1. Nyt om børsmarkedet

Børsnyt

Læs de seneste udgaver af Børsnyt

29.05.2020

Dagen i dag byder på en række internationale makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, om end ingen dem for alvor springer i øjnene som de helt store market movere, eftersom de i vid udvid strækning er for april. Således ventes det, at udviklingen i det tyske og franske detailsalg samt det amerikanske privatforbrug vil vise markante fald. For indeværende er fokus dog rettet mod effekterne af genåbningerne af økonomierne.

28.05.2020

Dagen i dag byder i første omgang på EU-Kommissionens økonomiske barometer, ESI, vedrørende maj, der offentliggøres klokken 11:00.

27.05.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. I stedet vil opmærksomheden formentlig være rettet mod taler fra ledende centralbanksmedlemmer, mens den amerikanske centralbank, Fed, offentliggør deres ”Beige Book”-
rapport, der udgør det fælles økonomiske grundlag for rentemødet den 10. juni. ECB byder for sit vedkommende på flere begivenheder, herunder skal vicechef De Guindos tale i det spanske handelsministerium, mens ECB-chef Lagarde deltager i en digital seance under titlen ”#AskECB”.

26.05.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag først og fremmest være rettet mod USA, hvorfra vi modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden fra Conference Board, der offentliggøres klokken 16:00.

25.05.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag først og fremmest være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i det tyske IFO-indeks, der offentliggøres klokken 10:00.

20.05.2020

De seneste forbrugertillidsopgørelser fra USA, der måler erhvervslivets stemning, har vist tegn på forbedring i maj, om end opgørelserne fortsat er svage. Udviklingen i opgørelserne understøtter dog forventningerne om, at de kommende opgørelser bør begynde at se bedre ud, hvilket er i overensstemmelse med markedernes forventninger om en bedring af den globale økonomi i 2. halvår af 2020. Således er der ekstra stor opmærksomhed rettet mod forbrugertillidsopgørelsen fra Eurozonen for maj, der offentliggøres dagen i dag klokken 16:00.

19.05.2020

For dagen i dag rettes fokus mod Tyskland, hvorfra vi modtager ledende tyske økonomers vurdering af den nuværende økonomiske situation i Tyskland samt deres forventninger til de kommende 6 måneder i form af den månedlige opgørelse over udviklingen i ZEW-indekset for maj, der offentliggøres klokken 11:00. 

18.05.2020

Vanen tro vil investorerne dagen i dag fortsat rette deres sigtekorn mod coronavirus-udviklingen samt udviklingen i diverse myndighedstiltag og genåbningsstrategier verden over. Således er der ingen nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for kan rykke på stemningen på de finansielle markeder. 

15.05.2020

Dagen i dag byder på et sandt festfyrværkeri af nøgletalsopgørelser fra USA. Klokken 14:30 offentliggøres den månedlige opgørelse over udviklingen i detailsalget for april, der vil give os en bedre fornemmelse i forhold til det faktiske tilbageslag den amerikanske økonomi vil opleve som følge af coronakrisen. Der ventes et rekordstort fald i april på mere end 10% relativt til marts trukket ned af et fald i bil- og kernesalget. Såfremt detailsalget ender som ventet og fastholder det lavere niveau indtil juni, peger det på et fald i privatforbruget på 8-9% i 2. kvartal. Dette vil formentlig få investorerne til at spærre øjnene op og erkende, at corona-krisen formentlig vil have længerevarende konsekvenser for økonomien. Dette bør resultere i stigende volatilitet på aktiemarkederne.

14.05.2020

Der er udsigt til en stille dag på nøgletalsfronten dagen i dag. Af interessante nøgletal vil investorerne rette fokus mod den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige i USA. Således venter konsensus en yderligere opbremsning i antallet af nytilmeldte ledige, om end med en forventning om en stigning på omkring 2,5 mio.

13.05.2020

Det er småt med de helt tunge makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra USA og Eurozonen dagen i dag, hvor Eurozonen byder ind med den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen for marts, der offentliggøres klokken 11.00.

12.05.2020

Det er småt med makroøkonomiske nøgletalsopgørelser dagen i dag fra begge sider af Atlanten. 

