1. Nyt om børsmarkedet

Børsnyt

Læs de seneste udgaver af Børsnyt

10.02.2021

Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller finansielle begivenheder, der kunne have haft en indflydelse på stemningen blandt investorerne på de finansielle markeder.

Her til morgen fortsætter de asiatiske aktiemarkeder overordnet set den positive trend. Optimismen skyldes bedre end ventede regnskaber, håb om en større amerikansk hjælpepakke efter godkendelsen af en budgetplan i Kongressen samt fremskridt i vaccineudrulningen. 

09.02.2021

På nøgletalsfronten vil investorernes fokus dagen i dag være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i NFIB-indekset fra USA for januar, der offentliggøres klokken 12:00. NFIB-indekset opgør små og mellemstore amerikanske selskabers syn på fremtiden, herunder deres forventninger til investeringer, fastansættelser mv. Da små og mellemstore selskaber står for størstedelen af jobskabelsen i USA, giver dette en god indikation på, hvor stærkt opsvinget i økonomien er.

NFIB-tillidsindekset blandt de mindre selskaber i USA tog et større end ventet dyk i december-opgørelsen til det laveste niveau i syv måneder. Udviklingen skyldtes især de øgede restriktioner. Tilliden blandt de mindre selskaber i USA ventes dog at trække i vejret igen i januar-opgørelsen. Det skyldes primært, at restriktionerne siden seneste opgørelse ikke er blevet forværret, alt imens vi har set en uventet solid stigning i ISM-indekset for servicesektoren. NFIB-indekset vil dog være begrænset af, at mobiliteten blandt befolkningen fortsat er bremset af restriktionerne.

08.02.2021

Handelsugen lægger ud med den månedlige opgørelse over udviklingen Sentix-barometeret fra Eurozonen for februar, der offentliggøres klokken 10:30.

De finansielle aktører har de seneste måneder skruet gradvist op for optimismen. Dette har indikeret, at de positive input fra corona-vaccinerne har været med til at
opveje for de negative input fra den bekymrende smitteudvikling og de medfølgende restriktioner. I februar-opgørelsen ventes udviklingen i Sentix-barometeret dog at bremse lidt op, hvorfor vi ser muligheden for et fald til omkring nulpunktet. Bevæggrunden er de øgede udfordringer med corona-mutationerne og forsinkelser i vaccineudrulningen kombineret med aktuelle forlængelser af restriktionerne. Udfaldet af Sentix-barometeret bør dog ikke få synderlig effekt på risikoappetitten
blandt investorerne på de finansielle markeder, der i højere grad vil have fokus rettet mod EU-Kommissionens opdaterede økonomiske forecast, der offentliggøres
på torsdag.

For resten af ugen er der ikke synderligt meget på programmet på nøgletalsfronten. Fra USA modtager vi på tirsdag NFIB-tillidsindekset, mens fredagen byder på forbrugertillidsopgørelsen fra University of Michigan.

Fra Eurozonen modtager vi på fredag den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen blandt medlemslandene.

05.02.2021

Handelsugen slutte dagen i dag af med den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for januar, der offentliggøres klokken 14:30.

I december-opgørelsen faldt beskæftigelsen uden for landbruget uventet med 140.000 personer. Faldet var især trukket ned af de udvidede restriktioner. I januar
har vi set fortsat afdæmpende tegn for beskæftigelsen i form af et vigende mobilitetsindeks, en let stigning i antallet af nye ledige og et fald i PMI’s beskæftigelsesindeks. Vi vurderer dog ikke, at beskæftigelsen vil være lige så hårdt ramt i januar-opgørelsen som i december. Som følge heraf venter vi en beskæftigelsesudvikling tæt på nulpunktet i januar-opgørelsen. Umiddelbart bør arbejdsmarkedsrapporten således få en relativt neutral effekt på stemningen på de finansielle markeder.

04.02.2021

For dagen i dag vil fokus være rettet mod rentemødet i Bank of England, der afholdes klokken 13:00.

På årets første rentemøde opdaterer Bank of England deres pengepolitiske rapport indeholdende reviderede inflations- og vækstskøn. Vi venter dog ikke de store revideringer, på trods af at den 3. smittebølge har resulteret i en ny nedlukning. Det skyldes blandt andet at økonomien indtil videre ikke har udviklet sig helt så negativt som frygtet i 4. kvartal kombineret med de mere positive vaccineudsigter siden sidste rentemøde. Derudover endte brexit-forhandlingerne rimeligt positivt relativt til hvad markederne ellers havde frygtet. Banken vil formentlig understrege de øgede bekymringer på kort sigt, mens de mere optimistiske langsigtede forventninger vil blive fremhævet. Vi venter umiddelbart ikke, at BoE ser sig nødsaget til at lempe pengepolitikken yderligere i denne omgang, om end der nok er visse forventninger i markedet til mulighederne. Markedet indpriser blandt andet en lille mulighed for negative renter. BoE har dog signaleret, at man rent praktisk ikke helt er klar til at implementere negative renter, ligesom der er sået tvivl om effekten.

03.02.2021

På nøgletalsfronten vil investorernes fokus dagen i dag være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for servicesektoren i USA for januar, der offentliggøres klokken 16:00.

Ligesom ISM-indekset for fremstillingssektoren så steg ISM-indekset for servicesektoren overraskende kraftigt til  indeksværdi 57,2 i december-opgørelsen. Også her skyldtes fremgangen en stigning i indekset for leveringstider, som reflekterer forstyrrelser i forsyningskæderne som følge af corona-krisen. Det var dog stadig opløftende, at vi ikke så et
større dyk i de andre underkomponenter. I januar-opgørelsen ventes et fald i indekset, hvilket primært skyldes udfordringerne relateret til de fortsatte restriktioner. Dette har allerede trykket forbrugertilliden. Derudover er den positive effekt af faldende servicepriser aftaget de seneste måneder.

02.02.2021

Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige eller interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller finansielle begivenheder, der kunne have haft en indflydelse på stemningen blandt investorerne på de finansielle markeder.

Her til morgen er der stærk fremgang at spore på de asiatiske aktiemarkeder, hvor den underliggende positive trend forstærkes af stigende amerikanske aktiefutures. Det lader således til, at sidste uges nervøsitet, der var udløst af de koordinerede opkøbsangreb fra private investorer, så småt er aftaget. Dette baner vejen for mere risikovillige investorer.

01.02.2021

Dagen i dag lægger ud med en arbejdsløshedsrapport for december fra Eurozonen, der offentliggøres klokken 11:00.

Arbejdsløsheden i Europa faldt lidt uventet til 8,3% i november-opgørelsen, mens vi for december venter en mere sidelæns udvikling. Det er fortsat svært at benytte
ledighedsforventningerne til noget, da de uændret har holdt sig høje siden coronakrisens udspring i foråret sidste år. Det skyldes naturligvis de mange jobstøttepakker som er blevet iværksat og forlænget.

Dernæst modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren for januar fra USA, der offentliggøres klokken 16:00.
ISM-indekset for fremstillingssektoren steg uventet kraftigt til indeksværdi 60,7 i december-opgørelsen. Her var indekset dog holdt ”kunstigt” oppe af en stigning i
indekset for leveringstider, der formentlig skal tilskrives corona-relaterede forstyrrelser i forsyningskæderne. Ikke desto mindre lader det dog til, at fremstillingssektoren i denne omgang ser ud til at slippe mere helskindet igennem den generelle økonomiske afmatning. En positiv udvikling i flere regionale fremstillingsbarometre har indikeret en mindre moderation i ISM-indekset til indeksværdi 60 i januar-opgørelsen. Dette bør alt andet lige blive taget godt i mod af de finansielle markeder.

For resten af ugen vil investorerne fokus på nøgletalsfronten være rettet mod ISMopgørelsen for servicesektoren fra USA, der offentliggøres onsdag, mens fredagen byder på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Derudover vil fokus være rettet mod torsdagens rentemøde i Bank of England. 

29.01.2021

Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller finansielle begivenheder, der kunne have haft en betydning for retningen på de finansielle markeder.

Her til morgen er nervøsiteten mere fremtrædende på de asiatiske aktiemarkeder. Investorerne ser mod udviklingen på de amerikanske aktiemarkeder, hvor store hedgefonde har måtte sælge ud af deres positioner efter koordinerede angreb mod deres short-positioner fra flere private investorer. Flere asiatiske pensions- og kapitalfonde reducerer deres positioner, mens der tages gevinster hjem og porteføljerne genbalanceres inden udgangen af måneden.

28.01.2021

Investorernes fokus vil dagen i dag være rettet mod ESI-barometeret for januar, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen. Barometeret måler både erhvervslivets og forbrugernes tillid til fremtiden og offentliggøres klokken 11:00.

