1. Nyt om børsmarkedet

Børsnyt

Læs de seneste udgaver af Børsnyt

26.10.2020

Der er ingen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder på programmet dagen i dag. Her til morgen hersker der en mere tøvende stemning blandt investorerne på de asiatiske aktiemarkeder, hvor tålmodigheden og risikoappetitten er udfordret af de langsommelige forhandlinger om en ny amerikansk hjælpepakke og de kraftigt stigende corona-smittetal på globalt plan.
For resten af ugen vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være særligt rettet mod Europa. Herfra modtager vi på torsdag den månedlige opgørelse over udviklingen i ESI-barometeret, mens fredagen byder på både arbejdsløshedsopgørelsen for september og tal for BNPvæksten for 3. kvartal 2020. Ugens helt store højdepunkt er dog torsdagens rentemøde i den europæiske centralbank. 
Fra USA modtager vi på tirsdag den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden fra Conference Board, mens torsdagen byder på tal for BNPvæksten i 3. kvartal 2020.

23.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i PMI-indekset for både fremstillings- og servicesektoren for oktober fra Eurozonen, der offentliggøres klokken 10:00. Den tilsvarende PMI-opgørelse fra USA offentliggøres klokken 15:45. 

Med en handelsomsætning, der ligger under gennemsnittet, ses der små stigninger på de asiatiske aktiemarkeder her til morgen. Positiviteten tager afsæt i torsdagens stigninger på de amerikanske aktiemarkeder i kølvandet på den sidste præsidentielle valgdebat inden valget den 3. november. Investorerne afventer dog fortsat nyt om hjælpepakkeforhandlingerne i den amerikanske Kongres, om end markederne så småt er ved at affinde sig med, at hjælpepakken først bliver en realitet efter præsidentvalget.

22.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod den europæiske forbrugertillidsopgørelse, der offentliggøres klokken 16:00.

Der er kursfald over hele linjen på de asiatiske aktiemarkeder her til morgen, hvor dødvande i forhandlingerne mellem Republikanerne og Demokraterne om en ny
hjælpepakke og de fortsat stigende daglige nye corona-smittetilfælde trækker risikoappetitten nedad. 

21.10.2020

For dagen i dag er der umiddelbart ikke udsigt til offentliggørelsen af væsentlige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på stemningen på de finansielle markeder.

De asiatiske aktiemarkeder ligger her til morgen i et positivt terræn i håbet om, at en endelig aftale mellem Republikanerne og Demokraterne om en ny hjælpepakke falder på plads senere denne uge. Således har Republikanerne forhøjet deres bud på en hjælpepakke til nu 1.880 mia. kr., mens Demokraternes Nancy Pelosi efterfølgende har udtalt sig i optimistiske vendinger. Oprindeligt ønskede Republikanerne en hjælpepakke på 1.000 mia. dollar, mens Demokraternes oprindelige bud på 3.400 mia. dollar siden hen er skåret ned til 2.200 mia. dollar. Forhandlingerne om en hjælpepakke fortsætter i dag.

20.10.2020

For dagen i dag er der umiddelbart ikke udsigt til offentliggørelsen af væsentlige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på stemningen på de finansielle markeder.

Her til morgen vender de asiatiske aktiemarkeder mundvigene nedad efter nedturen på de amerikanske markeder i gårsdagens handel tiltog sidst på aftenen. Investorernes fokus er fortsat rettet mod muligheden for vedtagelsen af en ny hjælpepakke i USA inden  præsidentvalget den 3. november. Demokraten Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, har angiveligt sat dagen i dag som sidste frist i forhold til fremgang i forhandlingerne. Nancy Pelosi og finansminister Steven Mnuchin fortsatte i går forhandlingerne over en telefonsamtale. Da Steven Mnuchin for indeværende befinder sig i Mellemøsten bliver det formentlig en gang i næste uge, at der for alvor kommer gennembrud i de finanspolitiske forhandlinger.

19.10.2020

For dagen i dag er kalenderen tom for væsentlige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne være med til at drive udviklingen på aktiemarkederne.

For resten af ugen vil investorernes fokus være rettet mod regnskabssæsonen for 3. kvartal 2020, der er blevet indledt af nogle blandede regnskaber fra de amerikanske storbanker. Med under tre uger til det amerikanske præsidentvalg vil aktiemarkederne ligeledes være drevet af nyheder herom. Derudover modtager vi på torsdag forbrugertillidsopgørelsen fra Eurozonen, mens fredagen byder PMI-opgørelsen for fremstillings- og servicesektoren fra Europa og USA.

08.10.2020

Dagen i dag byder på et referat fra den europæiske centralbanks septemberrentemøde, der offentliggøres klokken 13:30. Referatet giver et indblik i, hvad der har været diskuteret på rentemødet og hvilke synspunkter, der er blevet fremført. Referatet giver derfor en god indikation på i hvilken retning ECBs pengepolitik bevæger sig.

07.10.2020

Dagen i dag byder på et referat fra den amerikanske centralbanks septemberrentemøde, der offentliggøres klokken 20:00. Referatet giver et indblik i, hvad der har været diskuteret på rentemødet og hvilke synspunkter, der er blevet fremført. Referatet giver derfor en god indikation på i hvilken retning den amerikanske pengepolitik bevæger sig.