11.05.2020

Det er småt med makroøkonomiske nøgletalsopgørelser dagen i dag fra begge sider af Atlanten. Afgørende for den positive stemning på de finansielle markeder, der hersker her til morgen, er således blandt andet udtalelser fra den japanske minister med ansvar for pandemier, der bekræfter, at regeringen i Japan overvejer en snarlig lempelse af den igangværende undtagelsestilstand, mens New York i nat havde det laveste antal nye coronarelaterede dødsfald i seks uger. Den positive stemning kan ligeledes tilskrives håb om reducerede spændinger mellem USA og Kina efter en ’konstruktiv’ telefonsamtale om samhandlen mellem de to parter i fredags. 

07.05.2020

Det er overordnet set nogle af de lidt lettere makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der er kalendersat dagen i dag. Markeder vil formentlig tillægge den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige i USA mest værdi. Opgørelsen offentliggøres klokken 14:30.

06.05.2020

Det er småting der er på plakaten dagen i dag blandt de makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder. Således modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i det europæiske
detailsalg for marts, der offentliggøres klokken 14:30. Da detailsalget står for en væsentlig del af den samlede europæiske BNP, så anses detailsalget for at være en særdeles god indikator for, hvor
stærk udviklingen i den europæiske økonomi er.

05.05.2020

Dagen i dag byder på det amerikanske ISM-indeks for servicesektoren, der er en månedlig opgørelse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af selskaber fra servicesektoren. ISM-indekset vurderes
til at være den bedste ledende indikator til at forudsige den økonomiske vækst på kort sigt. En indeksværdi over 50 indikerer fremgang i økonomien, mens en indeksværdi under 50 indikerer tilbagegang i økonomien. April-opgørelsen for ISM-indekset for servicesektoren offentliggøres klokken 16:00.

04.05.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i Sentix-barometeret fra Eurozonen for maj, der offentliggøres klokken 10:30.

01.05.2020

Dagen i dag vil formentlig være præget af, at størstedelen af de europæiske aktiemarkeder holder lukket som følge af 1. maj. Det er ligeledes småt med kalendersatte makroøkonomiske  nøgletalsopgørelser og begivenheder, om end et af tungere af slagsen er programmet i dag. Således vil den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren fra USA for
april tiltrække sig en del opmærksomhed. Indekset offentliggøres klokken 16:00.

30.04.2020

Her til morgen hersker der en positiv stemning på de finansielle markeder efter flere større amerikanske selskaber i nat rapporterede stærke regnskaber for 1. kvartal 2020, heriblandt Facebook, Tesla, Microsoft, Ebay og Qualcomm. Oveni i de stærke regnskaber har vi modtaget opmuntrende resultater fra virusbehandlingsforsøg med lægemidlet Remdesivir. Med udgangspunkt i resultaterne fra forsøgsstudiet har en række amerikanske forskere konkluderet, at coronasmittede patienter, der behandles med Remdivisir, i gennemsnit afkorter deres hospitalsophold med fire dage.
Derudover har forskerne konkluderet, at dødeligheden blandt coronasmittede patienter, der behandles med lægemidlet, falder fra 11% til 8%

29.04.2020

Den positive undertone på de finansielle markeder i denne uge skyldes primært en forventning om, at de ledende centralbanker vil gøre noget mere for at understøtte den globale økonomi. Således er dagens rentemøde i den amerikanske centralbank, Fed, ekstra interessant. Fed offentliggøre en rentemeddelelse klokken 20:00 efterfulgt af en pressekonference klokken 20:30.

28.04.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i den amerikanske forbrugertillid fra Conference Board for april, der offentliggøres klokken 16:00.

27.04.2020

Det er en relativt stille start på denne uge fra nøgletalsfronten. Således byder dagen i dag umiddelbart ikke på nogen kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. 

24.04.2020

Fokus er dagen i dag rettet mod Tyskland hvorfra vi modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i IFO-indekset for april, der offentliggøres klokken 10:00.

23.04.2020

Det er nogle af de lidt tungere nøgletalsopgørelser, der er på programmet dagen i dag. I første omgang modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i det samlede PMI-indeks for Eurozonen for april, der offentliggøres klokken 10:00.

22.04.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i den europæiske forbrugertillid for april, der offentliggøres klokken 16:00.

21.04.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i det tyske ZEW-indeks for april, der offentliggøres klokken 11:00.

20.04.2020

Dagen i dag er en relativt stille dag på nøgletalsfronten, hvor der umiddelbart ikke er nogen kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan få en indflydelse på investorernes risikoappetit. Vi kan således se frem til en uge, der fortsat vil stå coronaens tegn. Meldingerne om gradvise åbninger ser for indeværende ud til
at fungere som en positiv modvægt over for de frygtelige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der fortsætter med at tikke ind. Derudover vil der være fokus på en intensivering af den amerikanske regnskabssæson, mens den europæiske regnskabssæson så småt indledes.

