Driftskonto med/uden kredit

Adgang til ekstra likviditet, når virksomheden behøver det
-

Ekstra likviditet med en kredit

Driftskonto

En driftskonto er en transaktionskonto til virksomhedens daglige gøremål. Du kan disponere over kontoen med kort og forskellige betalingsløsninger, og kontoen kan fungere som virksomhedens NemKonto. Med Netbank Erhverv har du fuldt overblik og kontrol med kontoen. Du kan åbne flere dritskonti til forskellige formål. 

Hvis du handler med udlandet

Hvis du regelmæssigt sender penge til og modtager penge fra udlandet, kan det være en god ide at oprette en driftskonto i valuta, hvor alle dine ind- og udbetalinger i samme valuta kan bogføres. På den måde reducerer du valutarisikoen og undgår omkostninger til omveksling af valutaen til danske kroner. Netbank Erhverv giver dig et fuldt overlik over din valutakonto.  

Ekstra likviditet med en kredit

De fleste virksomheder har en kredit, som de anvender i perioder. Har du eksempelvis kunder med lange betalingsfrister eller sæsonudsving, vil en kredit være en fleksibel løsning. Med en kredit tilknyttet virksomhedens driftskonto får du adgang til likviditet, når du har brug for det. Det giver tryghed. Den trukne kredit udlignes løbende med virksomhedens indbetalinger.

Kredittens størrelse tilpasses virksomhedens behov. 

Der kan knyttes kredit til stort set alle driftskonti i danske kroner eller anden valuta. 

Du betaler rente og provision

Når du bruger kreditten, betaler du kun rente af den del, du bruger. Derudover betaler du en provision for at have kreditten til rådighed på din konto.

Kontakt din lokale filial for at få mere information om en driftskredit.

Rente

Vælg mellem variabel, CIBOR-relateret rente eller Handelsbankens dag-til-dag rente for driftskonto i danske kroner.

Renten på en driftskonto i valuta følger Handelsbankens dag-til-dag rente for den pågældende valuta.