06.10.2020

For dagen i dag er det relativt begrænset med interessante kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kan påvirke stemningen på de finansielle markeder. Her til morgen ser vi pæne stigninger på de asiatiske aktiemarkeder efter den amerikanske præsident Donald Trump er blevet udskrevet fra et hospital efter behandling for corona. Stemningen er dog ligeledes drevet af en stigende forventning om, at Republikanerne og Demokraterne kan blive enige om en ny hjælpepakke inden for den nærmeste fremtid. 

05.10.2020

For dagen i dag er der udsigt til en lang række af makroøkonomiske nøgletalsopgørelser. Først på dagen modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i
Sentix-barometeret fra Eurozonen, der offentliggøres 10:30.

02.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod USA, hvorfra vi modtager arbejdsmarkedsrapporten for september, der offentliggøres klokken 14:30.

Det ventes, at arbejdsmarkedsrapporten for september vil være med til at bekræfte, at tempoet i beskæftigelsesfremgangen er ved at sætte sig en tand. Således venter vi en beskæftigelsesfremgang på 900.000 personer efter stigningen på 1.371 mio. personer i august. Derudover venter konsensus, at arbejdsløshedsraten vil falde til 8,2% i september fra 8,4% i august. I givet fald vil det antyde at arbejdsløshedsraten er ved at falde til ro på et stadig temmelig højt niveau. Til sammenligning lå arbejdsløshedsraten på 3% i februar. Aktiemarkederne ventes således at komme under pres, idet arbejdsmarkedsrapporten vil bekræfte, at opsvinget i økonomien så
småt er ved at klinge af. Det bliver afgørende for den videre fremgang på aktiemarkederne, at Demokraterne og Republikanerne kan blive enige om en ny finanspolitisk stimulanspakke.

01.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod USA, hvorfra vi modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren for september, der offentliggøres klokken 16:00.

30.09.2020

Dagen i dag er en forholdsvis stille dag på nøgletalsfronten. Således er der ingen væsentlige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der bør få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder i dagens handel.
Her til morgen er stemningen på de asiatiske aktiemarkeder blandet. PMI-opgørelsen fra Kina vejer tungt til den positive side. Således bekræfter opgørelsen, at aktiviteten i den kinesiske fremstillingssektor fortsat er tiltagende. Investorerne forsøger dog at fordøje gårsdagens præsidentielle valgdebat mellem Donald Trump og Joe Biden. Valgdebatten endte uden en klar vinder, hvorfor markedernes reaktion var relativt begrænset i minutterne efter debatten.

29.09.2020

Dagen i dag byder ESI-baromereter for september, der offentliggøres klokken 11:00. ESI-barometeret er et indeks, der udarbejdes af Europa-Kommissionen.
Barometeret måler både erhvervslivets og forbrugernes tillid til den økonomiske fremtid i EU.
ESI-barometeret er kommet fint igen de seneste måneder. Barometeret ligger dog fortsat på det laveste niveau siden 2013. I september-opgørelsen venter vi en ny stigning i ESI-barometeret, om end stigningen formentlig vil være noget mindre end de forrige måneder. Vi vurderer, at stigningen i ESI-barometeret i september-opgørelsen især vil være understøttet af en bedring i industritilliden. Samlet set bør udviklingen i barometeret dog ikke få nogen indvirkning på aktiemarkederne.

28.09.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der vil få indvirkningen på stemningen på de finansielle markeder.
For resten af ugen vil der være særligt fokus på USA. Således modtager vi blandt andet forbrugertillidsopgørelsen fra Conference Board om tirsdagen, mens onsdagen byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i ISMindekset for fremstillingssektoren. Derudover byder fredagen på arbejdsmarkedsrapporten for september.
Fra Eurozonen modtager vi blandt andet den månedlige opgørelse over udviklingen i ESI-barometeret om tirsdagen. 

25.09.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus blandt andet være rettet mod den månedlige nøgletalsopgørelse over udviklingen i ordreindgangen på varige goder fra
USA for august, der offentliggøres klokken 14:30. 
Ordreindgangen på varige goder er ofte en god indikator for udviklingen i de faste investeringer blandt de amerikanske selskaber. I juli fortsatte ordreindgangen uventet kraftigt i vejret drevet af blandt andet en stor stigning i bil-ordrerne. I august-opgørelsen venter vi, at ordreindgangen vil vise en mere beskeden stigning, der blandt andet er blevet indikeret af diverse regionale ordre-indeks. En bedring i ordreindgangen på varige goder kan være med til at holde dampen oppe på aktiemarkederne, eftersom dette vil pege på en fortsat bedring af de amerikanske selskabers investeringsevne.

24.09.2020

Der er et hul i kalenderen for dagen i dag hvad angår interessante markedsdrivende makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder. Der er dog udsigt
til en svag start på handelsdagen i Europa. Således blinker de asiatiske aktiemarkeder rødt her til morgen. De asiatiske aktiemarkeder følger således årsdagens nedtur på de amerikanske aktiemarkeder. Pessimismen skyldes advarsler fra flere medlemmer af den amerikanske centralbank, der har sået tvivl om bæredygtigheden og styrken af det nuværende økonomiske opsving i kølvandet på corona-krisen. Således har Fedvicetopchef Richard Clarida blandt andet
udtalt, at den amerikanske økonomi vil forblive i et dybt hul af arbejdsløshed og svag efterspørgsel i en længere periode. Udtalelserne har skabt en spirende frygt
for, at markederne potentielt har overpriset styrken af det økonomiske opsving.

