1. Nyt om børsmarkedet

Børsnyt

Læs de seneste udgaver af Børsnyt

07.08.2020

Al opmærksomhed på nøgletalsfronten er dagen i dag rettet mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juli, der offentliggøres klokken 14:30. 

06.08.2020

Det er småt med kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder dagen i dag. Investorernes opmærksomhed vil dog være rettet mod den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige på overførselsindkomst i USA i uge 31, der offentliggøres klokken 14:30.

05.08.2020

Dagen i dag byder på ADP’s beskæftigelsesrapport fra USA, der offentliggøres klokken 14:15. Beskæftigelsesrapporten bruges blandt andet som en indikator for udviklingen for den officielle amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der offentliggøres på fredag. Derudover byder dagen på det amerikanske ISMindeks for servicesektoren, der offentliggøres klokken 16:00.

04.08.2020

Dagen i dag er en forholdsvis stille dag på nøgletalsfronten, hvorfor stemningen på de finansielle markeder i højere grad vil blive dikteret af andre faktorer, heriblandt den eskalerende konflikt mellem USA og Kina samt de stigende bekymringer om en yderligere genopblussen af coronavirussen.

03.08.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod det amerikanske ISMindeks for fremstillingssektoren for juli, der offentliggøres klokken 16:00.

30.06.2020

Dagen i dag byder ikke på nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan få en indvirkning på stemningen på de finansielle markeder. 

29.06.2020

Dagen i dag byder ikke på nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan påvirke stemningen på de finansielle markeder. Her til morgen hersker der dog en noget forsigtig og pessimistisk stemning på de asiatiske aktiemarkeder. Således har den eskalerende stigning i antallet af nye smittede med  oronavirus, særligt i USA, lagt en dæmper på det positive momentum, der ellers har drevet de globale aktiemarkeder siden det ramte bunden medio marts. Stigningen i antallet af dagligt nye smittede har ført til en aftagende risikoappetit blandt investorerne. Samtidig har det fået investorerne til at tvivle på omfanget af det ventede opsving i den globale økonomi i 2. halvår af 2020. Vi venter, at markederne vil forblive volatile i et stykke tid endnu. På den baggrund anbefaler vi, at man tager gevinst hjem i tider med stigende aktiemarkeder for så igen at købe op i perioder med tilbagefald.

26.06.2020

Dagen i dag byder ikke på de helt store makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan få en indvirkning på aktiemarkederne. Således er der lagt op til en relativt rolig afslutning på handelsugen. 

25.06.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag blandt andet være på den ugentlige opgørelse over nytilmeldte ledige på overførselsindkomst i USA, der offentliggøres klokken 14:30.

24.06.2020

Nøgletalskalenderen er forholdsvis tynd i dag, hvorfor Investorerne vil skele mod den seneste prognose for verdensøkonomien fra Den Internationale Valutafond, IMF, der offentliggøres omkring klokken 15. Derudover er der en lang række taler på programmet fra amerikanske centralbanksmedlemmer, heriblandt Charles L. Evans, chef for Federal Reserve i Chicago, og James Bullard, chef for Federal Reserve i St Louis. Taler er dog først efter dansk børslukketid.

23.06.2020

For dagen i dag vil investorernes opmærksomhed være rettet mod den foreløbige PMI-opgørelse fra Eurozonen for juni, der offentliggøres klokken 10:00 samt PMI-opgørelsen fra USA for juni, der offentliggøres klokken 15:45.

22.06.2020

Dagen i dag byder på den europæiske forbrugertillidsopgørelse fra ECFIN for juni, der offentliggøres klokken 16:00.

19.06.2020

Dagen i dag er en relativt stille dag på nøgletalsfronten, uden nyt fra hverken Eurozonen eller USA. Investorerne vil dog skele til talerne fra diverse Fedmedlemmer, heriblandt Fed-chef Powell. Umiddelbart venter vi ikke de store overraskelser i forhold til den seneste tids signaler fra Fed, men vi vil dog holde lidt øje med kommentarer omkring en mulig ændring af bankens ’forward
guidance’ eventuelt i form af rentekurvekontrol, som sætter loft over, hvor meget de mellemsigtede renter kan stige.

18.06.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på de helt store nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelse, om end investorerne vil skele mod dagens rentemøde i den engelske centralbank.

17.06.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på de helt store nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelse eller begivenheder, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. 