Der ventes en lille stigning i EU-Kommissionens økonomiske barometer, ESI-barometeret, i januar-opgørelsen. Dette på trods af et større end ventet fald i den europæiske forbrugertillid i januar. Forventningen om en stigning skyldes støtte fra faldende ledighed og ikke mindst bedringen i den finansielle betingelser. Vi har da også allerede set en uventet stigning i Frankrigs tilsvarende INSEE-barometer. Det er værd at bemærke, at ESI-barometeret aldrig kom helt så stærkt igen som PMI-indekset oven på sommerens corona-relaterede genåbninger af økonomierne, hvorfor  barometeret fortsat har en del at hente. En positiv ESI-opgørelse kan være startskuddet til bedring af sentimentet i forhold til økonomien i Eurozonen efter et hårdt 2020. En solid ESI-opgørelse kan, i kombination med en række positive makroøkonomiske nøgletalsopgørelser for januar, være med til at øge forventningerne om et stærkt økonomisk opsving i 2021. Dette kan bane vejen for yderligere kursstigninger på de europæiske aktiemarkeder.

27.01.2021

Investorernes fokus vil dagen i dag være rettet mod årets første rentemøde hos Fed, den amerikanske centralbank. Centralbanken offentliggøre en rentemeddelelse klokken 20:00 efterfulgt af en pressekonference klokken 20:30.

Vi venter som udgangspunkt ingen væsentlige nyheder på årets første rentemøde i Fed, hverken i de pengepolitiske værktøjer eller Feds’ guidance. Vi venter således, at Fed fastholder den dueagtige tone, hovedsageligt som følge af den aktuelt pandemi-svækkede periode den amerikanske økonomi for tiden gennemgår. Med Biden-administrationens styrkede position i den amerikanske Kongres, og i den sammenhæng præsident Bidens allerede foreslåede finanspolitiske pakker, har finanspolitikken overtaget stimulansarbejdet fra pengepolitikken. Det har øget spekulationen om en tidligere neddrosling af Feds QE-opkøbsprogram. Det blev dog hurtigt sparket til
hjørne af flere centrale medlemmer af Fed, der ikke ser nogen neddrosling i år. Det lader dog til, at debatten i pengepolitikken så småt er i gang med at tage en
drejning væk fra behovet om yderligere stimulans og hen i mod fokus på hvornår opstramninger af pengepolitikken bør ske. Med Feds’ inflationsmålsætning på 2%, der stadig ser meget fjern ud, så vil renten dog forblive lav i nogen tid endnu. Overordnet set vurderer vi, at årets første rentemøde formentlige får en rimelig neutral effekt på udviklingen på de finansielle markeder.

26.01.2021

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i den amerikanske forbrugertillid opgjort af Conference Board for januar, der offentliggøres klokken 16:00.

Der ventes en mere stabil udvikling i forbrugertilliden i januar-opgørelsen i kølvandet på de seneste to måneders fald. Aktiemarkederne har med nye rekordniveauer gjort deres for at holde forbrugertilliden oppe, om end højere benzinpriser og faldende beskæftigelse bør trække ned i husholdningernes tillidsvurdering. Realkreditrenterne er mindsket i løbet af januar, mens Joe Bidens overtagelse af præsidentposten ligeledes peger forbrugertilliden op som følge af udsigten til
yderligere finanspolitiske stimulanstiltag og større offentlige investeringer i blandt andet infrastruktur.

Her til morgen strømmer et rødt hav ind over de asiatiske aktiemarkeder som følger af stigende bekymringer for potentielle udfordringer for Joe Biden administrationens 1.900 mia. dollar store hjælpepakke. Det skyldes usikkerhed omkring hvornår hjælpepakken kan blive stemt igennem i Kongressen samt usikkerheden omkring hvor stor en del af hjælpepakken der skæres væk i forhandlingsprocessen de kommende uger. Det politiske kaos i Italien, hvor premierminister Giuseppe Conti i dag ventes at træde tilbage, vil formentlig ligeledes være med til at begrænse udviklingen på de europæiske aktiemarkeder. 

25.01.2021

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i IFO-indekset fra Tyskland for januar, der offentliggøres klokken 10:00.

Konsensus venter et lille fald i IFO-indekset i januar-opgørelsen i kølvandet på den noget uventede mindre stigning i december-opgørelsen. PMI-indekset for
fremstillingssektoren faldt som ventet en smule i januar-opgørelsen, om end indekset fortsat befinder sig på et noget mere robust niveau end det tilsvarende
IFO-indeks. Som følge heraf ser vi grobund for en mere stabil udvikling i IFOindekset i januar-opgørelsen. Et løft i udenlandske fremstillingsindeks, herunder ISM i USA, bør ligeledes holde hånden under udviklingen i IFO-indekset. En stærk udvikling i IFO-indekset kan være med til at løfte sentiment omkring de europæiske aktiemarkeder, eftersom dette vil være med til at bekræfte, at aktiviteten i den tyske økonomi er på rette vej i forhold til at komme op på niveauet fra før corona-krisen.

For resten af ugen modtager vi fra USA om tirsdagen den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden fra Conference Board, mens der om onsdagen afholdes et rentemøde i den amerikanske centralbank.

Torsdagen byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i ESI-barometeret fra Eurozonen. 

22.01.2021

For dagen i dag er kalenderen spækket med nogle af de mere hårde makroøkonomiske nøgletalsopgørelser. Vi modtager blandt andet PMI-opgørelsen fra Eurozonen for januar, der offentliggøres klokken 10:00.

Der er stor usikkerhed omkring retningen af PMI-indekset inden offentliggørelsen. Det skyldes tovtrækkeriet mellem fremtidsoptimismen som følge af vaccineudrulningen på den side og den aktuelle nedtrykte situation med nye og forlængede restriktioner og nedlukninger på den anden. De allerede offentliggjorte investorbaserede stemningsbarometre er steget noget mere end ventet i januar, hvor vaccineoptimismen sammen med finanspolitiske støttepakker har hjulpet med at drive aktiekurserne opad. Helt så fremadskuende tror vi dog ikke, at virksomhederne er, hvorfor vi venter en mere stabil udvikling i PMI-indekset, dog med pil nedad. Servicesektoren ventes
fortsat at være udfordret af nedlukningerne, mens vi venter en mere stabil udvikling i fremstillingssektoren. Vi venter således et fald i PMI-indekset til 48,5 i januar fra forrige 49,1.

Dernæst modtager vi tilsvarende PMIopgørelse fra USA, ligeledes for januar, der offentliggøres klokken 15:45.

I december-opgørelsen faldt det samlede PMI-indeks mere end ventet. Det var især servicesektoren der trak ned som følge af den øgede grad af corona-relaterede nedlukninger. I januar-opgørelsen ventes et nyt fald i PMI-indekset, endnu en gang trukket af især servicesektoren, mens fremstillingssektoren ventes at miste lidt trækkraft som følge af en generel afmatningstendens efter årsskiftet. Omvendt er der selvfølgelig den stigende optimisme som følge af vaccineudrulningen samt udsigten til mere finanspolitisk støtte, der vil være med til at holde hånden under indekset.

21.01.2021

For dagen i dag vil investorernes fokus blandt andet være rettet mod rentemødet i Den Europæiske Centralbank. Der udsendes en rentemeddelelse klokken 13:45 efterfulgt af en pressekonference klokken 14:30.

Vi venter som udgangspunkt ikke nogen væsentlige nyheder på årets første rentemøde i ECB, idet december-rentemødet bød på en ny omgang støttetiltag, der blev flankeret af opdaterede økonomiske forecasts. For indeværende befinder vi os i en form for limbo, hvor hårde restriktioner som følge af den aktuelle coronasmitteudvikling dæmper udsigterne for den europæiske økonomi på kort sigt, mens vaccineudrulningen viser lys for enden af tunnelen. Det er utvivlsomt kampen mellem disse kræfter, der bliver afgørende for, om ECB bliver tvunget til at skulle gøre mere på et senere tidspunkt.

Vi modtager ligeledes den månedlige opgørelse over udviklingen i den europæiske forbrugertillid for januar, der offentliggøres klokken 16:00. 

To modsatrettede faktorer trækker stemningen blandt de europæiske husholdninger i hver sin retning. Således står den nuværende vaccineudrulning over for den aktuelle corona-situation med hårde restriktioner og nedlukninger. På den positive side er aktiemarkederne kommet stærkt fra land i 2021 understøttet af blandt andet de lavere renter og den fortsat lave inflation. Omvendt er vaccineudrulningen kommet skidt fra start flere steder i Europa, hvilket vil være med til at hæmme forbrugertilliden. Overordnet set venter vi en rimelig stabil udvikling i forbrugertilliden i januar-opgørelsen, dog med pilen lidt nedad på linje med den allerede konstaterede udvikling i de tyske forbrugertillidstal.

20.01.2021

Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på retningen på de finansielle markeder. 

19.01.2021

Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på retningen på de finansielle markeder.

De asiatiske aktiemarkeder ligger dog med pæne stigninger her til morgen, mens de ledende amerikanske aktiefutures ligeledes peger på en stærk start på handelsdagen i USA. Positiviteten skyldes, at markedet nu afventer, at Janet Yellen får den endelige godkendelse fra Senatet, så hun kan indlede sin periode som ny amerikansk finansminister. Investorerne spekulerer i, at Yellen ved sin høring vil være fortaler for større vækststimulerende tiltag i lyset af de lave renter og dermed lave låneomkostninger.