23.09.2020

<div style="">Dagen i dag byder på nogle af de helt store makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra begge sider af Atlanten. Således modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i det europæiske PMI-indeks for september, der offentliggøres klokken 10:00.

22.09.2020

Dagen i dag byder på en række interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser. Vi modtager blandt andet den europæiske forbrugertillidsopgørelse for
september, der offentliggøres klokken 16:00.
I august-opgørelsen viste den europæiske forbrugertillid en opbremsning af de 3 forudgående måneders positive udvikling. Således nåede forbrugertilliden inden august-opgørelsen at indhente knap halvdelen af det tabte fra foråret som følge af corona-krisen. I september-opgørelsen venter vi en fortsat sidelæns udvikling i forbrugertilliden. Det er nok især en stigning i daglige nye smittetilfælde og en fortsat stigende arbejdsløshed kombineret med en sidelæns udvikling på aktiemarkederne, der har fået bedringen til at bremse op.

21.09.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der vil få indvirkningen på stemningen på
de finansielle markeder.
For resten af ugen vil investorernes fokus med hensyn til makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra Eurozonen være rettet mod tirsdagens forbrugertillidsopgørelse for september. Derudover modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i PMI-indekset om onsdagen.

18.09.2020

For dagen i dag vil investorerne blandt andet have deres fokus rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i den amerikanske forbrugertillid målt af
University of Michigan, der offentliggøres klokken 16:00.

17.09.2020

Her til morgen er de asiatiske aktiemarkeder badet i rødt i kølvandet på rentemøderne i den amerikanske og den japanske centralbank. Den amerikanske centralbank kunne således ikke indfri markedets forventninger om yderligere stimulanstiltag, om end banken vil holde renterne nede indtil inflations- og beskæftigelsesmålene er nået. Derudover er banken nu markant mere optimistiske omkring den økonomiske udvikling i år. Centralbanken venter således nu en væksttilbagegang på 3,7% i 2020, mens man tilbage i juni ventede, at den amerikanske økonomi ville trække sig sammen med 6,5%. Den japanske centralbank kom stort set med identiske meldinger, som den amerikanske centralbank. Således er der nu mere bekymrende miner forud for dagens rentemøde i den britiske centralbank klokken 13:00.

16.09.2020

Her til morgen hersker der en afventende stemning på de asiatiske aktiemarkeder, mens der er udsigt til relativt små indeksbevægelser på de europæiske aktiemarkeder. Det skyldes rentemødet i den amerikanske centralbank senere i aften. Centralbanken offentliggøre deres rentemeddelelse klokken 20:00 efterfulgt af en pressekonference klokken 20:30.

15.09.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod industriproduktionsopgørelsen for august fra USA, der offentliggøres klokken 15:15.

Den amerikanske industriproduktion har i de seneste tre måneder indhentet knap halvdelen af det tabte efter corona-krisen for alvor ramte. På trods af, at der i august-opgørelsen venter endnu en stigning, vurderer vi, at opgørelsen vil være med til at bekræfte, at industriopsvinget ser ud til at miste tempo. En opbremsning af væksten i industriproduktionen er blandt andet blevet indikeret af antallet af arbejdstimer i fremstillingssektoren i august. Opbremsning skyldes formentlig en afdæmpet udenlandsk efterspørgsel. Dette kan sætte de finansielle markeder under pres, eftersom dette vil indikerer, at genopretning kan tage længere tid end markedet venter.

14.09.2020

På ugens første handelsdag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod industriproduktionsopgørelsen for juli fra Eurozonen, der offentliggøres klokken 11:00.
De nationale industriproduktionsopgørelser har peget på, at bedringen i produktionen er bremset op i juli. Således venter vi en stigning på omkring 5% i juli relativt til juni fra 9,1% i juni relativt til maj. I givet fald er produktionen i juli 8% lavere end i februar, mens industriproduktionen således vil have indhentet omkring 75% af det tabte fra foråret. Dette kan sætte de finansielle markeder under pres, eftersom dette underbygger tendensen til, at økonomien nu står over for en svære fase i forhold til at lukke resten af hullet fra den tabte aktivitet i foråret. Genopretningen af økonomien kan således tage længere tid
end investorerne forventer.

11.09.2020

For dagen i dag er der umiddelbart ingen nævneværdige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. Her til morgen er der små blandede udsving på de asiatiske aktiemarkeder, mens de amerikanske aktiefutures peger på en let positiv afslutning på handelsugen. 

10.09.2020

Ugens helt store højdepunkt er dagens rentemøde i den Europæiske Centralbank (ECB). Der offentliggøres en rentemeddelelse klokken 13:45 efterfulgt af en pressemeddelelse klokken 14:30.

09.09.2020

Dagen i dag er en relativt stille dag på nøgletalsfronten. Således er der ingen interessante kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan drive stemningen på de finansielle markeder. Her til morgen er de asiatiske aktiemarkeder dog badet i rødt som følge af et voldsomt pres på ITog teknologisektoren. Tilbagegangen er dog bredt funderet over samtlige sektorer efter nyheden om, at AstraZeneca har sat deres forsøgsstudie med en corona-vaccinekandidat på pause. Det skyldes, at der er registreret en potentiel alvorlig bivirkning hos en forsøgsperson i Storbritannien. Det er dog fortsat uklart om bivirkningen var direkte relateret til vaccinen, men som rutine stopper selskabet således alle behandlinger. AstraZeneca har flere forsøgsstudier i gang rundt omkring i verden, heriblandt Brasilien, USA, Sydafrika, Kina med mere end 50.000 deltagende forsøgspersoner. Alle forsøgsstudierne sættes på pause.