16.06.2020

Dagen i dag bliver et sandt nøgletalsfestfyrværkeri med hele 4 nøgletalsopgørelser på programmet. Klokken 11 offentliggøres den månedlige opgørelse over udviklingen i ZEW-indekset for juni.

15.06.2020

Det ser endelig ud til, at der er en smule lys for enden af tunnelen for høreapparatsmarkedet. Høreapparatmarkedet har ellers været under et voldsomt pres i kølvandet på udbredelsen af corona-virussen. De mere positive udsigter er GN Store Nords Hearing-division så småt ved at kunne føle. Retorikken hos ledelsen i GN Store Nord er da også blevet væsentlig mere selvsikker og optimistisk med hensyn til forventningerne til den samlede markedsvækst, end den var i slutningen af april. 

12.06.2020

For dagen i dag vil der fortsat være stor fokus på en mulig ny corona-bølge i USA, der har medvirket til at reducere risikoappetitten ret markant. I mellemtiden modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden i USA for juni fra University of Michigan, der offentliggøres klokken 16:00.

11.06.2020

Det er småt med nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan agere som positiv modvægt til gårsdagens rentemøde i den amerikanske centralbank. 

10.06.2020

For dagen i dag vil investorernes primære fokus være rettet mod rentemødet i den amerikanske centralbank (Fed). Der offentliggøres en rentemeddelelse klokken 20:00 efterfulgt af et pressemøde klokken 20:30.

09.06.2020

Dagen i dag er igen en dag uden interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder på programmet, der for alvor kan få en indvirkning på investorernes risikoappetit samt udviklingen på de finansielle markeder.

08.06.2020

Det er småt med vigtige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra Eurozonen denne uge. Dog vil fokus dagen i dag være rettet mod det investorbaserede Sentix konjunkturbarometer for juni, der offentliggøres klokken 10:30. 

03.06.2020

Foruden udsigten til en yderligere eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina, byder dagen i dag på nøgletalsfronten på den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske ISM-indeks for servicesektoren, der offentliggøres klokken 16:00.

02.06.2020

Foruden udsigten til en yderligere eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina, byder dagen i dag på nøgletalsfronten på den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske ISM-indeks for fremstillingssektoren, der offentliggøres klokken 16:00.

29.05.2020

Dagen i dag byder på en række internationale makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, om end ingen dem for alvor springer i øjnene som de helt store market movere, eftersom de i vid udvid strækning er for april. Således ventes det, at udviklingen i det tyske og franske detailsalg samt det amerikanske privatforbrug vil vise markante fald. For indeværende er fokus dog rettet mod effekterne af genåbningerne af økonomierne.

28.05.2020

Dagen i dag byder i første omgang på EU-Kommissionens økonomiske barometer, ESI, vedrørende maj, der offentliggøres klokken 11:00.

27.05.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. I stedet vil opmærksomheden formentlig være rettet mod taler fra ledende centralbanksmedlemmer, mens den amerikanske centralbank, Fed, offentliggør deres ”Beige Book”-
rapport, der udgør det fælles økonomiske grundlag for rentemødet den 10. juni. ECB byder for sit vedkommende på flere begivenheder, herunder skal vicechef De Guindos tale i det spanske handelsministerium, mens ECB-chef Lagarde deltager i en digital seance under titlen ”#AskECB”.

26.05.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag først og fremmest være rettet mod USA, hvorfra vi modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden fra Conference Board, der offentliggøres klokken 16:00.

25.05.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag først og fremmest være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i det tyske IFO-indeks, der offentliggøres klokken 10:00.

20.05.2020

De seneste forbrugertillidsopgørelser fra USA, der måler erhvervslivets stemning, har vist tegn på forbedring i maj, om end opgørelserne fortsat er svage. Udviklingen i opgørelserne understøtter dog forventningerne om, at de kommende opgørelser bør begynde at se bedre ud, hvilket er i overensstemmelse med markedernes forventninger om en bedring af den globale økonomi i 2. halvår af 2020. Således er der ekstra stor opmærksomhed rettet mod forbrugertillidsopgørelsen fra Eurozonen for maj, der offentliggøres dagen i dag klokken 16:00.