18.01.2021

Vi lægger ud med en forholdsvis rolig start på denne handelsuge, eftersom dagen i dag ikke byder på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på retningen på de finansielle markeder. Der er tale om en rimelig stille uge med hensyn til de økonomiske begivenheder. Ugen udmærker sig da også ved at der er børslukket i USA i dag som følge af Martin Luther King Jr. Day.

For resten af ugen vil opmærksomheden således først og fremmest være rettet mod det officielle præsidentskifte i USA på onsdag og i den sammenhæng mulige nye uroligheder i forbindelse med indsættelsesceremonien i Washington. Fra USA modtager vi om fredagen PMIopgørelsen for januar 2021.

Langt størstedelen af denne uges nøgletalsopgørelser og finansielle begivenheder strømmer ind fra Eurozonen. Onsdagen byder således på forbrugertillidsopgørelsen for januar, mens vi om fredagen modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i PMI-indekset. Ydermere byder ugen på et rentemøde i ECB.

15.01.2021

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod USA, hvorfra vi modtager nogle af de mere hårde nøgletalsopgørelser. Vi modtager således den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske detailsalg for december, der offentliggøres klokken 14:30.

Det amerikanske detailsalg har indtil nu budt på skuffende læsning i 4. kvartal 2020, hvor særligt november-opgørelsen lå til den svage side. Det er således tydligt, at nedlukningen af detailhandlen, herunder især restauranterne, der tælles med i denne opgørelse, har ramt detailsalget. I december ventes denne tendens blot endnu mere udpræget, og der ventes således et nyt, om end mindre, fald på omkring 0,3% relativt til november. Samlet set peger detailsalget på en lille stigning i det amerikanske privatforbrug for hele 4. kvartal 2020 relativt til 3. kvartal 2020. Med udsigten til en genåbning af detailhandlen, når vaccinen endegyldigt er i distribution, vurderer vi, at investorerne vil kigge fremad, fremfor at dvæle ved en skuffende detailsalgsopgørelse for december. 

Derudover modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen i USA for december, der offentliggøres klokken 15:15.
Der ventes en vis moderation i industriproduktionsopgørelsen for december i kølvandet på de forrige to måneders fremgang. Således ventes blot en stigning på 0,4% relativt til november. Imidlertid har den øgede grad af nedlukning formentlig hæmmet produktionsmulighederne samt efterspørgslen. Dette ændrer dog ikke på, at industriproduktionen vil pege på en ganske pæn aktivitetsvækst for hele 4. kvartal 2020, om end med knap så stærkt et momentum som i det rekordhøje 3. kvartal 2020.

14.01.2021

Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan få en betydning for retningen på de finansielle markeder. Handelsdagen vil dog formentlig være præget af investorer, der vil afvente meldinger fra den kommende amerikanske præsident Joe Biden, når han senere i aften vil give sit bud på en ny runde af finanspolitisk stimulans.

13.01.2021

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen blandt medlemslandene i Eurozonen. Opgørelsen for november offentliggøres klokken 11:00.

I oktober-opgørelsen tog den europæiske industriproduktion lidt mere til end ventet og understregede dermed, at der fortsat var liv i industriaktiviteten på trods af den på daværende tidspunkt tiltagende corona-smitteudvikling. De senest offentliggjorte fremstillingsbarometre har peget på en vis opbremsning i industriopsvinget i de sidste to måneder af 2020, om end niveauet dog fortsat peger på en fornuftig fremgang. Vi har allerede modtaget industriproduktionsopgørelser fra Tyskland og Frankrig. Samlet set peger disse på en marginal stigning i hele Eurozonen.

12.01.2021

Dagen i dag byder på den amerikanske JOLT-rapport for november, der offentliggøres klokken 16:00. JOLT-rapporten er en opgørelse over udviklingen i antallet af nye ledige stillinger og afskedigelser i USA. Opgørelsen udarbejdes af det amerikanske beskæftigelsesministerium og er en god indikation på tilstanden på det amerikanske arbejdsmarked.

Opgørelsen over nye ledige stillinger og afskedigelser, JOLT, har budt på en stabil udvikling i antallet af jobopslag de seneste måneder. Vi ser dog en vis risiko for en større moderation i november-opgørelsen som følge af nedlukningen af økonomien i kølvandet på den accelererende corona-smitteudvikling.

11.01.2021

For dagen i dag vil der på nøgletalsfronten være fokus på offentliggørelsen af den månedlige opgørelse over udviklingen i Sentix-barometeret for januar. 
Sentix-barometeret overraskede noget positivt, da det i december-opgørelsen viste en bedre end ventet stigning. Stigningen afspejlede formentlig en øget vaccineoptimisme i Europa. Januar er overordnet set startet positivt ud, om end de opmuntrende vaccinenyheder kæmper lidt imod en fortsat bekymrende smitteudvikling og de medfølgende restriktioner. Den fortsatte fremgang på aktiemarkederne her i starten af året peger således på en lille stigning i Sentix-barometeret i januar-opgørelsen.

For resten af ugen vil der på nøgletalsfronten være særligt fokus på USA. Herfra modtager vi på fredag både detailsalgsopgørelsen samt industriproduktionsopgørelsen for december. Derudover offentliggøres JOLT-opgørelsen over nye ledige stillinger og afskedigelser for november på tirsdag.

Fra Eurozonen modtager vi på onsdag den månedlige opgørelse over udviklingen i den samlede industriproduktion for alle medlemslandene for november.

08.01.2021

Her til morgen fortsætter de asiatiske aktiemarkeder i det positive spor. Positiviteten skyldes udvikling på de amerikanske aktiemarkeder i gårsdagens handel, hvor særligt teknologiaktierne steg på håbet om yderligere vækststimulerende tiltag fra den amerikanske regering. Med Joe Biden som præsident og et flertal til Demokraterne i begge af Kongressens kamre forventer markederne nu, at den amerikanske regering fremadrettet igen vil fremstå som en stabil institution. Markederne er dog også hjulpet på vej af udtalelser fra flere amerikanske centralbanksmedlemmer. Overordnet set venter
centralbanksmedlemmerne ikke, at den amerikanske centralbank vil neddrosle sine opkøb før tidligst ultimo 2021. 

07.01.2021

På trods af nattens uroligheder ved Kongressen i USA, hvor flere demonstranter trængte ind i kongresbygningen, er der fremgang at spore over stort set hele linjen på de asiatiske aktiemarkeder her til morgen. Det skyldes hovedsageligt, at Demokraterne har kurs mod et flertal i begge af Kongressens kamre, hvilket baner vejen for yderligere finanspolitiske stimulanspakker til den amerikanske økonomi. Derudover bekræftede referatet fra december-rentemødet i Den Amerikanske Centralbank, Fed, der blev offentliggjort i går, at centralbanken vil fortsætte med sine aktivopkøb i niveauet 120 mia. dollar om måneden i en rum tid endnu. 

06.01.2021

Her til morgen afventer markederne resultatet af senatsvalget i Georgia i USA. Med 97% af stemmerne optalt er der fortsat dødt løb mellem de to republikanske
senatorer og de to demokratiske udfordrer. Stemmeoptællingen genoptages onsdag morgen lokal tid. Udfaldet af senatsvalget er afgørende for sammensætningen af Kongressen og dermed Joe Bidens politiske råderum. Valgresultatet kan sikre Demokraterne et flertal i Senatet og dermed begge af Kongressens kamre. Dette åbner op for muligheden for markante reguleringer af blandt andet skatte- og miljøpolitikken. Ingen Demokraterne har dog vundet et senats- eller guvernørvalg i Georgia siden år 2000.

05.01.2021

For dagen i dag vil investorernes fokus primært være rettet mod USA inden dagens 2. valgrunde, hvor der skal findes to pladser til Senatet. Disse pladser bliver afgørende for magtfordelingen i Senatet, og dermed Joe Bidens politiske råderum. Valgresultatet kan sikre Demokraterne et flertal i Senatet og dermed begge af Kongressens kamre. Dette åbner op for muligheden for markante reguleringer af blandt andet skattepolitikken. Som følge
heraf hersker der her til morgen en lettere negativ stemning på de asiatiske aktiemarkeder.

Derudover modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren for december, der offentliggøres klokken 16:00.

Konsensus venter et mindre fald i ISM-indekset for fremstillingssektoren, hvor den seneste smittestigning ventes at tage toppen af aktivitetsvæksten. Det er allerede blevet indikeret af små fald i diverse regionale fremstillingsbarometre for december. Dog bør effekten være tydeligst i servicesektoren, og den seneste vaccineoptimisme bør da også være understøttende for tilliden i fremstillingssektoren. Derudover er ordreniveauet fortsat højt relativt til lagrene, og bilsalget ventes at være steget en tand i december.

04.01.2021

Kalenderen er dagen i dag tom for interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller finansielle begivenheder, der ville kunne have haft en betydning for retningen på de finansielle markeder.

Her til morgen er der fremgang og positivitet at spore på stort set samtlige af det asiatiske aktiemarkeder, hvor vaccineudrulningen forstærker håbet om et gedigen økonomisk opsving i 2021. Derudover er usikkerheden relateret til Brexit og den amerikanske hjælpepakke nu endegyldigt ude af billedet. Som følge heraf hersker der en forventning i markedet om, at verdensøkonomien så småt igen er på vej ind i et vækstspor. Samtidig er forventningen i markedet, at centralbankerne fortsat vil føre en lempelig pengepolitik, der var karakteriserende for størstedelen af 2020.

