1. Erhverv
  2. /
  3. Konto og betalinger
  4. /
  5. Konti
  6. /
  7. Transaktionskonto

Transaktionskonto

Med en transaktionskonto administrerer du virksomhedens ind- og udbetalinger. Driftskonto til forretninger i Danmark. Valutakonto til dig, der har mange forretninger med udlandet

Konti til ind- og udbetalinger

Transaktionskonto er præcis, som det lyder - en konto til transaktioner. Kontotypen kan være i danske kroner eller anden valuta. Du kan åbne flere transaktionskonti til forskellige formål, fx til skat og løn.
flera konton

Driftskonto - til hverdag

Driftskonto er en transaktionskonto til virksomhedens daglige gøremål. Du kan disponere over kontoen med kort og forskellige betalingsløsninger. Der kan knyttes kredit til kontoen til at dække kortsigtede likviditetsudsving. Du har fuldt overblik og kontrol med kontoen i Netbank Erhverv. Du kan åbne flere driftskonti til forskellige formål.

en jordglob

Valutakonto - til din handel med udlandet

Hvis du regelmæssigt sender penge til og modtager penge fra udlandet, kan det være en god ide at oprette en valutakonto, hvor alle dine ind- og udbetalinger i samme valuta kan bogføres. På den måde reducerer du valutarisikoen og undgår omkostninger til omveksling af valutaen til danske kroner. Netbank Erhverv giver dig et fuldt overblik over din valutakonto.

Foreningskonto - til sportsklubben, grundejerforeningen eller noget helt tredje

Foreningsarbejde er meget andet end økonomi, og derfor hjælper vi med det tekniske setup, så I ikke skal bruge unødig tid på administration. Det kan være hjælp til opkrævning af kontingenter og betaling af regninger. Netbank Erhverv giver et hurtigt og godt overblik over foreningens økonomi.

Klientkonto - til håndtering af midler

Til håndtering af dine klienters midler kan du som advokat indsætte alle dine klienters midler på en og samme konto eller på konti tilhørende de enkelte klienter, i DKK eller anden valuta. Dispositionsret til kontiene kan tildeles dine medarbejdere via fuldmagt. Overblik og disponering over kontiene sker via Netbank Erhverv. 

Anmodning om oprettelse af Separat klientkonto findes nedenfor. Anmodningen kan indleveres fysisk, eller sendes til Handelsbanken via sikker forbindelse, fx Netbank.


Den svenske indskydergarantiordning

Handelsbanken er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, og indgår således som filial i den svenske indskyder- og investorgarantiordning. Du vil således som kunde primært være dækket under den svenske ordning.

Døgnet rundt, hele året

Du vælger hvor, når og hvordan du udfører virksomhedens bankforretninger - i  filialen, på nettet, via app eller på telefon. 

Digitale services