19.05.2020

For dagen i dag rettes fokus mod Tyskland, hvorfra vi modtager ledende tyske økonomers vurdering af den nuværende økonomiske situation i Tyskland samt deres forventninger til de kommende 6 måneder i form af den månedlige opgørelse over udviklingen i ZEW-indekset for maj, der offentliggøres klokken 11:00. 

18.05.2020

Vanen tro vil investorerne dagen i dag fortsat rette deres sigtekorn mod coronavirus-udviklingen samt udviklingen i diverse myndighedstiltag og genåbningsstrategier verden over. Således er der ingen nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for kan rykke på stemningen på de finansielle markeder. 

15.05.2020

Dagen i dag byder på et sandt festfyrværkeri af nøgletalsopgørelser fra USA. Klokken 14:30 offentliggøres den månedlige opgørelse over udviklingen i detailsalget for april, der vil give os en bedre fornemmelse i forhold til det faktiske tilbageslag den amerikanske økonomi vil opleve som følge af coronakrisen. Der ventes et rekordstort fald i april på mere end 10% relativt til marts trukket ned af et fald i bil- og kernesalget. Såfremt detailsalget ender som ventet og fastholder det lavere niveau indtil juni, peger det på et fald i privatforbruget på 8-9% i 2. kvartal. Dette vil formentlig få investorerne til at spærre øjnene op og erkende, at corona-krisen formentlig vil have længerevarende konsekvenser for økonomien. Dette bør resultere i stigende volatilitet på aktiemarkederne.

14.05.2020

Der er udsigt til en stille dag på nøgletalsfronten dagen i dag. Af interessante nøgletal vil investorerne rette fokus mod den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige i USA. Således venter konsensus en yderligere opbremsning i antallet af nytilmeldte ledige, om end med en forventning om en stigning på omkring 2,5 mio.

13.05.2020

Det er småt med de helt tunge makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra USA og Eurozonen dagen i dag, hvor Eurozonen byder ind med den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen for marts, der offentliggøres klokken 11.00.

12.05.2020

Det er småt med makroøkonomiske nøgletalsopgørelser dagen i dag fra begge sider af Atlanten. 

11.05.2020

Det er småt med makroøkonomiske nøgletalsopgørelser dagen i dag fra begge sider af Atlanten. Afgørende for den positive stemning på de finansielle markeder, der hersker her til morgen, er således blandt andet udtalelser fra den japanske minister med ansvar for pandemier, der bekræfter, at regeringen i Japan overvejer en snarlig lempelse af den igangværende undtagelsestilstand, mens New York i nat havde det laveste antal nye coronarelaterede dødsfald i seks uger. Den positive stemning kan ligeledes tilskrives håb om reducerede spændinger mellem USA og Kina efter en ’konstruktiv’ telefonsamtale om samhandlen mellem de to parter i fredags. 

07.05.2020

Det er overordnet set nogle af de lidt lettere makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der er kalendersat dagen i dag. Markeder vil formentlig tillægge den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige i USA mest værdi. Opgørelsen offentliggøres klokken 14:30.

06.05.2020

Det er småting der er på plakaten dagen i dag blandt de makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder. Således modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i det europæiske
detailsalg for marts, der offentliggøres klokken 14:30. Da detailsalget står for en væsentlig del af den samlede europæiske BNP, så anses detailsalget for at være en særdeles god indikator for, hvor
stærk udviklingen i den europæiske økonomi er.

05.05.2020

Dagen i dag byder på det amerikanske ISM-indeks for servicesektoren, der er en månedlig opgørelse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af selskaber fra servicesektoren. ISM-indekset vurderes
til at være den bedste ledende indikator til at forudsige den økonomiske vækst på kort sigt. En indeksværdi over 50 indikerer fremgang i økonomien, mens en indeksværdi under 50 indikerer tilbagegang i økonomien. April-opgørelsen for ISM-indekset for servicesektoren offentliggøres klokken 16:00.

04.05.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i Sentix-barometeret fra Eurozonen for maj, der offentliggøres klokken 10:30.

01.05.2020

Dagen i dag vil formentlig være præget af, at størstedelen af de europæiske aktiemarkeder holder lukket som følge af 1. maj. Det er ligeledes småt med kalendersatte makroøkonomiske  nøgletalsopgørelser og begivenheder, om end et af tungere af slagsen er programmet i dag. Således vil den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren fra USA for
april tiltrække sig en del opmærksomhed. Indekset offentliggøres klokken 16:00.
Tilbage til Aktienyt