Investeringer til forskellige formål

Alle virksomheder har forskellige behov, og vi kan sammen finde en løsning, der passer virksomheden
-

Find den rette investering

Der findes mange muligheder, hvis du vil investere virksomhedens kapital med ønsket om et højere afkast. Vi hjælper dig med at finde de investeringsmuligheder, der passer bedst til virksomhedens behov. 

Beløb

Det første du skal overveje er, hvor stort et beløb der skal investeres, så der stadig er et disponibelt beløb til uforudsete udgifter. 

Er det et større beløb, der skal investeres, kan det være en god ide at dele beløbet op og investere med nogle ugers eller måneders mellemrum. På den måde er risikoen mindre, for at du investerer, hvor markedet tilfældigvis topper.

Tidshorisont

Hvornår skal pengene være tilgængelige? Skal pengene snart bruges, bør du tage en mindre risiko. Investerer du med en længere tidshorisont, kan det være relevant at tage en lidt højere risiko og dermed få mulighed for et større afkast.

Er investeringshorisonten kort, maksimalt et til to år, bør investeringen ikke udsættes for kraftige udsving. Investeringer med lav risiko passer ofte bedre i disse tilfælde, fx med et Aftaleindlån. Kan virksomheden undvære den investerede kapital på lidt længere sigt, kan du overveje investeringen med en lidt højere risiko.

Risikoniveau

Risiko og afkast er to sider af samme sag. Afkast kan med andre ord blive højere eller lavere afhængig af det risikoniveau, du vælger. Med højere risiko skal du også være forberedt på større kursudsving, og at din formue kan miste værdi. 

Med kapitalbeskyttede investeringer kan du investere på aktie-, råvare- og valutamarkedet til kendt risiko.

Ved at sprede din eksponering på forskellige markeder og forskellige brancher kan du reducere risikoen.

Hvor aktiv vil du være?

Afhængig af hvor tæt, du vil følge dine investeringer, kan du vælge forskellige investeringsformer. Vælger du at investere med høj risiko, skal du også følge dine investeringer tæt.

For virksomheder med stor investeringskapital kan vi tilbyde fordelagtig kapitalforvaltning, hvor vi tager os af hele eller dele af dine investeringer og opfølgningen.


Hverdagsøkonomi, investering af overskud eller sikker fremtid – forskellige årsager til at investere

nummer 1

Hverdagsøkonomi

Penge til løn, husleje og andre faste omkostninger samt den ekstra buffer til uforudsete udgifter bør altid være let tilgængelige. Vælg den type konto, der passer til din virksomheds behov.

nummer 2

Investering af overskudslikviditet

Når virksomheden har tilstrækkelig med penge til de løbende udgifter og har en god likviditet, bør du overveje, hvordan virksomheden kan få det bedste afkast af overskuddet. Vi tilbyder et bredt udvalg af investeringsmuligheder fx investeringsforeninger, aktier og værdipapirer samt andre alternativer på aktie-, rente-, valuta- og råvaremarkederne.

nummer 3

Tryghed og pension for dig og dine ansatte

Pension er en del af virksomhedens investeringer. Når du gennemgår investeringsmuligheder, bør du også vurdere virksomhedens pensionsordninger.


stapeldiagram

Risikostyring

Renterisiko, valutarisiko, råvarerisiko, politisk og forretningsmæssig risiko. Det kan være svært at identificere alle de risici, der kan opstå. Har du kontrol over de forskellige risici, din virksomhed udsættes for, og hvad du gør ved dem? Lad din virksomhed vokse – ikke risikoen. Vi hjælper dig med at gennemgå risiciene.


Book rådgivning

Den lokale filial eller rådgiver kan rådgive om, hvilke investeringsmuligheder der passer bedst til netop din virksomhed. Sammen finder vi de løsninger, der passer bedst - baseret på din målsætning, involvering, tidshorisont og risikovillighed.

Aftal et møde med din lokale filial.

person