Zombie-virksomheder'. I en anden temaartikel under overskriften "Green is the New Black" tager vi endvidere temperaturen på den globale grønne omstillingsproces, der på visse områder er kommet styrket igennem pandemien.

Forstyrrelserne forårsaget af covid-19 udløste sidste år et fald i verdensøkonomien målt ved BNP på mere end 4% - den største tilbagegang siden anden verdenskrig - og virussen er her ved indgangen til 2021 fortsat den dominerende drivkraft for den globale økonomi. De seneste måneder har den voldsomme anden bølge af virussen således ført til genindførelsen af nye restriktioner, hvilket har sat en betydelig bremse på genopretningen af den økonomiske aktivitet.

Der er dog tændt lys for enden af tunnellen takket være den påbegyndte udrulning af vacciner. Vi forventer, at de fleste restriktioner gradvist vil begynde at blive løftet i løbet af anden kvartal. Som et resultat burde den globale økonomiske aktivitet begynde at komme stærkt igen i løbet af året. Både styrken og timingen af genopretningen ventes dog at variere mellem lande og regioner, hvor euroområdet ses at halte noget efter udviklingen andre steder.

Efter det store fald sidste år venter vi i vores nye konjunkturprognose, at globalt BNP vil vokse med tæt på 5% i år og med lidt over 4% til næste år. Selv om vi således forventer relativ stærk økonomisk vækst, vil det dog stadig tage tid før end den globale økonomi har indhentet alt det tabte, og genopretningen vil fortsat have behov for støtte fra en lempelig penge- og finanspolitik.

Dansk økonomi - ”Short-term Pain, Long-term Gain"

For dansk økonomis vedkommende har vi i vores nye prognose valgt overskriften "Short-term Pain, Long-term Gain", fordi Danmark - ligesom det meste af verden - står over for nogle udfordrende måneder, som ventes at blive afløst af et stærkt økonomisk opsving senere på året.

På den korte bane må vi dog konkludere, at vores mindre optimistiske prognose fra oktober viste sig ikke at være pessimistisk nok. De aktuelt mere omfattende nedlukninger og restriktioner end i foråret sidste år, som vi venter vil være på plads i hvert fald det meste af 1. kvartal, vil således veje tungere både på den økonomiske aktivitet, antallet af konkurser samt køen af ledige i den første del af året end tidligere antaget.

Alligevel tegner 2021 sig dog mere håbefuldt, hvor udrulningen af en vaccine har potentialet til at bringe os tilbage til mere normale tilstande inden for en overskuelig fremtid. Erfaringerne fra sidste år peger på, at dansk økonomi relativt hurtigt kan rette sig igen, når restriktionerne på et tidspunkt ophæves, især trukket af privatforbruget. I takt med at genopretningen tager fart i den globale økonomi ventes eksporten også at få et løft i løbet af året.

Selv om vi fortsat venter, at det fornyede virusudbrud blot har udskudt genopretningen af økonomien, så betyder den svage begyndelse på året, at vi har justeret vores skøn for BNP-væksten i år ned til 1,3% fra tidligere 2,2%. Til gengæld vil opsvinget for alvor kunne aflæses til næste år, hvor vi modsat har løftet vores vækstskøn til 4,0% fra 2,8%. Vi venter nu, at BNP vil være tilbage på niveauet fra før krisen ved indgangen til næste år, hvilket er tidligere end hidtil antaget.

Ultimativt er det dog fortsat udviklingen i virusudbruddet, omfanget og varigheden af de indførte restriktioner samt hvor hurtigt vaccinen kan distribueres, og hvor effektiv den er, der vil afgøre, hvilken sti økonomien vil bevæge sig på. Derfor er der naturligvis også fortsat risiko for bump på vejen i 2021 fra virusmutationer og vaccineproblemer, og der hersker alt andet lige fortsat en betydelig grad af usikkerhed om de økonomiske udsigter.

Du finder konjunkturudsigten i pdf-format herunder. Bemærk at rapporten er på engelsk.