17.04.2020

Dagen i dag er en forholdsvis stille dag på nøgletalsfronten, hvor det er småt med kalendersatte begivenheder. Fokus hen over weekenden vil hovedsageligt være rettet mod  meldinger om gradvise åbninger af økonomierne rundt omkring i verden i kølvandet på blandt andet Donald Trumps udmeldinger i nat (se nedenfor). Meldingerne om gradvise
åbninger ser for indeværende ud til at fungere som en positiv modvægt over for de frygtelige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der fortsætter med at tikke ind.

16.14.2020

Dagen i dag byder i første omgang på den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen for Eurozonen for marts, der offentliggøres klokken 11:00.

15.04.2020

Dagen i dag byder først og fremmest på interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra USA. Her modtager vi blandt andet den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske detailsalg for marts måned. Her ventes et rekord stort fald i marts-opgørelsen på omkring 8% relativt til måneden forinden som følge af nedlukningen af økonomien i kølvandet på coronavirussen. Derudover får vi tal for industriproduktionen for marts, hvor konsensus venter et fald på hele 4% relativt til forrige måned. I givet fald vil dette være det største fald siden september 2008.

14.04.2020

Stemningen på de asiatiske aktiemarkeder er for dagen i dag overvejende positiv, mens de amerikanske og europæiske aktiefutures (forventninger til hvor meget aktiemarkederne skal stige) ligeledes peger på en positiv start på ugen. 

08.04.2020

Dagen i dag byder ikke på nogen nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der kan flytte investorernes fokus væk fra udviklingen i udbredelsen af coronavirussen. Således vil investorernes primære fokus fortsat være rettet mod udviklingen i udbredelsen af coronavirussen i USA.

07.04.2020

Dagen i dag byder ikke på nogen nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der kan flytte investorernes fokus væk fra udviklingen i udbredelsen af coronavirussen. Således vil  investorernes primære fokus fortsat være rettet mod udviklingen i udbredelsen af coronavirussen i USA.

06.04.2020

Stemningen på de asiatiske aktiemarkeder er for dagen i dag overvejende positiv, mens de amerikanske og europæiske aktiefutures ligeledes peger på en positiv start på ugen.

03.04.2020

Dagen i dag byder på en række af de tungere nøgletal fra USA, der kan være med til at forstærke den negative stemning på de finansielle markeder. Således modtager vi den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for marts, der offentliggøres klokken 14:30.

02.04.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod den amerikanske opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige, der offentliggøres klokken 14:30. 

01.04.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod USA. Således modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren for marts, der offentliggøres klokken 16:00.

31.03.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod USA. Således modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden fra Conference Board for
marts, der offentliggøres klokken 16:00.

30.03.2020

Banksektoren vil være i fokus i dagens handel i takt med at Den Europæiske Centralbank (ECB) beordrede fredag aften bankerne i eurozonen til at droppe
udbyttebetalingerne og planlagte aktietilbagekøb i 2020. Beslutningen er en del af ECBs arbejde for at sikre fungerende og likvide kreditmarkeder i Europa.
Tiltaget skal samtidig gøre bankerne bedre i stand til at modstå tab på udlån og istand til at understøtte husholdningerne samt små og store virksomheder med kredit under viruskrisen.

27.03.2020

På nøgletalsfronten byder dagen i dag ikke på nogen nævneværdige nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan få en indflydelse på stemningen på de finansielle markeder. Investorernes opmærksomhed vil således være rettet mod meldinger om spredningen af virussen, særligt i USA. Således indtog USA i går den triste førsteplads med flest
smittede i verden. Derudover er sigtekornet rettet mod dagens afstemning i Repræsentanternes Hus om den historiske finanspolitiske hjælpepakke på mere end 2.000 mia. dollar.

26.03.2020

Dagen i dag byder på opgørelsen over udviklingen i antallet af nytilmeldte ledige i USA for uge 12, der offentliggøres klokken 13:30.

25.03.2020

Dagen i dag byder ikke på nogen nævneværdige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan drive stemningen på de finansielle markeder. Vanen tro vil investorerne opmærksomhed fortsat være rettet mod coronavirus-udviklingen samt udviklingen i diverse myndighedstiltag verden over.

Tilbage til Aktienyt