1. konjunkturudsigt

Seneste konjunkturprognose ifølge Jes Asmussen


07.10.2020

Ny konjunkturprognose: Det V-formede opsving fortoner sig 

I den vedhæftede konjunkturprognose, under overskriften ’Det V-formede opsving fortoner sig', tager vi et nærmere kig på vores forventninger til udviklingen i den danske økonomi. 

Dansk økonomi oplevede på linje med de fleste andre lande et historisk dyk i den økonomiske aktivitet i det tidlige forår i kølvandet på nedlukningen af store dele af samfundet, hvor tæt ved fire års fremgang i velstanden blev udraderet på få måneder. Efter den brutale nedtur vendte aktiviteten - og ikke mindst detailsalget - dog hurtigt pilen opad igen, i takt med at økonomien gradvist begyndte at åbne op.

Der har imidlertid hen over sommeren været tegn på en vis opbremsning i det ellers solide opsving, som er en tendens vi også har set blandt flere af Danmarks større samhandelspartnere. Den største ændring siden vores forrige konjunkturudsigt fra august er imidlertid den hurtige og kraftige opblussen af virusudbrud samt nye restriktioner både herhjemme og i flere europæiske lande, som har gjort os mindre optimistiske med hensyn til styrken af genopretningen af dansk økonomi på den korte bane. Så selv om vi forventer stærk økonomisk vækst i 3. kvartal, som umiddelbart vil tegne et billede af at det V-formede opsving er intakt, så er det vores forventning, at vi står over for en noget mere ujævn og langtrukken bedring af økonomien i den kommende tid. 

Som en konsekvens forventer vi nu en lidt større økonomisk tilbagegang i år i omegnen af -4,5 procent  efterfulgt af en noget svagere genopretning på 2,2 procent i 2021. Vi har imidlertid løftet vores forventninger til væksten i den senere del af vores prognoseperiode, hvor vi antager, at en medicinsk løsning til sundhedskrisen vil være tilgængelig, men det er fortsat vores forventning, at tabet af både velstand og beskæftigelse som følge af krisen tidligst vil være fuldt indhentet i 2022.

Det skal understreges, at usikkerheden for vores vækstskøn både på op- og nedsiden er betydelig, hvor det ultimativt er udviklingen i virusudbrud, omfanget af de indførte restriktioner samt tidslinjen for udviklingen af en brugbar vaccine, der vil afgøre hvilken sti økonomien vil bevæge sig på. Hertil kommer også andre udfordringer fra globale handelsspændinger, en usikker brexit-aftale samt et højdramatisk præsidentvalg i USA, hvor det ikke er til at vide, hvad Donald Trump kan finde på. 

I konjunkturprognosen ser vi i en temaartikel da også nærmere på det snarlige valg i USA, ligesom du også kan finde et overblik over vores forventninger til udviklingen i den globale økonomi.

Du finder konjunkturudsigten i pdf-format herunder.