GlobalOn-Line

Med GlobalOn-Line kan du administrere virksomhedens konti i andre lande, foretage lokale betalinger og udenlandske betalinger. Via internet eller fil

Udenlandske forretninger

Har du mange betalinger til udlandet, eller bruger du meget tid på betalinger og administration af konti i andre lande? Med GlobalOn-Line får du overblik og kontrol.

Med GlobalOn-Line får du adgang til virksomhedens konti i udlandet, og du kan på enkel vis foretage betalinger og overførsler, uanset hvor i verden din virksomhed ligger. Det kræver blot en opkobling til Handelsbanken.

Administrere konti

Med GlobalOn-Line får du et samlet overblik over alle virksomhedens konti, uanset bank og land.

Udføre betalinger

Med GlobalOn-Line kan du udføre lokale og udenlandske betalinger fra konti i andre lande. Betalingerne kan både ske fra en konto i Handelsbanken eller fra en konto i en af vores samarbejdsbanker. Du kan oprette betalingen, 12 måneder før betalingen skal finde sted.

Foretage overførsler

Via internet eller filoverførsel kan du foretage overførsler mellem virksomhedens eller koncernens konti. Overførsler mellem konti i Handelsbanken i forskellige lande kan ske samme dag, så du dermed undgår at miste vigtige rentedage.

Fordele

  • Samlet realtidsoverblik over konti i Handelsbanken
  • Koncernoverførsler
  • Udenlandske og lokale betalinger
  • Services i samarbejde med andre banker
  • Åben alle dage, døgnet rundt 

en jordglob

Samlet kontooverblik

Via internet får du adgang til et samlet overblik over virksomhedens udenlandske konti i Danmark, Finland, Holland, Norge, Storbritannien, Sverige og USA. GlobalOn-Line giver dig også detaljeret information om virksomhedens kundebetalinger. Informationen kan du også modtage på en fil.

två dokument med pilar till och från varandra

Filformater

Du kan forenkle og automatisere virksomhedens betalinger gennem anvendelse af Handelsbankens Global Gateway, som understøtter en lang række lokale formater samt standardformater som fx ISO 20022 XML og SWIFT.

Test af fil (engelsk)Åbner i nyt vindue

en person som pratar i headset

Support

Har du tekniske problemer med GlobalOn-Line, kan du kontakte vores support på +45 4679 1275.
Vi behøver oplysninger om operativsystem, browser samt dit personlige brugerID eller Logon kortnummer.