Alternativ til IBOR-benchmarks?

I vores aftalevilkår henviser vi typisk til, at banken kan anvende en alternativ rente, hvis en referencerente såsom CIBOR-renten ikke længere er anvendelig. Læs hvad det betyder.
Ikon med graf

Hvad er IBOR og CIBOR?

CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) er et sæt af dagligt offentliggjorte rentegennemsnit. I andre lande anvendes tilsvarende rentesatser såsom LIBOR i London og STIBOR i Stockholm. IBOR er samlebetegnelsen for disse typer af referencerenter.

CIBOR udtrykker den rentesats, som en bank er villig til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode (fra 1 uge op til 12 måneder) til en såkaldt primebank uden sikkerhedsstillelse. CIBOR-renten fastsættes ved, at en antal banker indberetter, hvad de mener, renten skal være, hvis en anden bank ønsker at låne penge hos dem i op til et år. Renten på en række lån til private og erhvervsdrivende fastsættes og reguleres på grundlag af denne rente, hvor der tillægges rentetillæg.

Hvilke alternativer er der til IBOR-renterne?

På det internationale lånemarked bevæger man sig henimod transaktionsbaserede renter, de såkaldte RFR-renter (Risk Free Rates), hvor rentefastsættelsen baseres på gennemsnittet af registrerede dag-til-dag transaktioner i stedet for manuelle indberetninger. Disse RFR-renter bliver anbefalet af en række nationale arbejdsgrupper og omfatter bl.a. den såkaldte SONIA-rente i London. SONIA-renten eller en tilsvarende rentesats forventes at erstatte LIBOR-renten inden udgangen af 2021. SONIA publiceres af Bank of England, og alle RFR-renter administreres af uvildige administratorer. 

I Danmark (og i Handelsbanken) anvendes CIBOR på et større antal udlån. CIBOR anses ikke som et kritisk benchmark, og der er ikke lovkrav om ophør. Markedet forventes dog alligevel at bevæge sig hen imod et skifte til en transaktionsbaseret interbank-rente kaldet DESTR eller en tilsvarende risikofri rente. Nationalbanken er som kommende administrator i færd med at teste og udvikle DESTR. Læs mere om DESTR på Nationalbankens hjemmeside.

Hvornår bliver IBOR-renterne påvirket?

Ifølge aktuelle markedsoplysninger vil følgende indeks fortsat blive anvendt som referencerenter på de respektive markeder: EURIBOR, STIBOR, NIBOR og CIBOR. Referencerenter baseret på LIBOR (EUR, GBP, USD, CHF og JBY) vil derimod blive erstattet med et andet benchmark senest den 31. december 2021.

Hvordan påvirker det kundeaftaler?

Alle kundeaftaler, som anvender IBOR-renter, skal indeholde vilkår om et muligt skifte til alternative anerkendte rentesatser. Det er vores målsætning, at disse alternative rentesatser afspejler markedspraksis både lokalt og internationalt. Vi følger markedsudviklingen nøje og deltager aktivt i forskellige nationale arbejdsgrupper angående IBOR. Vilkår for produkter og tjenester, som påvirkes af, at visse referencerenter ikke længere bliver offentliggjort eller er tilgængelige, vil blive opdateret i overensstemmelse med ovenstående markedsvilkår og forudsætninger.