Investorbeskyttelse

Når du investerer hos os, kan du føle dig tryg ved, at vi varetager dine interesser
EU flag

Hvad betyder det?

Der gælder en række regler, som skal beskytte dig som investor. Reglerne kaldes MiFID II og MiFIR og gælder for værdipapirhandel i Danmark og de øvrige EU-lande. 

Reglerne har til formål at øge beskyttelsen af investorer, give bedre gennemsigtighed på de finansielle markeder, og gøre myndigheder i stand til at følge transaktioner på de finansielle markeder og derved gøre det sværere at begå økonomisk kriminalitet. For dig som investor betyder det blandt andet, at vi skal spørge ind til bestemte oplysninger, når vi skal rådgive dig – og at du skal have bestemte informationer af os, når du investerer. 

Investorbeskyttelse 

Hvad mener vi med beskyttelse? 

Inden for værdipapirområdet og andre typer af finansielle instrumenter er bestemmelserne om kundebeskyttelse særlig vigtig. Det skyldes, at serviceydelser og produkter kan være komplekse og kan indeholde risici, som er svære at forstå. Beskyttelsen indebærer, at vi i Handelsbanken skal forklare vores serviceydelser og produkter til dig som investor på en tydelig måde, så du forstår, hvordan de fungerer, hvilke fordele og risici der er forbundet med dem, og hvilke omkostninger du må forvente. Det indebærer også, at vi ikke anbefaler dig tjenester eller produkter, som vi ikke mener passer til dig. 

Som tommelfingerregel kan man sige, at jo mere komplekst et investeringsprodukt bliver, jo større bliver vores fokus og indsats for at klæde dig på i forhold til at træffe en oplyst beslutning om at foretage en investering eller handel via os. 

Rådgivning og investeringsprofil  

For at vi overhovedet må rådgive omkring investering, kræver det, at vi kender til dig og din økonomi. Derfor laver vi en investeringsprofil. Her fastsætter vi en tidshorisont for investeringen, vi tester din risikovillighed, og om din økonomi kan ”tåle” de eventuelle tab, der kan komme, når man investerer. Investeringsprofilen er personlig og udarbejdes til formålet med den enkelte investering, eksempelvis opsparing til pension, børneopsparing eller frie midler. 

Som en del af rådgivningen er vi forpligtet til at forklare dig omkring afkastmuligheder og risikoforhold, fortælle dig om de estimerede omkostninger og deres indflydelse over tid, detaljer omkring papirer der investeres i, og om der er særlige vilkår at være opmærksom på, hvis du realiserer investeringen før forventet.  

Når vi både kender dit formål og har samlet alle de relevante informationer om dig og din økonomi, kan vi vurdere, om en foreslået investering passer til dig. Det er det, der i lovgivningsmæssig forstand kaldes en egnethedsvurdering.

Kundekategorisering og skift af kundekategori

Hvordan ved jeg, hvilken kundekategori jeg tilhører?

Alle kunder, der handler værdipapirer og andre typer af finansielle instrumenter, skal klassificeres efter nogle angivne kategorier:

  • Detailkunder
  • Professionelle kunder
  • Godkendte modparter

Næsten alle vores kunder tilhører kategorien ”detailkunder”. 

Professionelle kunder og godkendte modparter er banker og andre finansielle institutter, store børsnoterede virksomheder og andre institutionelle investorer, hvis hovedbeskæftigelse er at handle med værdipapirer og andre finansielle instrumenter.

Som detailkunde opnår man den højest mulige beskyttelse, når man investerer eller handler andre finansielle produkter. Det forpligter os som bank til at være særligt omhyggelig med at informere dig om de produkter og services, vi rådgiver dig om, herunder produkternes funktionalitet, forventede afkast, risikoforhold, afrapporteringer og ikke mindst omkostninger.  

Mulighed for at oprykke til professionel 

Måske har du i forvejen en masse erfaring med at investere, som du kan trække på. Har du det, kan du søge om at blive oprykket til kundekategorien ”professionel”, på de typer af produkter der handles eller investeres i. På den måde skal du ikke gennem de samme informationer, hver gang du investerer, som en detailkunde skal i forhold til beskyttelse. Der er en række krav, der skal være opfyldt, før du kan rykkes til professionel kundekategorisering. 

Hvis du vælger at blive oprykket til professionel kategorisering, skal du vide, at du er dårligere beskyttet rent juridisk end detailkunden i tilfælde af, at der skulle opstå en tvist mellem dig som kunde og os i Handelsbanken. I proceduren med at ændre kundekategorien vil vi i givet fald bede dig om at underskrive en erklæring, der fortæller, at du er indforstået med de konsekvenser, valget medfører. 

Hvad får du ud af investorbeskyttelse?

  • Bedre overblik over dine omkostninger
  • Bedre overblik over dine investeringer
  • Øget gennemsigtighed og bedre beskyttelse af dig som investor