18.12.2020

Kalenderen er dagen i dag tom for interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller finansielle begivenheder, der ville kunne have haft en betydning for retningen på de finansielle markeder.

Bemærk, at Børsnyt går på juleferie, men vender tilbage mandag den 4. januar 2020. Vi ønsker alle vores læsere en god jul og godt nytår!

17.12.2020

Dagen i dag byder på et rentemøde i den britiske centralbank, BoE, der offentliggøre en rentemeddelelse klokken 13:00. 

Umiddelbart venter vi ingen nye tiltag fra BoE’s side på rentemødet, eftersom centralbanken øgede deres QE-opkøbsprogram med 150 mia. pund på det forrige
rentemøde. Siden november-rentemødet er fremtidsudsigterne imidlertid mildnet en smule, ikke mindst som følge af den hurtigere udrulning af corona-vaccinen i
Storbritannien. En alarmerende ubekendt faktor er dog de verserende brexit-forhandlinger, der kan få væsentlig betydning for centralbankens fremtidige ageren. Såfremt forhandlingerne ikke munder ud i en handelsaftale kan vi meget vel se en lempelsesaktion fra centralbanken allerede inden årets udgang. I så fald
ventes renteinstrumentet fortsat sat i bero, og det er sandsynligvis nye udvidelser af QE-programmet, som ligger øverst i værktøjskassen.

16.12.2020

Dagen i dag er et sandt makroøkonomisk festfyrværkeri med flere nøgletalsopgørelser fra begge sider af Atlanten. Dagen starter ud med den månedlige PMI-opgørelse fra Eurozonen for december, der offentliggøres klokken 10:00
Der er stor usikkerhed forud for offentliggørelsen af PMI-indekset for december. Spørgsmålet er, om den seneste moderation i PMI-indekset vil fortsætte i lyset af den fortsat bekymrende smitteudvikling samt de medfølgende restriktioner, mens det endnu er uvist om de positive vaccinenyheder vil holde hånden under indekset. Imidlertid venter vi blot et marginalt fald i det samlede PMI-indeks til indeksniveau 45,0 trukket ned af både fremstillings- og servicesektoren.
Dernæst modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske detailsalg for november, der offentliggøres klokken 14:30.
Mens det amerikanske detailsalg stort set gik i stå i oktober venter konsensus et fald i detailsalget i november-opgørelsen. Det skyldes hovedsageligt det allerede konstaterede fald i bilsalget. Derudover har salget fra de større forretningskæder peget detailsalget yderligere nedad efter en skuffende ”Black Friday”. Den seneste
smitteudvikling og de medfølgende restriktioner udgør en stor del af forklaringen. Effekten af restriktionerne ventes dog mere synlige i december, hvor vi venter at se et mere tydeligt fald i detailsalget.

Dagen rundes af med et rentemøde i den amerikanske centralbank. Der udsendes en rentemeddelelse klokken 20:00 efterfulgt af en pressekonference.

Forud for rentemødet har Fed og medlemmerne af rentekomitéen hold kortene rimelig tæt ind til kroppen med hensyn til muligheden for nye stimulanstiltag. Opfordringen fra Fed-chef Powell har tydeligt gået på, at modsvaret til den seneste smitteudvikling bør komme fra stimulanstiltag fra regeringen, og de finansielle markeder har for indeværende ikke reageret specielt uroligt på manglende stimulanslovning fra Fed. Vi tror dog ikke, at Fed melder sig helt ud af kampen, da vi er blevet lovet nyt om Fed’s opkøbsstrategi (QE). I den forbindelse ser vi en vis sandsynlighed for at Fed melder en ny ”guidance” ud på opkøbsprogrammet, som Fed indtil videre har annonceret vil
køre videre i det nuværende tempo i ”de kommende måneder”. 

15.12.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i industriproduktionen i USA i november, der offentliggøres klokken 15:15.

Bedringen i den amerikanske industriproduktion er bremset op de seneste måneder, om end vi dog stadig så en stigning i oktober-opgørelsen. Flere ledende fremstillingsindeks ser da også ud til at have toppet, om end de fastholder et pænt niveau. Den seneste arbejdsmarkedsrapport kunne afsløre, at antallet af timer lagt i industrien var faldende i november. Som følge heraf venter vi en flad udvikling i industriproduktionen i november relativt til oktober.

14.12.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen industriproduktionen blandt de 17 medlemslande i Eurozonen i oktober, der offentliggøres
klokken 11:00.

Det kom som en lille overraskelse, da industriproduktionen i september skuffede relativt til forventningerne. Den skuffende udvikling var hovedsageligt trukket af udfordringer i den italienske industri og dermed ikke den nye virus-bølge. Den underliggende genoprejsningstrend er således fortsat intakt, om end i et meget langsommere tempo end lige efter genåbningen af økonomierne. Således venter vi en stigning i produktionen på 2,7% i oktober relativt til september.

For resten af ugen vil investorernes fokus primært være rettet mod onsdag, der bliver et sandt nøgletalsfyrværkeri. Onsdagen starter ud med PMI-opgørelsen
fra Eurozonen for december. Dernæst træder USA til, først med detailsalgsopgørelsen for november, efterfulgt af rentemødet i den amerikanske centralbank.
Der er også et rentemøde i den britiske centralbank på torsdag, men inden da modtager vi industriproduktionsopgørelsen for november fra USA om tirsdagen. 

11.12.2020

Dagen i dag byder på den månedlige forbrugertillidsopgørelse fra University of Michigan i USA for december, der offentliggøres klokken 16:00. Opgørelsen dækker et repræsentativt udsnit af de amerikanske husholdningers syn på fremtiden og dermed deres forbrugslyst.
Opgørelsen giver en god indikation på den fremtidige vækst i det private forbrug i USA.

Der ventes en stort set flad udvikling i forbrugertillidsopgørelsen for december relativt til november. Den stigende vaccineoptimismen og det medfølgende løft på aktiemarkederne vil formentlige have kompenseret for de fortsat udprægede smittebekymringer. Derudover er realkreditrenterne faldet yderligere, mens udviklingen på bolig- og arbejdsmarkedet er stabil. Bloombergs ugentlige  forbrugertillidsmålinger har dog peget på muligheden for en positiv overraskelse i forbrugertillidsopgørelsen fra Michigan.

10.12.2020

Dagen i dag byder på ugens helt store højdepunkt i form af rentemødet i Den Europæiske Centralbank. Centralbanken offentliggøre en rentemeddelelse klokken 13:45 efterfulgt af en pressemeddelelse klokken 14:30.

Den Europæiske Centralbank indikerede allerede på det forrige rentemøde, at den nuværende pengepolitik ville blive ”rekalibreret”. Med andre ord, er der således udsigt til en mere lempelig retning via nye stimulanstiltag. Nye stimulanstiltag er allerede blevet mere end antydet af en række taler fra diverse styrelsesrådsmedlemmer. Disse medlemmer har fremhævet, at det sandsynligvis bliver ECB’s nyere pandemi-relaterede værktøjer, TLTROIII (billig likviditet til bankerne) og PEPP (obligationsopkøb), der vil være omdrejningspunkterne. Således vil renteinstrumentet fortsat være sat i bero. Med hensyn til likviditetstiltagene for bankerne (TLTROIII) står det eksisterende program til at udløbe til marts 2021, så en fortsættelse af programmet synes givet. Derudover kan ECB meget vel vælge at forlænge varigheden, muligvis til fire år.
Med hensyn til opkøbsprogrammet PEPP, synes det oplagt at forhøje det eksisterende program fra 1.350 mia. euro til 2.000 mia. euro, mens programmet formentlig forlænges med et år til juni 2022. Centralbanken har tidligere udtalt, at opkøbsprogrammet under alle omstændigheder ville løbe ind til coronakrisefasen var overstået. Med en snarlig coronavaccine-distribution venter vi, at Centralbanken formentlig vil ændre formuleringen til, at ”opkøbsprogrammet vil køre så længe at følgerne af coronakrisen tynger udsigterne for inflationen” for at godtgøre for den forlængede varighed. Med de nye corona-restriktioner i størstedelen af de europæiske lande, samt den faldende inflationen er der udsigt til, at ECB’s BNPestimat for 2021 nedjusteres, mens inflationsmålsætning ligeledes står for skud med en mulig nedrevidering.  Centralbankens topprioritet vil dog formentlig være at sikre ro om renteudviklingen samt at statsrenterne vil holde sig lave trods udsigten til nye gældsudstedelser over det kommende års tid som følge af behovet for yderligere finanspolitisk støtte.

09.12.2020

Kalenderen er dagen i dag tom for makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og finansielle begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på markedsstemningen.

08.12.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i NFIB-indekset i USA for november, der offentliggøres klokken 12:00. Opgørelsen undersøger små og mellemstore amerikanske selskabers syn på fremtiden, herunder deres forventninger til blandt andet investeringer og fastansættelser. Da de små og mellemstore selskaber står for størstedelen af jobskabelsen i USA, giver opgørelsen en god indikation på, hvor stærkt opsvinget i den amerikanske økonomi er.

