Garanti

Bankgaranti giver ekstra tryghed for både køber og sælger

Siluett över staden Göteborg.

En bankgaranti betyder, at Handelsbanken garanterer betaling af et vist beløb, hvis en underliggende kontrakt eller aftale ikke opfyldes

Vi tilbyder mange forskellige garantier, for eksempel: 

Arbejdsgarantier

Arbejdsgarantier udstedes som entreprenørgaranti, bygherregaranti eller som garanti for en forudbetaling af leverance. 

Garanti for forudbetaling

Denne garanti sikrer, at du som køber får tilbagebetalt en forudbetaling, hvis sælger ikke overholder de kontraktlige forpligtelser.

Toldgaranti

Denne garanti er relevant for virksomheder, der handler med lande uden for EU, og som skal betale skatter og afgifter til toldvæsenet. Toldvæsenet kan give kredittilladelse, men virksomheden skal i så fald stille sikkerhed i form af en toldgaranti for det skyldige toldbeløb.

Garanti for forhåndslån

Benyttes i byggesager, hvor du ønsker at hjemtage et realkreditlån, inden byggeriet er færdigt, og ejendommen endelig vurderet. Banken stiller garanti for lånet, og dermed kan du sikre den rigtige finansieringsløsning, inden den nye ejendom står opført.  

Betalingsgaranti

Garantien anvendes til sikkerhed for, at sælger får betaling af aftalt beløb, hvis køber ikke kan betale, fx ved varekøb eller betaling af husleje.

Tilbudsgaranti

En tilbudsgaranti sikrer, at du som køber får erstatning, hvis sælger misligholder sine forpligtelser som tilbudsgiver i en licitation. 

Garanti for restkøbesum

Anvendes som sikkerhed overfor sælger for købers betaling af restkøbesum i ejendomshandler. Garantien kan udstedes i forbindelse med køb af eksisterende fast ejendom, opførelse af ny (projektkøb), køb af andelsbolig og i forbindelse med byggeri heraf.

Garantier ved handel med udlandet

Ved handel med udlandet kan du have behov for at styrke eller sikre din del af aftalen med sælger eller køber.