08.09.2020

Her til morgen hersker der en blandet stemning på de asiatiske aktiemarkeder. Mens størstedelen af de asiatiske aktiemarkeder ligger i et positivt terræn, er de kinesiske aktiemarkeder klædt i rødt. Udsigten til en potentiel eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina har således sat de kinesiske aktiemarkeder under pres. Donald Trumps administration overvejer blandt andet af forbyde produkter med bomuld fra Xinjiang-provinsen, alt imens Donald Trumps administration arbejder på afkoble den amerikanske økonomi fra den kinesiske. Det skal blandt andet opnås ved at give skattefradrag til amerikanske selskaber, der producerer i USA, mens der pålægges højere skatter for amerikanske selskaber, der skaber arbejdspladser i Kina. 

07.09.2020

Her til morgen udebliver de helt store indeksbevægelser på de asiatiske aktiemarkeder. Der er således udsigt til en ganske rolig start på handelsugen.
Derudover vil investorerne dagen i dag blandt andet rette opmærksomheden mod den månedlige opgørelse over udviklingen i sentix-barometeret fra Eurozonen, der offentliggøres klokken 10:30.

04.09.2020

På nøgletalsfronten vil al opmærksomhed dagen i dag være rettet mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for august, der offentliggøres klokken
14:30.
Beskæftigelsen uden for landbruget har vist bedre takter i de foregående tre måneder med en samlet stigning på 9,2 mio. personer. Dette er dog fortsat et stykke fra at have indhentet det samlede fald i beskæftigelsen på 22 mio. personer i marts og april. Der er imidlertid indikationer på, at beskæftigelsestempoet er gået ned i gear, efterhånden som genåbningseffekten har aftaget. Derudover vil nye corona-restriktioner i juli/august igen
tynge beskæftigelsen. Der ventes således en jobvækst på omkring 1,5 mio. personer i august. Arbejdsløsheden ventes samtidig at falde, men i et langsommere tempo. Således ventes der en arbejdsløshedsrate på 9,9% i august fra 10,2% i juli. Antallet af nye ledige på overførselsindkomst samt PMI’s beskæftigelsesindikatorer har dog peget på muligheden for en bedre end ventet jobvækst i august. En stærkere end ventet bedring af økonomien kan fører til ressourceknaphed, idet selskaberne får svære ved at imødekomme den stigende efterspørgsel. De stigende priser resulterer i stigende inflation, hvilket kan sætte aktiemarkederne under pres. Fed har dog meddelt, at der ikke er udsigt til rentestigninger selv hvis genopretningen af den amerikanske økonomi skulle vise sig at være stærkere end ventet. Det bør holde hånden under aktiemarkederne.

03.09.2020

Der er flere interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser på programmet dagen i dag på begge sider af Atlanten. Fra Eurozonen modtager vi blandt andet detailsalgsopgørelsen for juli, der offentliggøres klokken 11:00. 
Det europæiske detailsalg har overrasket positivt de foregående måneder. Detailsalget har således genvundet niveauet fra før corona-krisen ramte. Detailsalget har blandt andet fået større fra en substitutionseffekt væk fra oplevelsesgoder, heriblandt rejser, over mod køb af detailhandelsgoder. Vi venter dog en moderation i detailsalget i de kommende måneder. Vi har blandt andet set en markant opbremsning i den franske og spanske forbrugsvækst. 

02.09.2020

Det er en forholdsvis begivenhedsfattig dag i dag på nøgletalsfronten, uden de helt store interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan få en effekt på markedsstemningen. Her til morgen er der udsigt til en lidt blandet start på handelsdagen. Udsigterne for aktiemarkeder er fortsat positive drevet af det fortsat lave rentemiljø, udsigten til yderligere vækststimulerende tiltag fra de ledende centralbanker og regeringer samt en mulig corona-vaccine. Når det er sagt er der dog fortsat en del ubekendte faktorer relateret til coronavirussens samlede effekt på den globale økonomi, alt imens de geopolitiske trusler mod aktiemarkederne i form af blandt andet de eskalerende spændinger mellem USA og Kina og Brexit-forhandlingerne fortsat lurer i horisonten.

01.09.2020

For dagen i dag vil investorernes opmærksomhed i første omgang være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i arbejdsløsheden i Europa for juli, der offentliggøres klokken 11:00.
Arbejdsløsheden i Europa ventes at stige endnu en måned, om end i et relativt mere begrænset tempo. Således ventes ledigheden at stige til 8% i juli fra 7,8% i
juni. Ledigheden har dog overrasket positivt de seneste måneder, hvor diverse hjælpepakker og jobsikringsordninger har skærmet ledighedsudviklingen. Juliopgørelsen ventes dog ikke at få synderlig effekt på aktiemarkederne, medmindre den skulle vise sig at skuffe markant.

31.08.2020

Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der for alvor kan få nogen indvirkning på stemningen på de finansielle markeder. Her til morgen er der dog udsigt til en pæn afslutning på måneden. Investorerne tager således sidste uges tale fra Fed-chef Jerome Powell til sig. Udsigten til en forlænget periode med et lav rentemiljø hvor Fed vil acceptere en overskridelse af inflationsmålene på trods af en faldende arbejdsløshed falder i god jord hos investorerne. Således vil den amerikanske pengepolitik formentlig være stimulerende for aktiemarkederne i mange år frem. 

