Valutarisiko

Rådgivning og skræddersyede løsninger hjælper din virksomhed til at håndtere valutarisici
-

Valutakursen påvirker dit resultat

Alle virksomheder, der handler med udlandet eller har værdier i anden valuta, er eksponerede mod valutakursudsving. Udsvingene i den aktuelle valuta kan påvirke din forretning, og det bliver sværere for dig at kontrollere resultatet. Sammen finder vi den rigtige løsning til din virksomhed, så du får kontrol over resultatet ved at sikre valutakursen på forhånd. 

Vi tilbyder flere forskellige valutainstrumenter, som alle har til formål at beskytte din virksomhed mod uønskede valutaudsving og dermed minimere virksomhedens valutarisiko. Valg af instrument afhænger af din risikovillighed. 

  • Beskyt din virksomhed mod uønskede valutaudsving
  • Få kontrol over resultater af handler i anden valuta
  • Du kan smidigt øge eller mindske din valutaeksponering
  • Udnyt markedsforventninger via instrumenter

Instrumenter til at minimere din valutarisiko

Valutatermin

En valutatermin er en forpligtende aftale mellem to parter om at købe eller sælge valuta på et forudbestemt tidspunkt og til en forudbestemt kurs.  
En valutatermin passer til dig, som har en fremtidig betaling i en anden valuta end virksomhedens regnskabsvaluta. 

Valutaswap

Valutaswap er en bytteaftale mellem to parter om at udveksle betalingsstrømme i to forskellige valutaer, til kurser og på datoer der er forudbestemt. Handelen indebærer både et køb og et salg af valuta og anses derfor for at være et likviditetsinstrument. 
En valutaswap er et godt valg i situationer, hvor du vil fremskynde eller udskyde en betaling i en anden valuta end din regnskabsvaluta. 

Valutaoptioner

En valutaoption giver virksomheden ret til at købe (Call) eller sælge (Put) valuta på et fremtidigt tidspunkt til en forudbestemt kurs. 
En valutaoption er velegnet, hvis du har en fremtidig eksponering mod en anden valuta, eller hvis du er i en tilbudsfase med en handel med eventuel valutarisiko. Valutaoptionen kan også ses som en forsikring, der beskytter din virksomhed mod negative udsving i valutakursen. Samtidig får du også mulighed for at tjene på positive valutaudsving. 

Flextermin

En flextermin er en samlet betegnelse for et antal produkter. En flextermin er passende, når du vil opnå en minimumskurs, men med mulighed for et bedre resultat.


Vi hjælper dig med at gennemgå din virksomheds risici

Lad din virksomhed vokse - ikke risikoen. At administrere en virksomhed medfører et stort ansvar, og det kan være svært at identificere de risici som måtte opstå. For at få den rigtige løsning på plads for virksomheden, er det vigtigt at kortlægge risiciene. 

Aftal et møde med din lokale filial for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.