Betaling til udlandet

Der er forskellige måder at sende udenlandske betalinger på. Vælg den rigtige måde, afhængig af betalingsformål. Det er vigtigt at oplyse relevant information, som fx BIC og IBAN
Två män som sitter i ett möte

Vælg den rigtige betalingsmåde

Udenlandske betalinger anvendes, når du har behov for at sende penge til en modtagers konto i udlandet. Der er også andre måder at sende penge til udlandet på. Hvilken måde, der er mest hensigtsmæssig, kan afhænge af beløbsstørrelsen, dit kendskab til modtageren og baggrunden for betalingen. Vi tilbyder en hurtig og sikker måde at sende penge til udlandet, uanset din virksomheds behov.

Før du kan benytte udenlandske betalinger

Din virksomhed kan kun benytte udenlandske betalinger, hvis vi har modtaget en række oplysninger om jeres betalingsbehov. Vi skal blandt andet vide hvilke lande I forventer betalinger til og fra, og omfanget heraf.

Registrér oplysningerne online via Netbank Erhverv via linket til højre.

For at forebygge og forhindre at vores produkter og tjenester bliver brugt til økonomisk kriminalitet, har vi begrænset antallet af lande, som vi vil udføre betalinger til og fra. På vores landeoversigt kan du se hvilke lande vi fortsat udfører betalinger til og fra. Hvis din virksomhed har behov for betalinger til og fra lande, som ikke fremgår af landeoversigten, skal I kontakte jeres rådgiver.

Valutaoversigt

Her finder du en oversigt over de valutaer, din virksomhed kan vælge mellem, når I skal foretage udenlandske betalinger til og fra udlandet.

Registrér oplysninger om forventede betalinger

Har din virksomhed eller en fuldmagtshaver ikke adgang til Netbank Erhverv, kan I benytte denne blanket på dansk (pdf) Åbner i nyt vindue og engelsk (pdf) Åbner i nyt vindue. Blanketten skal efterfølgende sendes til jeres rådgiver.


Betalingstyper

Normalbetaling

Den modtagende bank får pengene to bankdage efter afsendelse fra Handelsbanken. En normalbetaling i euro inden for EU/EØS, og i danske kroner inden for Danmark, vil være den modtagende bank i hænde en bankdag efter afsendelse fra vores ekspeditionsdag.

Eurobetaling inden for Europa (SEPA-betaling)

Betaling i euro til en modtagerkonto i SEPA-regionen/EU. Kontonummer anføres med IBAN-nummer. Vi sender pengene samme dag, som vi modtager din bestilling. Hvis betalingen sker inden for EU, vil pengene være modtagerens bank i hænde senest en bankdag efter vores ekspeditionsdag.

Ekspresbetaling

Beløbet er modtagers bank i hænde en bankdag efter Handelsbankens afsendelse af bestillingen. Håndteres med fortrinsret.

Finansielle og koncernbetalinger  

Anvendes ved betalinger til finansielle institutter eller erhvervsbetalinger inden for en koncern.


Ikon dator och mobil

Du kan selv betale til udlandet 

Skal du betale til udlandet og kender din leverandør godt, er det tilstrækkeligt at sende en udenlandsk betaling. Du kan sende din bestilling direkte via Netbank Erhverv eller GlobalOn-Line. 

GlobalOn-Line
the globe

Trade Finance – sikrere betalinger

Når du importerer varer og services fra udlandet, er det vigtigt, at du vælger den rigtige betalingstype. I nogle lande er det påkrævet at anvende en Trade Finance-løsning (dokumentbetaling) som fx importremburs, importinkasso og/eller en bankgaranti. Din rådgiver vil hjælpe dig med at finde den løsning, der passer din virksomhed bedst.


En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Hvad er IBAN, SWIFT/BIC og clearingskode?

IBAN

IBAN er et kontonummer opbygget i et internationalt format, genkendeligt for alle lande som har indført IBAN. IBAN skal bruges til udenlandske betalinger.

Alle konti har et tilknyttet IBAN. Du finder din kontos IBAN i Netbank Erhverv under kontovilkår eller på din kontoudskrift.

BIC (SWIFT Code)

BIC bliver brugt til at identificere en bank. BIC er ikke obligatorisk, når IBAN anvendes. Indtaster du korrekt IBAN, bliver BIC automatisk udfyldt i Netbank Erhverv. BIC består altid af 8 eller 11 tegn, de første seks er altid bogstaver, derefter følger bogstaver eller tal. 

Clearingskode og årsagskode

Clearingskoden identificerer modtagers bank. Kræves i flere lande, og især hvor IBAN ikke anvendes, bl.a. i USA og Kina. Betalinger til Kina og Forenede Arabiske Emirater kræver årsagskode på hver enkelt betaling. 

Tjek IBAN-nummer

Du kan nemt kontrollere, at det IBAN-nummer, som du skal betale til, er korrekt sammensat.

Du kan også beregne din egen virksomheds IBAN-nummer.

Lande der anvender IBAN (pdf)

Konto i udlandet

Hvis virksomheden har mange udenlandske forretninger, kan det være en stor hjælp at åbne en konto i udlandet i lokal valuta. Med GlobalOn-Line får du adgang til både dine udenlandske konti i Handelsbanken og i vores samarbejdsbanker.

Med GlobalOn-Line kan du:

  • håndtere konti i Handelsbanken og i vores samarbejdsbanker
  • udføre betalinger, lokalt og på tværs af landegrænser
  • foretage overførsler mellem konti i hele Handelsbanken.
en jordglob