1. Forebyggelse af hvidvask

Forebyggelse af hvidvask

Vi samarbejder med myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Vi bidrager effektivt til dette ved at have et godt kendskab til dig som kunde og til den måde, du benytter vores finansielle services og produkter på
Kvinna sitter framför laptop och funderar

Derfor stiller vi spørgsmål om kundeforholdet

Høje krav til kundekendskab

For at forhindre at banker bliver udnyttet til hvidvask og finansiering af terrorisme, findes der særlige regler, der gælder i stort set hele verden. Derfor kan du få spørgsmål, som du måske oplever som usædvanlige. Vi ser på vores forpligtelser med stor alvor, men ser også dette som en mulighed for at lære dig bedre at kende.

Lav risikotolerance

Som kunde er det vigtigt, at du føler dig tryg, når du laver forretninger med os. For at forhindre finansiel kriminalitet har vi en politik for lav risikotolerance. Det betyder, at vi afstår fra at indgå forretningsrelationer med kunder og virksomheder, hvor vi vurderer, at der er en risiko for, at banken bliver udnyttet til finansiel kriminalitet. 

Vi er pålagt at foretage løbende opfølgning på eksisterende kundeforhold, og derfor skal alle kunder være forberedt på at besvare spørgsmål om kundeforholdet. Det kan fx være i forbindelse med, at banken bliver bekendt med nye oplysninger, eller hvis adfærdsmønsteret ændrer sig.

Hvordan påvirker det dig som ny privatkunde?

Når du bliver kunde hos os, skal du besvare en række spørgsmål, så vi lærer dig at kende og forstår, hvordan du planlægger at benytte vores produkter og services. Privatkunder skal give følgende oplysninger, før et kundeforhold kan etableres og transaktioner gennemføres:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Fast adresse
 • Legitimation
Hertil pålægger hvidvaskloven, at vi spørger privatkunder om:
 • Kundeforholdets formål og tilsigtede art
 • Hvorfor du ønsker at gennemføre større transaktioner
 • Hvor pengene kommer fra, eller hvad de skal bruges til
 • Om du eller en tæt relation har et højtstående hverv eller stilling i udlandet
Når du indsætter penge eller overfører værdipapirer, er vi forpligtede til at finde ud af, hvor pengene eller aktiverne stammer fra. Vi er underlagt tavshedspligt om vores kundeforhold og behandler derfor altid kundeinformationer fortroligt.
FinanstilsynetÅbner i nyt vindue

Hvordan påvirker det dig som ny erhvervskunde?

Som ny erhvervskunde hos os, vil vi bede dig om informationer om dig og din virksomhed. Det skyldes, at vi ifølge loven skal kende vores kunder, og vide hvordan du og din virksomhed vil benytte bankens produkter og services. Erhvervskunder skal give oplysninger om blandt andet:

 • Virksomhedens navn og adresse
 • CVR-nummer
 • Ejerforhold
 • Forventede omsætning
 • Forventede antal kontante indbetalinger
 • Forventede antal internationale korttransaktioner
 • Forventede antal udenlandske overførsler

Når det gælder ejerforhold, skal vi vide hvem eller hvilke personer, der ejer eller har medindflydelse på mere end 25 % af virksomheden. Repræsentanter for virksomheden eller personer med dispositionsret over virksomhedens midler skal legitimere sig og vise dokumentation på, at de repræsenterer virksomheden.

Ved at få afdækket ovenstående spørgsmål, er vi med til at tage et socialt ansvar, og det hjælper os med at forhindre kriminalitet.


a world globe with a leaf beside it

Langsigtet og bæredygtig model

Langsigtede kunderelationer, lav risikovurdering og omkostningsbevidsthed er hjørnestenene i vores forretning. På den måde har bæredygtighed længe været en naturlig del af den måde, vi driver forretning på. Vores ansvarlige tilgang til risiko, langsigtede fokus og finansielle styrke bidrager til, at vi ikke bliver en byrde for samfundet i krisetider, men tværtimod er en del af løsningen.