Der ventes et lille fald for NFIB-indekset i november-opgørelsen. Udviklingen vil således være på linje med diverse forbrugertillidsindeks for november og er formentlig et udtryk for den seneste påvirkning fra den nye corona-smittebølge. Der vil dog være ekstra fokus på NFIB’s målinger af situationen på arbejdsmarkedet blandt de mindre selskaber, eftersom disse selskaber dominerer beskæftigelsen i USA. Vi har set en ganske pæn genopretning i selskabernes ansættelsesplaner, ligesom løn- og prisvurderingen næsten har vundet det tabe corona-terræn tilbage. Vi venter dog, at målingerne vil bekræfte, at bedringen på arbejdsmarkedet er ved at bremse op.

07.12.2020

Der er dagen i dag deadline for vedtagelsen af EU’s store budget- og stimulanspakke for samlede 1.800 mia. euro. De seneste meldinger går på, at EU-medlemslandene arbejder på at få stemt en pakke igennem uden om Polen og Ungarn, der har truet med veto mod stimulans- og budgetpakken på det eksisterende grundlag. Udfaldet af forhandlingerne vil sandsynligvis få betydning for udviklingen på de europæiske aktiemarkeder, idet stimulanspakken har til hensigt at få sat gang i den europæiske økonomi. 

Ugens helt store højdepunkt er dog torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank. Derudover byder USA ind med den månedlige opgørelse over udviklingen i NFIB-indekset om tirsdagen og forbrugertillidsopgørelsen fra University of Michigan om fredagen. 

04.12.2020

Her til morgen hersker der en lettere blandet stemning på de asiatiske aktiemarkeder. Det skyldes hovedsageligt, at investorerne justerer deres positioner forud for dagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport for november, der offentliggøres klokken 14:30.

Efter en positiv overraskelse i oktoberopgørelsen, med en uventet stigning i den private beskæftigelsesvækst, ventes det, at november-opgørelsen vil vise en mere tydelig opbremsning på arbejdsmarkedet. Flere forbrugerundersøgelser har peget på, at især servicesektoren har været hårdt ramt af den seneste smittebølge. Således ventes beskæftigelsen at være steget med 500.000 personer i november mod 638.000 personer i oktober. Arbejdsmarkedsrapporten vil uden tvivl være en af de parametre som den amerikanske centralbank kigger på inden banken på rentemødet den 16. december skal tage stilling til om der er behov for mere støtte til økonomien. En ny hjælpepakke inden årets udgang så eller næsten umulig ud, men de seneste meldinger tyder på, at en hjælpepakke på 1.000 mia. dollar er inden for rækkevidde. En svagere end ventet arbejdsmarkedsrapport vil formentlig fremskynde forhandlingerne i Kongressen, hvilket investorerne tager vel imod.

03.12.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i det europæiske detailsalg for oktober, der offentliggøres klokken 11:00.

Som følge af corona-krisen og de medfølgende restriktioner har diverse forbrugertillidsindeks været knap så anvendelige i forhold til at forudsige udviklingen i detailsalget. Imidlertid har Google’s mobilitetsindeks vist sig at være ganske brugbart. Mobilitetsindekset har vist, at aktiviteten inden for den europæiske detailhandel var tæt på en top i oktober. Mere interessant er det dog, at mobilitetsindekset allerede har peget på et større fald i detailsalget i november, hvor corona-restriktionerne generelt var optrappet. Det lader således til, at vi i oktober taget fint hul på 4. kvartal 2020, men med udsigt til en markant ændring i den negative retning i november. Dette betyder, at detailsalget samlet set meget vel kan bidrage negativt til BNP-væksten for hele 4. kvartal 2020

Senere på eftermiddag, klokken 16:00, offentliggøres den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for servicesektoren i USA for november.

ISM-indekset for servicesektoren kom sig hurtigt hen over sommeren i forbindelse med genåbningen af økonomien. Indekset har stort set holdt det robuste niveau omkring indeksværdi 57 de seneste fire måneder. Konsensus venter et lille fald i november til indeksværdi 56. I givet fald vil det markere det første fald to måneder i streg siden april og den laveste indeksværdi siden maj. Eftersom tilbagegangen vil være af relativt moderat karakter, venter vi således ikke, at opgørelsen isoleret set vil få nogen synderlig stor indvirkning på retningen på de finansielle markeder.

02.12.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i arbejdsløsheden i Europa for oktober, der offentliggøres klokken 11:00. 

Det ventes, at den europæiske arbejdsløshed vil kravle marginalt opad til 8,4% i oktober fra 8,3% i september. Husholdningernes forventninger til ledigheden peger dog fortsat på markant højere arbejdsløshedsrater i Europa. Husholdningerne tager dog formentlig ikke højde for diverse corona-støttepakker. Derudover ser vi, at selskabernes beskæftigelsesforventninger har fortsat de positive takter, hvilket dermed ikke indikere en større stigning i ledigheden i år.

01.12.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren i USA for november, der offentliggøres klokken 16:00. Indekset vurderes til at være blandt de bedste ledende indikator til at forudsige den økonomiske vækst på kort sigt i fremstillingssektoren. En indeksværdi over 50 indikerer fremgang i økonomien, mens en indeksværdi under 50 indikerer tilbagegang.

ISM-indekset for fremstillingssektoren steg i oktober overraskende kraftigt til det højeste niveau i mere end to år. Stigningen var især understøttet af en bedring i
ordreindgangen og beskæftigelsen blandt de amerikanske selskaber. Imidlertid har de regionale tillidsindeks indikeret et mindre tilbagefald for ISM-indekset til indeksniveau 57,6. I givet fald vurderer vi, at aktiemarkederne vil tage vel imod opgørelsen, da den bekræfter fremstillingssektorens modstandsdygtighed. Vi
vurderer, at november-opgørelsen vil være med til at understrege, at fremstillingssektoren fortsat gør sit for holde dampen oppe under den amerikanske
økonomi i 4. kvartal 2020.

30.11.2020

Det bliver en ganske rolig start på denne handelsuge. Således byder dagen i dag ikke på nogen interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kunne få en indvirkningen på retningen på aktiemarkederne.

Resten af ugen byder på den sidste omgang af de tunge nøgletalsopgørelser for i år. Disse nøgletalsopgørelser vil således være vigtige for både ECB og Fed inden de på deres respektive decemberrentemøder senere på måneden skal tage stilling til, om der er behov for mere støtte til økonomierne fra den pengepolitiske side.

Fra USA modtager vi således på tirsdag den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren, mens den tilsvarende opgørelse for servicesektoren offentliggøres om torsdagen. Derudover byder fredagen på arbejdsmarkedsrapporten for november.

Fra Eurozonen vil investorernes fokus blandt andet være rettet mod arbejdsløshedsopgørelsen for oktober, der offentliggøres onsdag, mens torsdagen byder på detailsalgsopgørelsen for oktober. 

27.11.2020

Mens de amerikanske aktiemarkeder dagen i dag holder lukket grundet Black Friday, modtager vi fra Europa den månedlige opgørelse over udviklingen i ESI-barometeret for november, der offentliggøres klokken 11:00.

Konsensus venter et fald i ESI-barometeret i november-opgørelsen. I givet fald vil der være tale om det første fald siden bunden i april. Det ventes, at servicesektoren vil være den mest bidragende faktor til tilbagegangen sammen med den aftagende forbrugertillid, om end fremstillingssektoren formentlig holder skansen endnu en måned. Samlet set vil udfaldet af ESI-barometeret formentlig sætte aktiemarkederne under pres.

26.11.2020

Kalenderen er dagen i dag umiddelbart ryddet for væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelse og begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på markedsstemningen. 

25.11.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i ordreindgangen på varige goder i USA for oktober, der offentliggøres klokken 14:30.

Ordreindgangen på varige goder er ofte en god indikator for udviklingen i de faste investeringer blandt de amerikanske selskaber. Ordreindgangen på varige goder
viste en robust bedring i 3. kvartal 2020, hvorfor kerneordrerne har mere end genvundet niveauet fra før corona-pandemien ramte. Konsensus venter, at oktober-opgørelsen vil vise en marginal fremgang i ordreindgangen. Det skyldes en øget forsigtighed blandt selskaberne i lyset af de tiltagende dårlige nyheder på corona-fronten. En bedring i ordreindgangen på varige goder kan være med til at holde dampen oppe på aktiemarkederne, eftersom dette vil pege på en fortsat bedring af de amerikanske selskabers investeringsevne.

24.11.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i den amerikanske forbrugertillid fra Conference Board for november, der offentliggøres
klokken 16:00.

Konsensus venter et tilbagefald i forbrugertilliden i november-opgørelsen som følge af de coronarelaterede smittebekymringer. Vi ser imidlertid en vis mulighed for en positiv overraskelse drevet af de mere opmuntrende vaccinenyheder og den positive udvikling på aktiemarkederne. Bloombergs ugentlige forbrugertillidsopgørelse har da også vist en positiv tendens i de seneste par målinger. Det er dog værd at bemærke, at forbrugertilliden aldrig kom sig specielt markant hen over sommeren, hvor det hele så mere lyst ud.

