1. Privat

Aktuelt

-

Renten på indlån og udlån hæves for privatkunder

RENTESATSER | 21.09.2022

På baggrund af den aktuelle renteudvikling og Nationalbankens seneste renteændring, ændrer vi renten for privatkunder. Fra den 3. oktober hæver vi renten på udvalgte indlån med op til 0,80%-point og med 0,75%-point på udlån med variabel rente.

-

Vinteren kommer - og det gør recessionen også

KONJUNKTURUDSIGT | 21.09.2022

I denne prognose tegner der sig et dystert billede af vores nære økonomiske fremtid. Højere renter, høj inflation, svagere global vækst og den eskalerende energikrise tyder på, at det ikke længere er et spørgsmål om vi får en recession, men snarere hvor dyb den bliver, og hvor længe den vil vare. 

-

Samtykke til udveksling af kundeoplysninger

OM BANKEN | 19.09.2022

I forbindelse med Jyske Banks køb af Handelsbanken har Jyske Bank brug for dit samtykke til at kunne udveksle oplysninger om dine kundeforhold internt i Jyske Bank-koncernen.
Dit samtykke gælder først, når du har fået besked om, at dit kundeforhold er overdraget til Jyske Bank.


Jyske Bank køber Handelsbanken Danmark. Hvad betyder det for dig som kunde?

Handelsbanken-koncernen har indgået en aftale med Jyske Bank om køb af Handelsbankens bankvirksomhed i Danmark. Vi afventer nu myndighedernes godkendelse. 

Det betyder, at du bliver kunde i Jyske Bank, når købet er afsluttet. Det sker automatisk, og du behøver ikke gøre noget. Sammen med Jyske Bank sørger vi for en god og smidig overgang for dig som kunde.

-

Hvorfor stiller vi så mange spørgsmål

fulfilled criterias

Det er et krav i den danske hvidvasklov, at vi kan dokumentere, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger os som bank. Nogle af spørgsmålene kan virke svære at svare på eller måske irrelevante for dig. Det håber vi, du vil bære over med. Det krav gælder alle danske banker. Derfor skriver vi til dig i e-Boks inden længe.

Har du modtaget brev fra os?

Log på med MitID/NemID for at svare på spørgsmålene - men du kan først få adgang, hvis du har modtaget et brev fra os. Tak for din hjælp.