Risikostyring

Har du kontrol over de forskellige risici din virksomhed udsættes for? Hvad sker der, hvis der opstår ændringer i renteniveauet eller i en bestemt valuta?
-

Lad din virksomhed vokse – ikke risikoen

Alle virksomheder er udsatte for risici, og virksomhedens økonomi kan påvirkes af en række eksterne faktorer. Vi tilbyder individuel rådgivning som identificerer og håndterer virksomhedens vigtigste finansielle risici.
euro med pil som pekar på och dollar som med pil som pekar på euro

Valutarisiko 

I en globaliseret verden oplever stadig flere virksomheder, at de påvirkes af ændringer i valutakurser. Kursudsving medfører risiko for tab, men giver også mulighed for gevinst. Valutarisiko opstår, når en aftale indgås i en anden valuta end DKK. 

Vi tilbyder løsninger med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og risikovilje.

Valutakonto

Risikoen ved at have tilgodehavender eller gæld i fremmed valuta kan reduceres ved at have en driftskonto i samme valuta. Også hvis du regelmæssigt sender og modtager penge til/fra udlandet, kan det være en god ide at oprette en valutakonto, hvor alle dine ind- og udbetalinger i samme valuta kan bogføres. Med en valutakonto reducerer du både din valutarisiko og undgår omkostninger til veksling af valutaen.

Ikon procenttecken

Renterisiko

Alle virksomheder, der låner penge, er eksponerede for ændringer i rentemarkedet, hvilket kan påvirke virksomhedens økonomi. 

Vi kan hjælpe dig med at vurdere renterisikoen og tilbyder løsninger som kan bevirke, at du kender din fremtidige renteudgift, og dermed opnår et mere forudsigeligt resultat. Vi hjælper dig gerne med at finde en løsning, der passer dig og din virksomhed.


the globe

Politisk og forretningsmæssig risiko

Politiske risici kan være love og regulativer vedrørende leverancer og betalinger, bureaukrati og militær uro. Risiciene er meget vanskelige at forudse, især hvis du driver forretning i et nyt, ukendt og usikkert marked. Forretningsmæssige risici opstår, når du leverer varer eller services til en kunde, før du er blevet betalt. 

Minimer eller undgå helt disse risici med den korrekte betalingsløsning. Vi garanterer, at du bliver betalt i tide og gør din handel med udlandet mere effektiv, sikker og rentabel. 


Vi hjælper dig med at gennemgå din virksomheds risici

Lad din virksomhed vokse - ikke risikoen. At administrere en virksomhed medfører et stort ansvar, og det kan være svært at identificere de risici, som måtte opstå. For at få den rigtige løsning på plads for virksomheden er det vigtigt at kortlægge risiciene. 

Aftal et møde med din lokale filial for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.