28.08.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i ESI-barometeret for Eurozonen for august, der offentliggøres klokken 11:00. På trods af, at det samlede ESI-barometer er steget de forrige tre måneder, har barometeret kun knapt indhentet halvdelen af det tabte fra foråret. Konsensus venter en ny lille stigning i august-opgørelsen, der dog vil være begrænset af de fornyede bekymringer som følge af de seneste stigende coronavirus-smittetal. ESI-barometeret har dog haltet gevaldigt
efter udviklingen i et samlede PMI-indeks for Eurozonen. Det skyldes blandt andet udsvingene på de finansielle markeder. Vi venter, at ESI-barometeret i augustopgørelsen indhenter noget af det tabte relativt til PMI-indekset.

27.08.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i antallet af solgte eksisterende boliger i USA for juli, der offentliggøres klokken 16:00. En positiv udvikling på det amerikanske boligmarked var en af drivkræfterne bag opsvinget i USA i kølvandet på finanskrisen. En øget velstandsstigning kom til udtryk i form af stigende forbrugslyst hvilket blandt andet resulterede i stigende boligpriser. Eksisterende salg af boliger er ofte en god ledende indikator for det faktiske boligsalg. Konsensus venter en stigning i antallet af solgte eksisterende boliger i juli, drevet af blandt andet de lave realkreditrenter. Dette vil i givet fald pege på en uventet høj aktivitet på boligmarkedet, hvilket er en vigtig faktor for genopretningen af økonomien. En stigning i antallet af solgte eksisterende boliger vil således være en positiv drivkraft for yderligere fremgang på aktiemarkederne.

26.08.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i ordreindgangen på varige goder fra USA for juli, der offentliggøres klokken 14:30.
Ordreindgangen på varige goder er ofte en god indikator for udviklingen i de faste investeringer blandt de amerikanske selskaber. Ordreindgangen, og dermed investeringerne, er kommet fint igen i både maj og juni, om end man blot har indhentet halvdelen af det tabte i perioden fra februar til april. Konsensus venter endnu en stigning i juli-opgørelsen, om end det ventes at ordreindgangsvæksten har været aftagende hen mod slutningen af juli. Det skyldes blandt andet den eskalerende stigning i antallet af daglige nye corona-tilfælde i USA i slutningen i juli. En bedring i ordreindgangen på varige goder kan være med til at holde dampen oppe på aktiemarkederne, eftersom dette vil pege på en fortsat bedring af de amerikanske selskabers investeringsevne. 

25.08.2020

Dagen i dag byder på den amerikanske forbrugertillidsopgørelse fra Conference Board for august, der offentliggøres klokken 14:30. De seneste opgørelser fra  konference Board indikerer, at den amerikanske forbrugertillid har stabiliseret sig, om end på et lavere niveau i forhold til inden coronakrisen ramte. Konsensus venter en lille stigning i forbrugertillidsopgørelsen for august. Dette er blandt andet blevet indikeret af forbrugertillidsindekset fra Bloomberg samt forbrugertillidsopgørelsen fra University of Michigan. Den ventede bedring i forbrugertilliden er blandt andet et resultat af fremgangen på aktiemarkederne, det lave rentemiljø samt et fald i antallet af hospitalsindlæggelser relateret til corona. Bedringen i forbrugertilliden vil dog være begrænset af den fortsat skyhøje arbejdsløshed.

24.08.2020

Rockwool-aktien har siden aflæggelsen af et ganske fornuftigt regnskab for 1. kvartal 2020 den 13. maj været på et suverænt kursridt. En af trækhestene for den solide kursudvikling har blandt andet været de enorme forventninger til, at EU’s store corona-genopretningsplan ville inkludere massive investeringer til renovering af bygninger. Aktien har dog fået yderligere medvind i kølvandet på deres regnskab for 2. kvartal 2020, der blev offentliggjort den 20. august 2020 lige inden børsluk.

21.08.2020

Dagen i dag er spækket med interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. Således modtager vi klokken 10:00, den månedlige opgørelse over udviklingen i det samlede PMI-indeks fra Eurozonen.

20.08.2020

Her til morgen følger de asiatiske aktiemarkeder gårsdagens udviklingen på de amerikanske aktiemarkeder, hvor pessimismen vandt indtog efter offentliggørelsen af Fed’s referat af juli-rentemødet samt de eskalerende spændinger mellem
USA og Kina. Som ventet fremgik det af referatet fra Feds juli-rentemøde, at centralbanken var enige om, at corona-pandemien ville veje tungt på den amerikanske økonomi i en længerevarende periode. Investorerne var dog skuffede over, at Fed på juli-rentemødet trak i land i forhold til blandt andet rentekurvekontrol og en tydeligere guidance. Omvendt er det dog positivt, at der er indikationer om, at Demokraterne og Republikanerne vil genoptage forhandlingerne om en ny hjælpepakke. De to parter er dog milevidt fra hinanden. Således ønsker Demokraterne 2.400 mia. dollar mere i stimulus end Republikanerne.

19.08.2020

Dagen i dag byder ikke på nogen nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. 

