1. Bæredygtighed

Bæredygtighed - en del af Handelsbanken

Vi bidrager til en bæredygtig udvikling i samfundet gennem vores forretninger. Det gør vi ved at fokusere på vores kunders behov og hele tiden evaluere risici.
Solenergi paneler

Kort om bæredygtighed i Handelsbanken

  • Vi arbejder med Agenda 2030 og de globale mål for bæredygtig udvikling
  • Vores filialer er en aktiv del af lokalmiljøet 
  • Ligestilling og en inkluderende kultur er grundlæggende værdier for os 
  • Vores forbrug af kuldioxidemissioner er faldet med 5 % siden 2018
  • Mere end 200 milliarder danske kroner i fossilfri fonde 

Langsigtet og bæredygtig model

Langsigtede kunderelationer, lav risikovurdering og omkostningsbevidsthed er hjørnestenene i vores forretning. På den måde har bæredygtighed længe været en naturlig del af den måde, vi driver forretning på. Vores ansvarlige tilgang til risiko, langsigtede fokus og finansielle styrke bidrager til, at vi ikke bliver en byrde for samfundet i krisetider, men tværtimod er en del af løsningen. 

Vores tilgang til bæredygtighed er illustreret i modellen herunder.

Solenergi paneler


Ikon med hand som håller i värdepapper

Bæredygtig finansiering

Vi tilbyder store erhvervskunder grønne lån samt rådgivning til dem, der udstede grønne obligationer. Vi arbejder aktivt med bæredygtighed og ansvarlighed, og alt hvad vi gør har til formål at understøtte en bæredygtig udvikling i samfundet.

en hand med ett löv ovanför

Ansvarlige investeringer

Vi agerer ansvarligt og langsigtet. Alt hvad vi gør er i tråd med et overordnet mål om at understøtte en bæredygtig udvikling i samfundet.

Hvordan bidrager vi til en bæredygtig udvikling?

Se filmen og læs om vores model, værdier og aktiviteter i vores bæredygtighedsrapport (på engelsk).