1. Erhverv
 2. /
 3. Konto og betalinger
 4. /
 5. At betale
 6. /
 7. Clearingskode og årsagskode

Clearingskode og årsagskode

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

En clearingskode er en kode, som er med til at identificere modtagers bankforbindelse. I visse banker er clearingskoden obligatorisk for, at betalingen kan gennemføres, især hvis der ikke angives en IBAN. 

Nogle lande kræver angivelse af en årsagskode. En årsagskode beskriver grundlaget for den betaling, du foretager, fx vareimport.

Clearingskode   

En clearingskode starter altid med to bogstaver og dernæst et forskelligt antal cifre. Clearingskoden fremgår ofte af fakturaen eller oplyses af betalingsmodtageren.   

I Netbank Erhverv kan du – via hjælpe-knappen og "Felter og funktioner" – få hjælp til opbygning af clearingskoden.

Visse banker kræver, at clearingskoden er oplyst for at kunne udføre betalingen. Det gælder især, hvor IBAN ikke er oplyst. 

Nogle lande anvender ikke IBAN, fx USA. Det er derfor vigtigt at oplyse clearingskoden, hvis du sender betalinger til USA. 

Årsagskode

Årsagskoden beskriver grundlaget for den betaling, du foretager. Årsagskoden kan eksempelvis være CGODDR, hvis du skal betale for import af varer fra Kina. 

På nuværende tidspunkt er det alene Kina og Forenede Arabiske Emirater, der kræver årsagskoder oplyst i forbindelse med udenlandske betalinger.

Særligt om betalinger til USA 
Clearingskoden kan have flere navne, fx Fedwire, ABA eller Routingnumber, men angives altid som FW + 9 cifre.

Særlig om betalinger i CNY til Kina 
Ved betalinger til Kina skal både BIC, clearingskode og årsagskode oplyses.

Clearingskoden (eller CNAPS-koden) består altid af 14 karakterer. 

Årsagskoder:

 • CGODDR – udenlandsk betaling, handel med varer 
 • CSTRDR – udenlandsk betaling, handel med tjenester
 • CCTFDR – udenlandsk betaling, kapitaloverførsel
 • CCDNDR – velgørenhed, donation
 • COCADR – øvrige konto-til-konto transaktioner
Årsagskoden skal registreres i første linje i feltet med betalingsreferencer.  
Koden skal se således ud:  /REF/XXX hvor XXX er årsagskoden.

Særligt om betalinger til Forenede Arabiske Emirater

Forenede Arabiske Emirater (FAE) kræver årsagskode på alle betalinger, uanset møntkode.  

Årsagskoden skal registreres i første linje i feltet med betalingsreferencer. 
Koden skal se således ud: /REF/XXX hvor XXX er årsagskoden.