Ophørspension

Opret pensionsordning med særlige skattefordele, når du sælger egen virksomhed
-
  • Pensionsordning med særlige skattefordele for dig, der sælger din egen virksomhed
  • Indbetal overskud fra salg af din virksomhed på en ophørspension og udskyd beskatningen
  • Du kan indskyde fra du er fyldt 55 år
Kontakt din filial

Særlige skattefordele med en ophørspension

Vil du sælge din virksomhed, så tag højde for muligheden for at indbetale en del af salgssummen på en pensionsopsparing med særlige skattefordele. Du udskyder dermed beskatningen af din fortjeneste ved salget af virksomheden til den dag, pensionsordningen bliver udbetalt.

Du kan vælge ophørspension, når:

  • du har drevet din egen virksomhed, et interessentselskab eller har været hovedaktionær i et selskab
  • du er fyldt 55 år, når du indskyder på en ophørspension
  • du har drevet virksomhed i minimum 10 år ud af de seneste 15 år, inden dit indskud

Sådan fungerer ophørspension

glödlampa
Du kan indbetale op til 3.054.700 kroner (i 2023) på   med de særlige skattemæssige fordele. Deltager din ægtefælle ligeligt i virksomheden, kan I begge udnytte reglerne om ophørspension fuldt ud.
For at få skattefradrag i det år, du afstår virksomheden, skal du indbetale på en ophørspension senest den 1. juli i året efter afståelsen.