23.11.2020

Vi ser frem mod en afkortet uge i USA, hvor der er Thanksgiving-ferie torsdag og fredag (” Black Friday”). Som følge heraf befinder denne uges amerikanske nøgletal sig på ugens første tre dage. Vi lægger hårdt fra land allerede dagen i dag, hvor vi modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i PMI-indekset fra Eurozonen for november, der offentliggøres klokken 10:00.

Konsensus venter et nyt fald i det samlede PMI-indeks i november, hvilket dermed vil være den fjerde måned i streg med fald. I givet fald vil det sende indekset under tærskelværdien på 50, hvilket indikerer, at den europæiske økonomi er i tilbagegang. Det ventes igen at være
trukket af servicesektoren, der er mest berørt af den nye omgang af corona-restriktioner og nedlukninger. Derudover er der ingen udsigt til, at de positive vaccinenyheder får den store indflydelse på restriktionerne på helt kort sigt. Vi venter således et fald i det samlede PMI-indeks
til indeksniveau 47 i november fra indeksniveau 50 i oktober. Et fald i PMI-indekset vil formentlig resultere i faldende risikoappetit blandt investorerne, men vi vurderer, at de opmuntrende vaccinenyheder vil danne et sikkerhedsnet under aktiemarkederne.

Dagen byder ligeledes på den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske PMI-indeks for november, der offentliggøres klokken 15:45.

Det samlede PMI-indekset er kommet flot igen. Således viste i oktober-opgørelsen en stigning til indeksniveau 56,3, hvilket er det højeste niveau siden maj 2018. Vi venter dog PMI-indekset vil være under pres i november-opgørelsen. Det skyldes den negative effekt af de nedlukninger og restriktioner, der er trådt i kraft den seneste måned. Det ventes især at ramme PMI-indekset for servicesektoren. PMIindekset for fremstillingssektoren ventes også at pege næsen nedad, men blot marginalt. De foreløbige regionale fremstillingsindeks har dog for indeværende peget på en stort set uændret udvikling i november.

For resten af ugen vil fokus blandt andetvære på tirsdagens amerikanske forbrugertillidsopgørelse samt onsdagens opgørelse over ordreindgangen på varige goder i USA. Fra Eurozonen modtager vi på fredagen den månedlige opgørelse over udviklingen i ESI-barometeret for november.

20.11.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus blandt andet være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i den europæiske forbrugertillid for november, der offentliggøres klokken 16:00.

Det ventes, at november-opgørelsen for den europæiske forbrugertillid viser et nyt dyk efter forbrugertilliden i oktober fald til det laveste niveau i fem måneder. Den
primære årsag hertil vil være den nye omgang af restriktioner og nedlukninger som følge af de fortsat rekordhøje coronasmittetilfælde. På den positive side har vi
imidlertid fortsat de lave renter, faldende forbrugerprisinflation, tiltagende udlånsvækst blandt husholdningerne og de seneste mere positive vaccinenyheder. Kombinerer man de positive faktorer med regeringernes nye støtteordninger til arbejdsmarkedet bør disse faktorer være nok til at afbøde et større fald i forbrugertilliden. Vi venter således et fald til -18 i november fra -15,5 i oktober.

19.11.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus blandt andet være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i salget af eksisterende boliger i USA for oktober, der offentliggøres klokken 16:00.

En positiv udvikling på det amerikanske boligmarked var en af drivkræfterne bag opsvinget i USA i kølvandet på finanskrisen. En øget velstandsstigning kom til udtryk i form af stigende forbrugslyst hvilket blandt andet resulterede i stigende boligpriser. Der har været tale om en helt uventet stor fremgang i salget af eksisterende boliger de seneste måneder og ikke mindst i september. Det ventes dog, at oktober-opgørelsen vil vise et lille fald. I givet fald vil det være det første fald i fem måneder. Faldet i salget af eksisterende boliger vil være af relativt moderat karakter, hvorfor det ikke bør få den store indflydelse på aktiemarkederne.

17.11.2020

Dagen i dag står i USA’s tegn, hvorfra vi modtager en række af de hårdere makroøkonomiske nøgletalsopgørelser. Vi modtager blandt andet den månedlige opgørelse over udviklingen i det amerikanske detailsalg, for oktober, der offentliggøres klokken 14:30.
September-opgørelsen for detailsalget bød overraskende på en stigning i det højeste tempo i tre måneder. Stigningen skyldtes formentlig, at den nye forhøjede arbejdsløshedsunderstøttelse trådte i kraft. Konsensus venter, at oktober-opgørelsen ligeledes byder på en stigning i detailsalget, om end i et noget langsommere tempo. Forbrugertilliden har peget på et stadigt mere afdæmpet forbrug,
mens de ugentlige opgørelser over salget hos de større forretningskæder har indikeret en risiko for fald i detailsalget. Da detailsalget er en vigtig variabel for udviklingen i den amerikanske økonomi, vil et fald i detailsalget formentlig sætte aktiemarkederne under pres.

18.11.2020

Der er ikke de store makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder på programmet dagen i dag.
Her til morgen hersker der en blandet stemning på de asiatiske aktiemarkeder, hvor der tages afsæt i gårsdagens udvikling på de globale aktiemarkeder. I kølvandet på en længere periode med solide stigninger på de globale aktiemarkeder som følge af blandt andet præsident- og
senatsvalget i USA samt vaccineeuforien, er det kun naturligt, at der kommer lidt mere eftertænksomhed ind i markedet her på kort sigt. Forsigtigheden skyldes ligeledes gårsdagens svage opgørelse over udviklingen i det amerikanske detailsalg, der øger frygten for, at  genopblussen af coronavirussen vil bremse det i forvejen skrøbelige økonomiske opsving yderligere op.

16.11.2020

Kalenderen er dagen i dag tom for interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne have været med til at diktere retningen på aktiemarkederne.
Her til morgen befinder de asiatiske aktiemarkeder sig tæt på rekordterritorium. Positiviteten skyldes, at vaccineoptimismen og nattens solide makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra Japan og Kina har været med til at opveje for bekymringerne relateret til de kraftigt stigende corona-smittetilfælde på globalt plan. Derudover har 15 lande i Asien og Stillehavsregionen søndag underskrevet verdens største frihandelsaftale. Handelsaftalen, der kaldes for Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), er underskrevet af de 10 lande, der udgør Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), samt Australien, Kina, New Zealand, Japan og Sydkorea.
For resten af ugen vil fokus på nøgletalsfronten primært være rettet mod USA. Således byder tirsdagen på både den månedlige opgørelse over udviklingen i detailsalget samt industriproduktionsopgørelsen for oktober. Derudover modtager vi om torsdagen den månedlige opgørelse over udviklingen i salget af eksisterende boliger.

Fra Eurozonen modtager vi på fredag den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden.

13.11.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i den amerikanske forbrugertillid for november, der offentliggøres af University of Michigan klokken 16:00.

Der ventes en lille stigning i den amerikanske forbrugertillid i november-opgørelsen, hvormed husholdningernes optimisme fortsat er temmelig nedtonet. Tilliden vil være tynget af de rekordhøje corona-smittetilfælde kombineret med øget usikkerhed op til præsidentvalget. Bloombergs ugentlige forbrugertillidsopgørelse har overordnet set været relativ stabil i løbet af de seneste uger, hvorfor konsensus ikke ser nogen grund til, at forbrugertillidsopgørelsen fra Michigan ikke skulle følge denne udvikling. Vi hælder dog mest til, at bekymringerne i forhold til corona-virussen vil tynge forbrugertillidsopgørelsen for november. 

12.11.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i den europæiske industriproduktion for september, der offentliggøres klokken 11:00.

Det ventes, at september-opgørelsen for industriproduktionen i Europa vil vise en moderat stigning oven på de forrige tre måneders pæne genrejsning. Industriproduktionen befinder sig dog fortsat på det laveste niveau i seks år. Vi har allerede modtaget industriproduktionsopgørelser fra Tyskland og Spanien. Disse opgørelser skuffede en anelse relativt til forventningerne, men viste begge en større stigning end i august.

11.11.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod ECB’s årlige Forummøde, der afholdes onsdag og torsdag.
ECB’s årlige Forum-møde blev for alvor kendt i 2019, da den daværende ECBchef Mario Draghi benyttede lejligheden til at slå ind for en uventet lempelig pengepolitik på egen hånd. Titlen for mødet er i år ”centralbanker i en skiftende verden”. På mødet vil centralbanksmedlemmer fra USA, Storbritannien og Europa alle holder taler. Der vil sandsynligvis blive slået en fælles due-agtig tone an som følge af de seneste stigende coronarelaterede udfordringer. Vi har således lige haft rentemøder i alle tre regioner, og fælles var netop et dueagtigt touch, hvor Bank of England lempede pengepolitikken, mens ECB og Fed indikerede at der vil komme snarlige nye tiltag. Dette bør alt andet lige være grundlag for en positiv udvikling på aktiemarkederne.

