1. Garantiformuen

Garantiformuen

Oplysninger om investor- og indskydergaranti
glödlampa

Handelsbanken er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, og indgår således som filial i den svenske indskyder- og investorgarantiordning. Du vil således som kunde primært være dækket under den svenske ordning. 

Bankens danske filial har derudover tilsluttet sig den danske indskyder- og investorgarantiordning som supplement til den svenske garantiordning, da den danske ordning på visse punkter har en højere/bedre dækning end den svenske ordning. Du er herved sikret en dækning, der ikke er ringere, hvis du var kunde i et dansk pengeinstitut. Omvendt er du heller ikke stillet bedre, end hvis du var kunde i et dansk pengeinstitut.

Hvis det bliver aktuelt at kræve dækning under garantiordningen, skal du blot forholde dig afventende, da du vil blive kontaktet direkte af den svenske garantifond, det såkaldte RIKSGÄLDEN eller den danske indskyder- og investorgarantiordning, Garantiformuen.

I praksis vil det i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, at du gør dig bekendt med den danske Garantiformue.

Garantiformuen (den danske indskydergarantiordning)Åbner i nyt vindue
Riksgälden (den svenske indskydergarantiordning)Åbner i nyt vindue