Ny topskat og lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte

-

Af Bettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank | 23.01.2023

Vi gik ind i 2023 med en ny regering, der i sit regeringsgrundlag beskriver planerne for den kommende regeringsperiode. Planer, der kan få stor betydning for den enkeltes økonomi og formueplanlægning – bl.a. hvis du betaler topskat eller er virksomhedsejer på vej mod generationsskifte.

Mange springer ind i det nye år med små eller store nytårsforsætter. Et typisk forsæt er, at man vil tabe sig et par kilo efter julens mange fristelser. Det kan være et forsæt om at være flittig i fitnesscentret eller at få gang i de nye løbesko, som var blandt julegaverne. For nogle af os holder nytårsforsætterne kun i en kort periode, hvis vi da overhovedet kommer i gang med dem.

Tidsmæssigt kan elementerne i regeringsgrundlaget nærmest ses som en række nytårsforsætter. Om de så bliver til noget – og hvornår – det ved vi først, når de enkeltvis bliver sat til afstemning i Folketinget. Men regeringsgrundlaget indeholder flere elementer, som du med fordel kan tage med i dine overvejelser for den fremtidige formueplanlægning og optimering. Her vil jeg kigge nærmere på planerne for topskat og bo- og gaveafgift ved generationsskifte i virksomheder.

Godt nyt til virksomhedsejere

Hvis du er virksomhedsejer, har børn og har et generationsskifte med i overvejelserne for virksomhedens fremtid, så kan der være godt nyt til dig i regeringsgrundlaget.

I dag betales der en bo- eller gaveafgift på 15 % af værdien af det overdragne ved et generationsskifte af virksomheden til dine børn. Størrelsen på afgiften er uafhængig af typen af virksomhed og af, om overdragelsen sker i levende live eller på grund af dødsfald.

Regeringsgrundlaget lægger op til at nedsætte bo- og gaveafgiften til 10 % ved et generationsskifte af erhvervsvirksomhed til børnene. Bemærk, at man har valgt formuleringen ’erhvervsvirksomhed’, så vi må forvente, at nedsættelsen udelukkende angår egentlige driftsvirksomheder – og ikke virksomheder, som alene driver passiv formueanbringelse.

Med udsigten til en lavere afgift kan du med fordel begynde at gøre dig dine overvejelser nu. Et godt generationsskifte kræver nemlig, at du giver dig god tid. Både for din egen skyld og for den eller de, som skal overtage eller med ind i virksomheden. Men du kan også tage dig tiden til at tænke tingene igennem, da det ikke fremgår af regeringsgrundlaget, hvornår vi skal forvente nedsættelsen af afgiften.

Topskatten bliver lagt om

Det har længe været et ønske at få et mere simpelt skattesystem. Det sker dog efter alt at dømme ikke i denne omgang. Derimod lægger regeringen op til, at den nuværende topskat får tre nye ansigter: Mellemskat, topskat og top-topskat.

Det betyder, at du fremover kan risikere at betale tre former for skat ovenpå bundskatten. En mellemskat på 7,5 %, der betales af indkomst mellem 618.370 kr. og 750.000 kr. En topskat på 15 % af indkomst mellem 750.000 kr. og 2.500.000 kr. Og af den del af indkomsten, der overstiger 2,5 mio. kr., skal der betales en top-topskat på 20 %. Alle de nævnte beløbsgrænser er inklusive AM-bidrag og tallene er 2023-niveau.

Har du fx en indkomst på mere end 750.000 kr. før AM-bidrag, så vil du opnå en skattelettelse på ca. 9.000 kr. årligt – hvis din indkomst ellers holder sig under grænsen for top-topskat.

Hovedaktionær – skift løn ud med udbytte

Er du hovedaktionær med en indkomst på mere end 2,5 mio. kr., så vil du opleve en top-topskat af den del af indkomsten, der overstiger dette beløb. Her kan du med fordel overveje at tage mere ud som udbytte i stedet for løn.

Skatteværdien af udbytte kan højst udgøre 42 % og er dermed lavere end marginalskatten af top-topskat. Du skal dog tage højde for, at du forinden har svaret 22 % i selskabsskat, så den endelige skat, du betaler for udbytte, udgør ca. 54,8 %. Men det er stadig billigere sluppet end, hvis du rammer top-topskatten.

Virksomhedsordningen giver særlige muligheder

Bliver du beskattet efter virksomhedsskatteordningen (VSO), vil du blive beskattet med personlig indkomst af den del af overskuddet eller det opsparede overskud, som du tager ud af VSO. Dermed er du selv med til at bestemme, hvad du vil betale i skat.

Ophører du med virksomheden, så vil det opsparede overskud komme ud til beskatning som personlig indkomst. Det  betyder, at du kan komme til at betale topskat – og måske den nye top-topskat. Den del af overskuddet, som du lader stå i VSO, bliver beskattet med en selskabsskat på 22 %.

Udsæt skattebetalingen til senere

Uanset om du er lønmodtager eller ejerleder, så har du mulighed for at udskyde skattebetalingen til senere og måske til en lavere beskatning. Det gør du ved at sætte en del af din indkomst ind på din pensionsordning. På den måde opnår du fordelen af, at afkastet af opsparingen kun beskattes med pensionsafkastskatten (PAL) på 15,3%.

Den dag du så begynder at bruge af opsparingen, kan du undgå topskat, hvis dine samlede personlige indkomst holder sig under topskatgrænsen på 568.900 kr. (2023-niveau uden AM-bidrag).

Er du en af dem, der vil blive påvirket af de ændringer, vi kan forvente os i løbet af 2023 – så er det min anbefaling, at du genbesøger din formueplanlægning og sikrer, at din planlægning fortsat er optimal. Men husk, det handler om politik, og vi kender ikke tidsplanen for regeringens udmeldte ændringer.