10.11.2020

Her til morgen ligger de asiatiske aktiemarkeder med stigninger. Det skyldes blandt andet, at investorerne bifalder de seneste fremskridt i udviklingen af en corona-
vaccine, der er med til at løfte forventningerne om yderligere opsving for den globale økonomi. Således har amerikanske Pfizer i samarbejde med tyske Biontech fremstillet en vaccine til forebyggelse af corona, der er effektiv i 90% af tilfældene.
Dagen i dag byder ikke på nogen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder, der for alvor kan få en indvirkning på investorernes risikoappetit.
Investorerne vil således være på udgik efter yderligere vaccinedata samt meldingerne om genstart af hjælpepakkeforhandlingerne i USA.

09.11.2020

Her til morgen er der pæne stigninger over hele linjen på de asiatiske aktiemarkeder, hvor udviklingen er et resultat af det amerikanske præsident- og senatsvalg. Med en splittet kongres er forventningen i markedet nu, at renten vil forblive lav i en længere periode, alt imens der ventes færre regulatoriske ændringer af
blandt andet selskabs- og personskatterne. Med Joe Biden som præsident er der ligeledes udsigt til flere monetære hjælpepakker, der skal støtte genrejsningen af den amerikanske økonomi i kølvandet på corona-krisen.
Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i Sentix-barometeret fra Eurozonen for november, der offentliggøres klokken 10:30.

06.11.2020

For dagen i dag vil det fortsat være det amerikanske præsident- og senatsvalg, der vil definere retningen på aktiemarkederne. Imidlertid modtager vi den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for oktober, der offentliggøres klokken 14:30. 

Arbejdsmarkedsrapporten for september viste en lidt større nedgang end ventet. Samtidig er faldet i ledigheden taget lidt af, hvorfor det nu synes tydeligt, at et såkaldt V-formet rebound på arbejdsmarkedet ikke bliver en realitet. I oktober-opgørelsen ventes det ligeledes at beskæftigelsesfremgangen vil tage endnu et skridt nedad i overensstemmelse med den ugentlige opgørelse over antallet af nye ledige. På den positive side er ISM’ beskæftigelsesindeks fortsat med at stige de seneste måneder. Derudover ventes faldet i arbejdsløsheden også klinge yderligere af. Vi venter således at arbejdsløshedsraten falder til 7,7% i oktober fra 7,9% i september. 
Her til morgen hersker der en lettere blandet stemning på de asiatiske aktiemarkeder, om end retningen overordnet set er positiv. Det er fortsat det amerikanske  præsident- og senatsvalg, der definerer retningen på aktiemarkederne. Det lader umiddelbart til, at Republikanerne formår at bevare flertallet i Senatet. Dette vil
formentlig være med til at blokere de Demokratiske mærkesager, heriblandt markante reguleringer af blandt andet selskabs- og personskatter samt massiv
låntagning til større finanspolitiske hjælpepakker. 

05.11.2020

Da hele verdens øjne dagen i dag fortsat vil være rettet mod præsidentvalget i USA får dagens rentemøde i den amerikanske centralbank, Fed, ganske begrænset betydning for udviklingen på de finansielle markeder. Centralbanken udsender en rentemeddelelse klokken 20:00 efterfulgt af en pressekonference klokken 20:30.

Da det endelige udfald af præsidentvalget i skrivende stund endnu ikke er kendt, er der en udbredt forventning i markedet om, at dagens rentemøde bliver en tam affære. Rentemødet ventes således at blive et ”vent-og-se” møde. Den fremtidige sti for pengepolitikken vil udover
smitteudviklingen afhænge af udfaldet af præsidentvalget samt den politiske handlekraft med hensyn til en ny finanspolitisk hjælpepakke.

Her til morgen er der pæne stigninger at spore på de asiatiske aktiemarkeder. Dette på trods af, at investorerne fortsat spejder efter det endelige resultat af det amerikanske præsidentvalg. Mens det i højere grad ser ud til, at Joe Biden løber med præsidentposten, lader det imidlertid til, at Demokraterne ikke får fuld kontrol over Senatet. Dette mindsker risikoen for, at Joe Biden kan få gennemtruffet markante reguleringer af blandt andet selskabs- og personskatterne, som markedet ellers havde frygtet.

04.11.2020

Da hele verdens øjne dagen i dag fortsat vil være rettet mod præsidentvalget i USA får dagens ISM-opgørelse for servicesektoren, der offentliggøres klokken 16:00, ganske begrænset betydning for udviklingen på de finansielle markeder.

ISM-indekset for servicesektoren genvandt hurtigt terrænet efter corona-krisen ramte i foråret. Siden juni har indekset mere eller mindre kørt sidelæns. I oktober opgørelsen venter konsensus en mindre stigning til indeksværdi 57,8. Det skyldes blandt andet, at detailsalget er steget, mens PMI-indekset for servicesektoren har ligeledes har peget opad.

De asiatiske aktiemarkeder har i løbet af natten været på en sand rutschebanetur. Det skyldes, at de foreløbige resultater fra det amerikanske præsidentvalg har vist sig at være langt tættere end hvad meningsmålingerne havde forudsagt. Som følge heraf er det endelige resultat fortsat særdeles tvivlsomt. Markederne havde i løbet af den seneste tid indfundet sig med en sejr til Joe Biden, der ville lette den politiske risiko og booste mulighederne for en større finanspolitisk hjælpepakke. Stemningen er dog skiftet i takt med, at Donald Trump ser ud til at vinde flere af de store svingstater. 

03.11.2020

Der nok ingen tvivl om, at hele verdens øjne dagen i dag vil være rettet mod dagens præsidentvalg i USA.

Aktuelt ligger demokraternes Joe Biden fortsat lunt i svinget i meningsmålingerne, om end hans forspring er skrumpet ind de seneste uger. Umiddelbart ligner det en klar valgsejr, men mon ikke det bliver et lidt tættere løb i sidste ende. Fra et markedsperspektiv frygter man mest af alt et så tæt resultat, at der kan blive tale om et negativt efterspil, hvor der sås tvivl om resultatets gyldighed. Alene det faktum, at der har været flere brevstemmer en normalt indebærer en risiko for, at det gå en rum tid førend et endeligt resultat foreligger. Denne usikkerhed vil være negativ for de finansielle markeder på kort sigt. På den anden side skulle en klar Bidensejr, herunder med et såkaldt ”bluewave”-udfald, hvor demokraterne vinder begge kamre i Kongressen, bør vi se en positiv lettelse på markedet på helt kort
sigt. Uanset udfaldet af præsidentvalget er forudsætningerne for yderligere fremgang på aktiemarkederne til stede. Vi står således på tærsklen til en periode, hvor der er udsigt til yderligere opsving i den globale økonomi, alt imens det nuværende rentemiljø ligeledes er understøttende for aktiemarkeder. Derudover holder de ledende regeringer og centralbanker fortsat hånden under økonomierne.

02.11.2020

Investorernes fokus i denne uge vil være rettet fuld ud mod USA, hvor der er valg, rentemøde og interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser på dagsordenen. I første omgang byder dagen i dag på den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren for oktober, der offentliggøres klokken 16:00.

Der ventes en lille stigning i ISM-indekset for fremstillingssektoren i oktober-opgørelsen. Overordnet set er indtrykket, at fremstillingssektoren har været i stand til at opretholde sommerens genvundne momentum på trods af de stigende corona-smittetilfælde og usikkerheden op mod præsidentvalget. De regionale fremstillingsindeks har ligeledes peget ISMindekset op. De globale generelle finansielle betingelser, især i Europa, peger dog på, at der kan ligge udfordringer forude. Havde det ikke været for det amerikanske præsidentvalg senere på ugen ville oktober-opgørelsen for ISM-indekset formentlig have bidraget med positivitet på aktiemarkederne.

Det helt store højdepunkt resten af ugen bliver tirsdagens amerikanske præsidentvalg. Derudover byder onsdagen på ISM-indekset for servicesektoren, mens der er rentemøde i den amerikanske centralbank om torsdagen. Om fredagen sluttes ugen af med arbejdsmarkedsrapporten for oktober.

30.10.2020

Dagen i dag modtager arbejdsløshedsopgørelse fra Europa for september, der offentliggøres klokken 11:00.
Vi venter en lille stigning i arbejdsløshedsraten til 8,2% i september fra 8,1% i august. Det er dog værd at understrege, at diverse pandemi-relaterede arbejdsmarkedsstøtteprogrammer fortsat betyder, at arbejdsløshedstallene med overvejende stor sandsynlighed undervurderer det reelle ledighedsproblem. Det skyldes blandt andet, at flere er tvunget på korttidsprogrammer og dermed ikke kan arbejde fuldtid som ønsket.

29.10.2020

Fokus for dagen i dag på nøgletalsfronten er rettet mod Europa, hvor vi klokken 11:00 modtager opgørelsen over udviklingen i ESI-barometeret for oktober.
ESI-barometeret er steget lidt mere end ventet de seneste par måneder, om end barometeret ikke har vist helt samme bedring oven på corona-dykket i foråret som andre erhvervsbarometre, heriblandt PMI-indekset. Der ventes et lille fald i ESI-barometeret i oktober-opgørelsen, trukket ned af en svækket tillid i servicesektoren som følge af de nye smittestigninger i Europa.

