Leasing

Leasing betyder, at din virksomhed lejer maskiner, køretøjer, indretning og andet udstyr i stedet for at købe det. I får fuld brugsret, mens Handelsbanken er den formelle ejer
Två män i bygghjälm tittar på husritning.

Leasing – nyt udstyr uden at binde kapital

Sådan fungerer leasing 

Vi rådgiver dig i hele leasingprocessen og tilpasser leasingaftalen til din virksomheds specifikke behov og ønsker. Du vælger udstyr og leverandør. Vi køber udstyret af leverandøren og står som ejer, mens du får brugsretten til driftsmidlet. For dette betaler du en månedlig leasingydelse til os for at bruge driftsmidlet. Når leasingaftalen udløber, kan leasingaftalen eventuelt forlænges eller afsluttes ved at virksomheden anviser en køber, som kan være virksomheden selv eller en 3. part med CVR-nr..

Firmabil

Leasing af biler bliver stadig mere populært. Leasing giver dig mulighed for at få en ny og sikker firmabil (eller flåde) til en forudsigelig omkostning. 

Sådan kommer du i gang

Kontakt din lokale filial for at drøfte muligheden for leasing. Efter mødet med din filial, kan du kontakte din leverandør og aftale de nærmere vilkår for levering. Vi opretter en leasingaftale og køber udstyret af din leverandør. Når du har modtaget udstyret og godkendt levereringen, vil du fremover modtage en månedlig faktura på leasingafgiften.

Find en filial

Fordele med leasing:

  • Frigør kapital til andre formål
  • Fuld brugsret over udstyret, men ejer det ikke
  • Leasingydelser og eventuel forudbetaling er fuldt fradragsberettiget som en driftsudgift og du kan trække momsen fra (på personbiler er der oftest reduceret momsfradrag)
  • Begrænsede etableringsomkostninger
  • Mulighed for fast leasingydelse

Eje eller leje – hvad passer din virksomhed?

Lån Leasing
Kort beskrivelse Du spreder afviklingen over tid. Fratræk moms og foretag afskrivninger på investeringen Med leasing har du en brugsret, men ejer ikke udstyret. Du undgår kapitalbinding
Ejerskab Du ejer Du lejer
Betaling Ydelse (rente og afdrag) Leasingafgift
Løbetid Normalt 3-7 år Normalt 3-7 år
Moms/skat Normal fradragsret
(ikke personbil)

Fuld fradragsret på leasingydelsen og evt. forudbetaling. (På personbiler er der oftest reduceret momsfradrag)

Sikkerhed Udstyret, evt. i andre ejendele eller ejendomme Udstyret du leaser