18.08.2020

Dagen i dag er en relativt begivenhedsfattig dag på nøgletalsfronten på begge sider af Atlanten. Investorernes opmærksomhed vil således fortsat være rettet
mod udviklingen i antallet af daglige nye corona-tilfælde, udviklingen i hospitalsindlæggelser, yderligere tiltag fra ledende regeringer for at begrænse smittetrykket
samt yderligere vækststimulerende tiltag fra de ledende centralbanker. Der vil ligeledes være et stort fokus på en potentiel melding om hvorfor handelssamtalerne
mellem USA og Kina blev udskudt og om der er fastlagt en ny dato.

17.08.2020

Pandora-aktien har været inde i et solidt positivt momentum de seneste 3 måneder, hvor aktien er oppe med mere end 60%. Aktien vil i den kommende tid være drevet af selskabets regnskab for 2. kvartal 2020, der offentliggøres den 18. august. Vi vurderer umiddelbart, at investorerne i højere grad vil fokusere på Pandoras meldinger om selskabets forventninger til udviklingen i resten af året samt en opdatering på de igangværende omstruktureringsindsatser snare end, om det faktiske resultat i kvartalet har levet op til konsensus’ forventninger.

14.08.2020

Dagen i dag starter ud med en BNP-opgørelse for Eurozonen for 2. kvartal 2020, der offentliggøres klokken 11:00. Derefter vil fokus være rettet mod USA. Således modtager vi klokken 14:30 den månedlige opgørelse over udvikling i detailsalget for juli, mens vi klokken 15:15 modtager den amerikanske industriproduktionsopgørelse for juli. 

13.08.2020

Det er småt med de helt store makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder dagen i dag på begge sider af Atlanten. Investorerne vil dog skele mod den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige i USA for uge 32, der offentliggøres klokken 14:30.

12.08.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i den europæiske industriproduktion for juni, der offentliggøres klokken 11:00.

11.08.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i ZEW-indekset fra Eurozonen for august, der offentliggøres klokken 11:00. Opgørelsen er en undersøgelse af flere ledende finansielle eksperters vurdering af den aktuelle økonomiske situation i Europa samt en vurdering af deres forventninger for de kommende 6 måneder.

10.08.2020

Det er småt med nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der dagen i dag kan få en indvirkning på stemningen på de finansielle markeder. Her til morgen er udviklingen på de asiatiske aktiemarkeder hæmmet af de eskalerende spændinger mellem USA og Kina, dog kombineret med en snært af positivitet efter nattens nøgletalsopgørelser har vist tegn på bedring af den industrielle aktivitet i Kina. Overordnet set hersker der dog en højere grad af forsigtighed blandt investorerne efter Donald Trump har forbudt amerikanske transaktioner med en række kinesiske teknologigiganter, alt imens Trump har annonceret sanktioner med 11 specifikke embedsmænd fra Kina og Hongkong. Investorerne afventer, om de seneste amerikanske tiltag vil bringe handelssamtalerne mellem USA og Kina, der er planlagt til den 15. august, i fare. Derudover frygter investorerne konsekvenserne af en potentiel gengældelse fra kinesisk side.

07.08.2020

Al opmærksomhed på nøgletalsfronten er dagen i dag rettet mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juli, der offentliggøres klokken 14:30. 

06.08.2020

Det er småt med kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder dagen i dag. Investorernes opmærksomhed vil dog være rettet mod den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige på overførselsindkomst i USA i uge 31, der offentliggøres klokken 14:30.

05.08.2020

Dagen i dag byder på ADP’s beskæftigelsesrapport fra USA, der offentliggøres klokken 14:15. Beskæftigelsesrapporten bruges blandt andet som en indikator for udviklingen for den officielle amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der offentliggøres på fredag. Derudover byder dagen på det amerikanske ISMindeks for servicesektoren, der offentliggøres klokken 16:00.

04.08.2020

Dagen i dag er en forholdsvis stille dag på nøgletalsfronten, hvorfor stemningen på de finansielle markeder i højere grad vil blive dikteret af andre faktorer, heriblandt den eskalerende konflikt mellem USA og Kina samt de stigende bekymringer om en yderligere genopblussen af coronavirussen.

03.08.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod det amerikanske ISMindeks for fremstillingssektoren for juli, der offentliggøres klokken 16:00.

30.06.2020

Dagen i dag byder ikke på nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan få en indvirkning på stemningen på de finansielle markeder. 

29.06.2020

Dagen i dag byder ikke på nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kan påvirke stemningen på de finansielle markeder. Her til morgen hersker der dog en noget forsigtig og pessimistisk stemning på de asiatiske aktiemarkeder. Således har den eskalerende stigning i antallet af nye smittede med  oronavirus, særligt i USA, lagt en dæmper på det positive momentum, der ellers har drevet de globale aktiemarkeder siden det ramte bunden medio marts. Stigningen i antallet af dagligt nye smittede har ført til en aftagende risikoappetit blandt investorerne. Samtidig har det fået investorerne til at tvivle på omfanget af det ventede opsving i den globale økonomi i 2. halvår af 2020. Vi venter, at markederne vil forblive volatile i et stykke tid endnu. På den baggrund anbefaler vi, at man tager gevinst hjem i tider med stigende aktiemarkeder for så igen at købe op i perioder med tilbagefald.

26.06.2020

Dagen i dag byder ikke på de helt store makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan få en indvirkning på aktiemarkederne. Således er der lagt op til en relativt rolig afslutning på handelsugen. 