Klokken 13:45 offentliggøre ECB deres rentemeddelelse for oktober-rentemødet, efterfulgt af en pressemeddelelse klokken 14:30.

28.10.2020

Kalenderen er dagen i dag ryddet for interessante makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne have haft potentiale til at drive stemningen på de finansielle markeder. Stemningen er dog fortsat mut på her til morgen på de asiatiske aktiemarkeder, der følger den globale trend med kursfald. Den skyldes blandt andet den stigende volatilitet og usikkerhed op til næste uges amerikanske præsidentvalg, alt imens coronasmittetallene dagligt stiger i et alarmerende højt tempo i både Europa og USA.

27.10.2020

Dagen i dag byder på den månedlige opgørelse over udviklingen i den amerikanske forbrugertillid fra Conference Board for oktober, der offentliggøres
klokken 15:00.
Efter at have fastholdt et skuffende lavt niveau hen over sommeren trak forbrugertilliden markant i vejret i septemberopgørelsen, hvor det blev til den største stigning i 17 år. Niveauet for forbrugertilliden er dog fortsat en del lavere end inden corona-pandemien for alvor ramte i marts. Vi venter en sidelæns bevægelse i oktober-opgørelsen. På den positive side er aktiemarkederne og boligpriserne steget. Dog er der opstået den del usikkerhed de seneste uger angående præsidentvalget og ikke mindst den stigende corona-smitteudvikling. Derudover har allerede opgjorte forbrugertillidsopgørelser
anvist en flad udvikling i tilliden i begyndelsen af oktober.
Her til morgen er de asiatiske aktiemarkeder malet i rødt, hvor tålmodigheden og risikoappetitten endnu en gang er udfordret af de langsommelige hjælpepakkeforhandlinger i USA samt de rekordhøje smittetal i Europa og USA. 

26.10.2020

Der er ingen væsentlige makroøkonomiske nøgletalsopgørelser eller begivenheder på programmet dagen i dag. Her til morgen hersker der en mere tøvende stemning blandt investorerne på de asiatiske aktiemarkeder, hvor tålmodigheden og risikoappetitten er udfordret af de langsommelige forhandlinger om en ny amerikansk hjælpepakke og de kraftigt stigende corona-smittetal på globalt plan.
For resten af ugen vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være særligt rettet mod Europa. Herfra modtager vi på torsdag den månedlige opgørelse over udviklingen i ESI-barometeret, mens fredagen byder på både arbejdsløshedsopgørelsen for september og tal for BNPvæksten for 3. kvartal 2020. Ugens helt store højdepunkt er dog torsdagens rentemøde i den europæiske centralbank. 
Fra USA modtager vi på tirsdag den månedlige opgørelse over udviklingen i forbrugertilliden fra Conference Board, mens torsdagen byder på tal for BNPvæksten i 3. kvartal 2020.

23.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod den månedlige opgørelse over udviklingen i PMI-indekset for både fremstillings- og servicesektoren for oktober fra Eurozonen, der offentliggøres klokken 10:00. Den tilsvarende PMI-opgørelse fra USA offentliggøres klokken 15:45. 

Med en handelsomsætning, der ligger under gennemsnittet, ses der små stigninger på de asiatiske aktiemarkeder her til morgen. Positiviteten tager afsæt i torsdagens stigninger på de amerikanske aktiemarkeder i kølvandet på den sidste præsidentielle valgdebat inden valget den 3. november. Investorerne afventer dog fortsat nyt om hjælpepakkeforhandlingerne i den amerikanske Kongres, om end markederne så småt er ved at affinde sig med, at hjælpepakken først bliver en realitet efter præsidentvalget.

22.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus på nøgletalsfronten være rettet mod den europæiske forbrugertillidsopgørelse, der offentliggøres klokken 16:00.

Der er kursfald over hele linjen på de asiatiske aktiemarkeder her til morgen, hvor dødvande i forhandlingerne mellem Republikanerne og Demokraterne om en ny
hjælpepakke og de fortsat stigende daglige nye corona-smittetilfælde trækker risikoappetitten nedad. 

21.10.2020

For dagen i dag er der umiddelbart ikke udsigt til offentliggørelsen af væsentlige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på stemningen på de finansielle markeder.

De asiatiske aktiemarkeder ligger her til morgen i et positivt terræn i håbet om, at en endelig aftale mellem Republikanerne og Demokraterne om en ny hjælpepakke falder på plads senere denne uge. Således har Republikanerne forhøjet deres bud på en hjælpepakke til nu 1.880 mia. kr., mens Demokraternes Nancy Pelosi efterfølgende har udtalt sig i optimistiske vendinger. Oprindeligt ønskede Republikanerne en hjælpepakke på 1.000 mia. dollar, mens Demokraternes oprindelige bud på 3.400 mia. dollar siden hen er skåret ned til 2.200 mia. dollar. Forhandlingerne om en hjælpepakke fortsætter i dag.

20.10.2020

For dagen i dag er der umiddelbart ikke udsigt til offentliggørelsen af væsentlige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne have haft en indvirkning på stemningen på de finansielle markeder.

Her til morgen vender de asiatiske aktiemarkeder mundvigene nedad efter nedturen på de amerikanske markeder i gårsdagens handel tiltog sidst på aftenen. Investorernes fokus er fortsat rettet mod muligheden for vedtagelsen af en ny hjælpepakke i USA inden  præsidentvalget den 3. november. Demokraten Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, har angiveligt sat dagen i dag som sidste frist i forhold til fremgang i forhandlingerne. Nancy Pelosi og finansminister Steven Mnuchin fortsatte i går forhandlingerne over en telefonsamtale. Da Steven Mnuchin for indeværende befinder sig i Mellemøsten bliver det formentlig en gang i næste uge, at der for alvor kommer gennembrud i de finanspolitiske forhandlinger.

19.10.2020

For dagen i dag er kalenderen tom for væsentlige kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kunne være med til at drive udviklingen på aktiemarkederne.

For resten af ugen vil investorernes fokus være rettet mod regnskabssæsonen for 3. kvartal 2020, der er blevet indledt af nogle blandede regnskaber fra de amerikanske storbanker. Med under tre uger til det amerikanske præsidentvalg vil aktiemarkederne ligeledes være drevet af nyheder herom. Derudover modtager vi på torsdag forbrugertillidsopgørelsen fra Eurozonen, mens fredagen byder PMI-opgørelsen for fremstillings- og servicesektoren fra Europa og USA.

08.10.2020

Dagen i dag byder på et referat fra den europæiske centralbanks septemberrentemøde, der offentliggøres klokken 13:30. Referatet giver et indblik i, hvad der har været diskuteret på rentemødet og hvilke synspunkter, der er blevet fremført. Referatet giver derfor en god indikation på i hvilken retning ECBs pengepolitik bevæger sig.

07.10.2020

Dagen i dag byder på et referat fra den amerikanske centralbanks septemberrentemøde, der offentliggøres klokken 20:00. Referatet giver et indblik i, hvad der har været diskuteret på rentemødet og hvilke synspunkter, der er blevet fremført. Referatet giver derfor en god indikation på i hvilken retning den amerikanske pengepolitik bevæger sig.

06.10.2020

For dagen i dag er det relativt begrænset med interessante kalendersatte makroøkonomiske nøgletalsopgørelser og begivenheder, der kan påvirke stemningen på de finansielle markeder. Her til morgen ser vi pæne stigninger på de asiatiske aktiemarkeder efter den amerikanske præsident Donald Trump er blevet udskrevet fra et hospital efter behandling for corona. Stemningen er dog ligeledes drevet af en stigende forventning om, at Republikanerne og Demokraterne kan blive enige om en ny hjælpepakke inden for den nærmeste fremtid. 

05.10.2020

For dagen i dag er der udsigt til en lang række af makroøkonomiske nøgletalsopgørelser. Først på dagen modtager vi den månedlige opgørelse over udviklingen i
Sentix-barometeret fra Eurozonen, der offentliggøres 10:30.

02.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod USA, hvorfra vi modtager arbejdsmarkedsrapporten for september, der offentliggøres klokken 14:30.

Det ventes, at arbejdsmarkedsrapporten for september vil være med til at bekræfte, at tempoet i beskæftigelsesfremgangen er ved at sætte sig en tand. Således venter vi en beskæftigelsesfremgang på 900.000 personer efter stigningen på 1.371 mio. personer i august. Derudover venter konsensus, at arbejdsløshedsraten vil falde til 8,2% i september fra 8,4% i august. I givet fald vil det antyde at arbejdsløshedsraten er ved at falde til ro på et stadig temmelig højt niveau. Til sammenligning lå arbejdsløshedsraten på 3% i februar. Aktiemarkederne ventes således at komme under pres, idet arbejdsmarkedsrapporten vil bekræfte, at opsvinget i økonomien så
småt er ved at klinge af. Det bliver afgørende for den videre fremgang på aktiemarkederne, at Demokraterne og Republikanerne kan blive enige om en ny finanspolitisk stimulanspakke.

01.10.2020

For dagen i dag vil investorernes fokus være rettet mod USA, hvorfra vi modtager den månedlige opgørelse over udviklingen i ISM-indekset for fremstillingssektoren for september, der offentliggøres klokken 16:00.
Tilbage til Aktienyt