Erhverv Connect

Administrer betalinger og afstemninger automatisk
 woman by computer

Udveksling af betalingsoplysninger mellem virksomhedens økonomisystem og banken

Kanal til udveksling af data

Med Erhverv Connect kan virksomheden udveksle betalingsoplysninger og kontobevægelser direkte mellem virksomhedens økonomisystem og banken. 

Udvekslingen af data sker enten via Bank Connect kanalen i et fælles standard (ISO20022) format eller i EDIFACT format.

Via Erhverv Connect tilbydes stort set alle betalingstyper, som virksomheden også har til rådighed i Netbank Erhverv. 

bankconnect.dk

Bank Connect er en fælles kanal til filudveksling mellem virksomhedens økonomisystem og banken. 

Find flere oplysninger på bankconnect.dk – blandt andet en oversigt over de leverandører af økonomisystemer der understøtter Bank Connect løsningen.

Fordele med Erhverv Connect

  • Automatiseret betalingsafvikling
  • Automatiseret kontoafstemning
  • Procesoptimering
  • Tidsbesparelse
  • Øget sikkerhed ved direkte dataudveksling mellem virksomhedens økonomisystem og banken

fulfilled criterias

Øget optimering af virksomhedens betalingsafvikling

Du kan yderligere optimere virksomhedens betalingsafvikling ved at fravælge godkendelse i Netbank Erhverv. Dette kan medføre visse risici, som du skal være opmærksom på, herunder blandt andet:

  • Alle betalinger gennemføres uden yderligere kontrol, selvom betalinger fx er fejlbehæftede eller sket ved misbrug/hacking i virksomheden
  • Virksomheden skal afklare, om eventuel netbankforsikring dækker ved fravalg af betalingsgodkendelsen
  • Virksomheden er ansvarlig for medarbejdernes rettigheder
  • Banken er ikke erstatningspligtig for tab opstået i forbindelse med transaktioner, der er gennemført uden godkendelse i Netbank Erhverv

Vil du vide mere om, hvordan du kan forenkle din arbejdsdag?

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti
Hvordan du kan forenkle din hverdag afhænger af flere ting. Hver virksomhed har egne specifikke behov. Aftal et møde med en rådgiver i din lokale filial for at få den hjælp du behøver.