25.06.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag blandt andet være på den ugentlige opgørelse over nytilmeldte ledige på overførselsindkomst i USA, der offentliggøres klokken 14:30.

24.06.2020

Nøgletalskalenderen er forholdsvis tynd i dag, hvorfor Investorerne vil skele mod den seneste prognose for verdensøkonomien fra Den Internationale Valutafond, IMF, der offentliggøres omkring klokken 15. Derudover er der en lang række taler på programmet fra amerikanske centralbanksmedlemmer, heriblandt Charles L. Evans, chef for Federal Reserve i Chicago, og James Bullard, chef for Federal Reserve i St Louis. Taler er dog først efter dansk børslukketid.

23.06.2020

For dagen i dag vil investorernes opmærksomhed være rettet mod den foreløbige PMI-opgørelse fra Eurozonen for juni, der offentliggøres klokken 10:00 samt PMI-opgørelsen fra USA for juni, der offentliggøres klokken 15:45.

22.06.2020

Dagen i dag byder på den europæiske forbrugertillidsopgørelse fra ECFIN for juni, der offentliggøres klokken 16:00.

19.06.2020

Dagen i dag er en relativt stille dag på nøgletalsfronten, uden nyt fra hverken Eurozonen eller USA. Investorerne vil dog skele til talerne fra diverse Fedmedlemmer, heriblandt Fed-chef Powell. Umiddelbart venter vi ikke de store overraskelser i forhold til den seneste tids signaler fra Fed, men vi vil dog holde lidt øje med kommentarer omkring en mulig ændring af bankens ’forward
guidance’ eventuelt i form af rentekurvekontrol, som sætter loft over, hvor meget de mellemsigtede renter kan stige.

18.06.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på de helt store nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelse, om end investorerne vil skele mod dagens rentemøde i den engelske centralbank.

17.06.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på de helt store nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelse eller begivenheder, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. 

16.06.2020

Dagen i dag bliver et sandt nøgletalsfestfyrværkeri med hele 4 nøgletalsopgørelser på programmet. Klokken 11 offentliggøres den månedlige opgørelse over udviklingen i ZEW-indekset for juni.

15.06.2020

Det ser endelig ud til, at der er en smule lys for enden af tunnelen for høreapparatsmarkedet. Høreapparatmarkedet har ellers været under et voldsomt pres i kølvandet på udbredelsen af corona-virussen. De mere positive udsigter er GN Store Nords Hearing-division så småt ved at kunne føle. Retorikken hos ledelsen i GN Store Nord er da også blevet væsentlig mere selvsikker og optimistisk med hensyn til forventningerne til den samlede markedsvækst, end den var i slutningen af april. 

12.06.2020

For dagen i dag vil der fortsat være stor fokus på en mulig ny corona-bølge i USA, der har medvirket til at reducere risikoappetitten ret markant. I mellemtiden modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden i USA for juni fra University of Michigan, der offentliggøres klokken 16:00.

11.06.2020

Det er småt med nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan agere som positiv modvægt til gårsdagens rentemøde i den amerikanske centralbank. 

10.06.2020

For dagen i dag vil investorernes primære fokus være rettet mod rentemødet i den amerikanske centralbank (Fed). Der offentliggøres en rentemeddelelse klokken 20:00 efterfulgt af et pressemøde klokken 20:30.

09.06.2020

Dagen i dag er igen en dag uden interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder på programmet, der for alvor kan få en indvirkning på investorernes risikoappetit samt udviklingen på de finansielle markeder.

08.06.2020

Det er småt med vigtige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra Eurozonen denne uge. Dog vil fokus dagen i dag være rettet mod det investorbaserede Sentix konjunkturbarometer for juni, der offentliggøres klokken 10:30. 

03.06.2020

Foruden udsigten til en yderligere eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina, byder dagen i dag på nøgletalsfronten på den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske ISM-indeks for servicesektoren, der offentliggøres klokken 16:00.

02.06.2020

Foruden udsigten til en yderligere eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina, byder dagen i dag på nøgletalsfronten på den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske ISM-indeks for fremstillingssektoren, der offentliggøres klokken 16:00.

29.05.2020

Dagen i dag byder på en række internationale makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, om end ingen dem for alvor springer i øjnene som de helt store market movere, eftersom de i vid udvid strækning er for april. Således ventes det, at udviklingen i det tyske og franske detailsalg samt det amerikanske privatforbrug vil vise markante fald. For indeværende er fokus dog rettet mod effekterne af genåbningerne af økonomierne.

28.05.2020

Dagen i dag byder i første omgang på EU-Kommissionens økonomiske barometer, ESI, vedrørende maj, der offentliggøres klokken 11:00.

27.05.2020

Dagen i dag byder umiddelbart ikke på nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der kan få en indvirkning på udviklingen på de finansielle markeder. I stedet vil opmærksomheden formentlig være rettet mod taler fra ledende centralbanksmedlemmer, mens den amerikanske centralbank, Fed, offentliggør deres ”Beige Book”-
rapport, der udgør det fælles økonomiske grundlag for rentemødet den 10. juni. ECB byder for sit vedkommende på flere begivenheder, herunder skal vicechef De Guindos tale i det spanske handelsministerium, mens ECB-chef Lagarde deltager i en digital seance under titlen ”#AskECB”.

26.05.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag først og fremmest være rettet mod USA, hvorfra vi modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden fra Conference Board, der offentliggøres klokken 16:00.

