Cash Pool

En Cash Pool er til koncerner, der driver virksomhed i et eller flere lande, eller med konti i en eller flere valutaer. Med en Cash Pool øges koncernens likviditet og selvfinansiering
-

Koncernen samlet i en Cash Pool

I en koncern forekommer der ofte overskudslikviditet i nogle selskaber, mens der på samme tidspunkt kan mangle likviditet i andre. Med en Cash Pool får du et komplet billede af koncernens samlede likviditet, og overskud og underskud kan udlignes mod hinanden gennem konsolidering af likviditeten til en bestemt konto eller kontostruktur.

I tillæg får du et klart overblik, kontrol over likviditeten og kan let og enkelt administrere koncernens konti - både manuelt og automatisk.

Rent praktisk består en Cash Pool af en hovedkonto og et antal underkonti, som tilhører de selskaber, der kobles sammen i en fælles kontostruktur.

Der findes to typer Cash Pool:

Notional Group Account (NGA)

I en NGA sker der ingen flytning af penge, men alle ind- og udbetalinger spejles op mod hovedkontoen via de underkonti, der er tilknyttet Cash Pool'en. Likviditeten udnyttes dermed optimalt, hvilket forbedrer rentenettoen, uden at saldoen på de enkelte konti skal flyttes. Behovet for lokale kreditter reduceres, da der alene er behov for én kredit i NGA, uanset hvor mange valutaer der indgår. Som ejer af en NGA kan du selv styre, hvilke rentevilkår og kreditlimitter de tilsluttede selskaber skal have.

Cash Concentration Service (CCS)

Med CCS kan du flytte likviditet mellem forskellige konti, lande og banker. CCS indeholder sweeping, threshold sweeping, zero balancing, target balancing, target interval balancing og topping, så løsningen kan tilpasses virksomhedens behov. 

Med services som Notional Group Account (NGA) og Cash Concentration Services (CCS) kan din virksomhed sammenkoble enkelte konti eller kontostrukturer til en fælles koncernstruktur.

Fordele med Cash Pool

  • Reduceret kreditbehov
  • Øget selvfinansiering
  • Forbedret rentenetto
  • Samlet realtids kontoinformation per valuta
  • Finansiel styring via interne renter og limitter
  • Ingen unødvendige valutavekslinger
  • Godt likviditetsoverblik på koncernniveau
  • Mindre administration

knappnål

Cash Pool

Driver du virksomhed i Danmark – med forskellige selskaber og med forretninger i både danske kroner og udenlandsk valuta? Så kan en multicurrency Cash Pool være en god løsning. 


Bedre procedurer for erhvervsbetalinger

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti
At afsætte tid til forbedring af virksomhedens betalingsrutiner kan være en værdifuld investering. Vi er i nærheden og hjælper gerne med til at finde de løsninger, der passer dig og din virksomhed. Book et møde med os.
Find en filial

Den svenske indskydergarantiordning

Handelsbanken er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, og indgår således som filial i den svenske indskyder- og investorgarantiordning. Du vil således som kunde primært være dækket under den svenske ordning.