25.05.2020

På nøgletalsfronten vil fokus dagen i dag først og fremmest være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i det tyske IFO-indeks, der offentliggøres klokken 10:00.

20.05.2020

De seneste forbrugertillidsopgørelser fra USA, der måler erhvervslivets stemning, har vist tegn på forbedring i maj, om end opgørelserne fortsat er svage. Udviklingen i opgørelserne understøtter dog forventningerne om, at de kommende opgørelser bør begynde at se bedre ud, hvilket er i overensstemmelse med markedernes forventninger om en bedring af den globale økonomi i 2. halvår af 2020. Således er der ekstra stor opmærksomhed rettet mod forbrugertillidsopgørelsen fra Eurozonen for maj, der offentliggøres dagen i dag klokken 16:00.

19.05.2020

For dagen i dag rettes fokus mod Tyskland, hvorfra vi modtager ledende tyske økonomers vurdering af den nuværende økonomiske situation i Tyskland samt deres forventninger til de kommende 6 måneder i form af den månedlige opgørelse over udviklingen i ZEW-indekset for maj, der offentliggøres klokken 11:00. 

18.05.2020

Vanen tro vil investorerne dagen i dag fortsat rette deres sigtekorn mod coronavirus-udviklingen samt udviklingen i diverse myndighedstiltag og genåbningsstrategier verden over. Således er der ingen nævneværdige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for kan rykke på stemningen på de finansielle markeder. 

15.05.2020

Dagen i dag byder på et sandt festfyrværkeri af nøgletalsopgørelser fra USA. Klokken 14:30 offentliggøres den månedlige opgørelse over udviklingen i detailsalget for april, der vil give os en bedre fornemmelse i forhold til det faktiske tilbageslag den amerikanske økonomi vil opleve som følge af coronakrisen. Der ventes et rekordstort fald i april på mere end 10% relativt til marts trukket ned af et fald i bil- og kernesalget. Såfremt detailsalget ender som ventet og fastholder det lavere niveau indtil juni, peger det på et fald i privatforbruget på 8-9% i 2. kvartal. Dette vil formentlig få investorerne til at spærre øjnene op og erkende, at corona-krisen formentlig vil have længerevarende konsekvenser for økonomien. Dette bør resultere i stigende volatilitet på aktiemarkederne.

14.05.2020

Der er udsigt til en stille dag på nøgletalsfronten dagen i dag. Af interessante nøgletal vil investorerne rette fokus mod den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige i USA. Således venter konsensus en yderligere opbremsning i antallet af nytilmeldte ledige, om end med en forventning om en stigning på omkring 2,5 mio.

13.05.2020

Det er småt med de helt tunge makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra USA og Eurozonen dagen i dag, hvor Eurozonen byder ind med den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen for marts, der offentliggøres klokken 11.00.

12.05.2020

Det er småt med makroøkonomiske nøgletalsopgørelser dagen i dag fra begge sider af Atlanten. 

11.05.2020

Det er småt med makroøkonomiske nøgletalsopgørelser dagen i dag fra begge sider af Atlanten. Afgørende for den positive stemning på de finansielle markeder, der hersker her til morgen, er således blandt andet udtalelser fra den japanske minister med ansvar for pandemier, der bekræfter, at regeringen i Japan overvejer en snarlig lempelse af den igangværende undtagelsestilstand, mens New York i nat havde det laveste antal nye coronarelaterede dødsfald i seks uger. Den positive stemning kan ligeledes tilskrives håb om reducerede spændinger mellem USA og Kina efter en ’konstruktiv’ telefonsamtale om samhandlen mellem de to parter i fredags. 

07.05.2020

Det er overordnet set nogle af de lidt lettere makroøkonomiske nøgletalsopgørelser, der er kalendersat dagen i dag. Markeder vil formentlig tillægge den ugentlige opgørelse over antallet af nytilmeldte ledige i USA mest værdi. Opgørelsen offentliggøres klokken 14:30.

06.05.2020

Det er småting der er på plakaten dagen i dag blandt de makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder. Således modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i det europæiske
detailsalg for marts, der offentliggøres klokken 14:30. Da detailsalget står for en væsentlig del af den samlede europæiske BNP, så anses detailsalget for at være en særdeles god indikator for, hvor
stærk udviklingen i den europæiske økonomi er.

05.05.2020

Dagen i dag byder på det amerikanske ISM-indeks for servicesektoren, der er en månedlig opgørelse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af selskaber fra servicesektoren. ISM-indekset vurderes
til at være den bedste ledende indikator til at forudsige den økonomiske vækst på kort sigt. En indeksværdi over 50 indikerer fremgang i økonomien, mens en indeksværdi under 50 indikerer tilbagegang i økonomien. April-opgørelsen for ISM-indekset for servicesektoren offentliggøres klokken 16:00.

04.05.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i Sentix-barometeret fra Eurozonen for maj, der offentliggøres klokken 10:30.

01.05.2020

Dagen i dag vil formentlig være præget af, at størstedelen af de europæiske aktiemarkeder holder lukket som følge af 1. maj. Det er ligeledes småt med kalendersatte makroøkonomiske  nøgletalsopgørelser og begivenheder, om end et af tungere af slagsen er programmet i dag. Således vil den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren fra USA for
april tiltrække sig en del opmærksomhed. Indekset offentliggøres klokken 16:00.
Tilbage til Aktienyt